PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact66672177 684 .pdf


Original filename: 66672177_684.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / Ibex PDF Creator 4.3.7.5/5338 [.NET 2.0]/R, and has been sent on pdf-archive.com on 16/05/2014 at 15:31, from IP address 94.254.x.x. The current document download page has been viewed 483 times.
File size: 129 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZELEWU - DUPLIKAT

mBank S.A.
Bankowość Detaliczna
Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

Informacje o transakcji
Rachunek:
Nr Rachunku:
Nazwa Banku:
Nadawca:

Winien (Nadawca)
11 1140 2004 0000 3002 6667 2177
MBANK S.A.
ARTUR GREŃ
UL.SZARYCH SZEREGÓW 2H M.28
32-500 CHRZANÓW

Rachunek:
Nr Rachunku:
Nazwa Banku:
Odbiorca:

Ma (Odbiorca)
75 1940 1076 3050 6154 0000 0000
CABP O. we Wrocławiu
MACIEJ DOMINIKOWSKI

Tytuł operacji:
Rodzaj operacji:
Nr referencyjny operacji:

KAPITAN URUKHAI
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY
66672177-000000684

Data operacji:
Data księgowania:
Kwota przelewu:

2014-05-16
2014-05-16
18,00 PLN

Data wystawienia dokumentu:    2014-05-16
Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo
Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

mBank S.A. Bankowość Detaliczna
Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 . www.mBank.pl
mLinia: 801 300 800, +48 (42) 6 300 800


Document preview 66672177_684.pdf - page 1/1

Related documents


ekonto 45048120 989
tomek tomm sp ata do altusrisk
66672177 684
62830281 247
62830281 247 1
72307826 1747


Related keywords