Emys orbicularis.Extras descriere.pdf


Preview of PDF document emys-orbicularis-extras-descriere.pdf

Page 1 2 3 45617

Text preview


CUPRINS
INTRODUCERE
SISTEMATICÃ
Paleontologie
Taxonomie
Subspecii
DESCRIEREA SPECIEI
Dimensiuni
Formã ºi aspect
Caracteristici anatomice
Colorit
Caractere sexuale secundare
Descrierea formelor Emys orbicularis
orbicularis I ºi II
COMPORTAMENT
Termoreglarea
Ciclul anual de activitate
Ciclul diurn de activitate
Hrãnirea
Activitatea nupþialã
Depunerea pontelor
Incubaþie, eclozare ºi dezvoltarea
juvenililor

4
9
9
10
16
17
21
21
23

Omul
Vulnerabilitatea populaþiilor cu numãr mic
de indivizi - Cazul Avrig
CONSERVARE ªI MANAGEMENT
Legislaþie
Metode de conservare in situ
Considerente genetice
Metode de conservare ex situ
Criterii pentru evaluarea stãrii favorabile
de conservare a populaþiilor ºi habitatelor
Mãsuri ºi metode concrete de protecþie
Educaþie
Cercetare ºi monitorizare

60
69
73
74
77
79
83
87
92
92

24
27
28
29
31
32
34
37

HABITATE
Habitatul ideal
Tipurile de habitat din România

42
47

AMENINÞÃRI
Prãdãtori naturali

57

ÎN CAPTIVITATE
Deþinerea þestoaselor de apã europene în
România
Caracteristicile unei þestoase sãnãtoase
Întreþinerea temporarã a þestoaselor în
acvaterarii
Întreþinerea temporarã a þestoaselor în
amplasamente seminaturale
Hrana
Hibernarea
Incubarea artificialã

100

MULÞUMIRI
GLOSAR DE TERMENI

106
107

BIBLIOGRAFIE

108

97
99

101
102
103
104

Siliºtea,
Teleorman
foto: Emilie Dauphas
3