PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactFREE UC LCPwithAuto Responder Sys9pageReviewfin .pdf


Original filename: FREE UC-LCPwithAuto-Responder-Sys9pageReviewfin.pdf
Author: OFFSET

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 05/01/2014 at 16:10, from IP address 92.99.x.x. The current document download page has been viewed 715 times.
File size: 835 KB (7 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


SHORT REVIEW / TRAINING

Lead Capture Page
With Auto-Responders System
By SONNY DS.

1

Brief Ideas about Ultimatecycler
Http://www.Ultimatecycler.com - Official Website
Ultimatecycler gives the chance to anybody na i enjoy ang mga products
nito at the same time ay kumita by using or referring its products and
systems to others.
15 Years Company
Founder - Mr. Peter Wolfing
Business Better Bureau o Internet BBB Rating: “A+”. Ang ibig sabihin ay
satisfied ang napakaraming customers sa services at mga products nito.
Products (Please see the complete list in this link:
http://ultimatecycler.com/ref/ucmark
Lead Capture Page with Auto-Responder System
Isa sa pinakagustuhan ko sa product ng Ultimatecycler ay ang Lead Capture Page(s) with
Autoresponder System.
Ito ay isang sistema kung saan maari na gamitin ng isang internet marketers na nagpo
promote ng kahit anong Products, Services at Opportunity.
Ito ay binubuo ng 3 important parts. Narito ang isang mabilis na explation tungkol dito.
Lead Capture Page (LCP) – Page(s) kung saan makikita dito ang mga bagay na
gagalaw ng curiosity o ng interes ng mga site/ads viewers para magdesisyon na magrequest ng iba pang detalye o magsubscribe tungkol sa service products o opportunity na
ipino promote. Ang content ng page na ito halimbawa ay Text, Images, Video at opt-In
form/box.
OPT-IN Form/Box – Kung saan dito ita type o inilalagay ang impormasyon ng mga
subscribers. Halimbawa ay ang kanilang pangalan at e-mail address.
Autoresponder System (AS) – Ito naman ang part ng system kung saan mina-manage
ang pag-gawa ng mga Autoresponder o messages. Halimbawa ng messages ay tungkol sa
mga ADS, Gifts/Bonuses, PDF Download e-books, updates, broadcast messages, product
launching… etc)

2

Sa patuloy mong pagbabasa ng report na ito ay susubukan ko na ipaliwanag sa iyo kung
paano ginagamit ang Lead Capture Pages with Autoresponder System-(LCPAS). Kung
ikaw ay isang Internet Marketers, malalaman mo rin kung bakit kailangan mo itong
gamitin at ano-ano ang mga benefit nito sa iyong online business.
Tingan ang flowchart sa ibaba. Ipinakikita dito ang simpleng daloy ng sistema at gamit
ng LCPAS.

LCP
(Viewers Redirected)

OPT-IN
Yes/No

YES

AUTORESPONDER/MESSAGES

NO
ADS/CAMPAIGN
SNS, Email engines etc.

3

Flowchart explained with live pages examples.
LCP (redirecting) –. Ang goal dito ay i- redirect ang mga site viewers sa LCP.
Magagawa ito sa pamagitan ng ADS posting sa ibat ibang Social Networking Sites o
personal na i send through e-mail sa mga prospects ang URL “LINK” ng LCP. (See
Figure 1)
Create your
OWN LCP

Generic
LCP

Figure. 1-

Lead Capture Page (UC has 15+ Generic LCP ready
to use & Editable Versions!) 

May dalawang reaksyon mula sa mga site viewers ang pwedeng mangyari dito.
1. “YES” OPT-IN (o mag subscribe) – nangyayari ito kung interesado o nagawa

mong maging interesado ang mga viewers. (Depende sa iyong LCP content/design
at CTA or call to action, (CTA ex: Sa iba pang Mga Detalye…, Get Instant Access,
Download Now!.. Submit, etc… “Please Enter Your Name and E-mail address in
the
Form”…
blah… blah…blah…..) (See Figure 2)

Figure 2. – In this

Depending on your
content (Offier,
Promotion) viewers
might choose to
Opt-In using the
Form/Box

Image…Subscribers
opt-in to get the
Lead Scraper

4

“NO” OPT-IN! Hindi mo nagalaw ang interes ng site viewers mo ngayon. Doesn’t mean
that they never will. Magagawa mo pa rin ito by posting your ADS with your LCP link.
Here is quick tip TIPS. Post with different Text/Image and attaching your LCP URL
LINK! . (See Figure 3).

Figure 3

5

AS . - Ang mga PRE-SET UP
Autoresponder/messages,
once
properly set up, ay magagawang
ipadala sa mga nag OPT-IN o
Subscribers. See Figure 4.
Ang brilliant idea dito ay ito.
Ang gagawin ng system ay
awtimatikong ipapadala ang mga
preset-up auto-responders/messages
na ginawa sa loob ng system at
matatanggap ng mga subscribers sa
kanilang mail in-box. 

Pre-set Up
Autoresponder/
Messages to be
delivered daily… as
shown in this set up.
(16 days including
the instant messages

Halimbawa, Kung may 10 pre-set
autoresponders o messages sa loob ng
system, ito ay ipapadala ng at
matatanggap ng subscribers araw-araw
at magsisilbing update o reminders
(Note. Days interval varies depending on your
own requirements that you want your subscriber
to receive the message.)
Figure 4.
Autoresponders System

Dahil dito potensyal o magagawa mo na mag take ng action ang mga subscribers about
the services, products or opportunity na ipino promote.
Studies have proven that a person needs to receive a specific call to action (CTA) in an email
on an average of 5 times before the prospect takes action.

Friend…
Ito ang isa sa mga tools na sikreto ng mga successful internet marketers.
Maraming iba pang benefits nito ang ipapakita ko sa iyo sa huling tatlong page…
Dito mo matutuklasan kung bakit kailangan mo na din itong gawin kagaya ng mga
successful Internet Marketers.
6

Imagine, kung maraming time ang masese save mo. Kung malalaman mo na may madali
palang paraan na kayang-kaya mong gawin. Na makakatulong sa pagpo promote ng kahit
anong business na ginagawa mo ngayon.
Wag na nating patagalin mga bro/sis… pwede mo ng idownload ang kumpletong version
ng ebook kung saan sa huling tatlong pahina ay ipakikita ko sa iyo ang ilan sa
mahahalagang bagay na dapat mong malaman tungkol sa LCPAS.

AT IPAPAKITA KO RIN SA IYO KUNG PAANO KA
MAGKAROON NG LCPAS NA MAGAGAMIT MO NG
LIBRE HABANG KUMIKITA KA PA… DEAL?
Get instant access sa full version ng review/training na ito by copying and
pasting the below link sa iyong browser.

http://bit.ly/1lECnFi
copy paste this link to your browser
or press the Ctrl + hover the mouse pointer and CLICK the LINK
Maraming Salamat…
Sonny SD.
Disclaimer
Ang goal ko lamang ay subukan na i share ang review/training ebook na ito at makatulong sa
anumang paraan. Hindi ito isang dalubhasang pagpapaliwanang, ang iyong sarili at masikap
na pag aaral ay may malaking maitutulong… WALANG PO ITONG BAYAD (period) .

7


Related documents


free uc lcpwithauto responder sys9pagereviewfin
free uc lcpwithauto respondersystem shortreview training 1
effectivelistbuildingsecrets
make money online for free1141
howtogetyourfirst1000subscribersinanyniche
3 things report to get customers daily


Related keywords