vital words.pdf


Preview of PDF document vital-words.pdf

Page 123149

Text preview


VITAL WORS FOR YDS

Vital Conj. & Trans. For YDS
1

although

-e rağmen

2

though

-e rağmen

3

even though

-e rağmen

4

despite the fact that

-e rağmen

5

while

-iken, oysa

6

whereas

-e rağmen, oysa

7

but

fakat, ama, ancak

8

yet

fakat, ama, ancak

9

however

fakat

10

on the other hand

öte yandan

11

nevertheless

yine de

12

nonetheless

yine de,buna rağmen

13

still

yine de

14

in contrast

aksine

15

on the contrary

aksine

16

conversely

aksine

17

as

-dığı için,çünkü, -dıkça,-iken,gibi

18

since

-dığı için, çünkü, -den beri

19

because

-dığı için, çünkü

20

so

bu yüzden

21

thus

bu yüzden

22

hence

bu yüzden

23

therefore

bu yüzden

24

as a result

sonuç olarak

25

as a consequence

sonuç olarak

26

and so

ve böylece, bu nedenle

27

consequently

bu yüzden

28

that is why

bu yüzden

29

which is why

işte bu yüzden

30

if

eğer, -se/sa

31

as long as

-dığı sürece

32

so long as

-dığı sürece

33

provided

koşuluyla

1

www.remzihoca.com