dp.pdf


Preview of PDF document dp.pdf

Page 1 2 3 45672

Text preview


Obsah
1 Úvod
2 Komprese obrazu
2.1 Obraz . . . . . . . . . . . .
2.2 Principy komprese obrazu .
2.3 JPEG . . . . . . . . . . . .
2.4 Vlnková transformace . . .
2.5 Kódování koeficientů DWT
2.6 JPEG 2000 . . . . . . . . .

1

.
.
.
.
.
.

4
4
6
7
13
23
32

3 Implementace
3.1 Návrh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Realizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37
37
38

4 Srovnání
4.1 Srovnávacích metodika . . . .
4.2 Dílčí srovnání . . . . . . . . .
4.3 Celkové srovnání . . . . . . .
4.4 Vlastní přínos . . . . . . . . .
4.5 Příležitosti k dalšímu rozvoji

49
49
52
61
64
64

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

5 Závěr

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

66

i