111936 312892777.pdf


Preview of PDF document 111936-312892777.pdf

Page 1...3 4 56772

Text preview


Obsah
Seznam zkratek ........................................................................................................................... 7
Úvod ........................................................................................................................................... 9
1. Základní veličiny akustického pole .................................................................................. 10
1.1. Šíření zvuku, základní veličiny ................................................................................... 10
1.2. Vlnová rovnice ......................................................................................................... 11
2. Reproduktor .......................................................................................................................... 13
2.1. Funkce reproduktoru...................................................................................................... 13
2.2. Rozdělení reproduktorů ................................................................................................. 13
2.3. Parametry a charakteristiky reproduktorů ..................................................................... 15
2.3.1. Amplitudová frekvenční charakteristika ................................................................ 15
2.3.2. Impedanční charakteristika ..................................................................................... 15
2.3.3. Thiele-Small parametry .......................................................................................... 16
2.3.3.1. Rezonanční frekvence...................................................................................... 17
2.3.3.2. Činitelé jakosti ................................................................................................. 17
2.3.3.3. Ekvivalentní objem .......................................................................................... 19
2.3.4. Elektromechanické parametry ............................................................................... 19
2.3.4.1. Hmotnost a poddajnost kmitacího systému ..................................................... 19
2.3.4.2. Účinnost a citlivost .......................................................................................... 19
2.3.4.3. Příkon............................................................................................................... 20
2.3.4.4. Ostatní parametry ............................................................................................ 21
2.4. Náhradní schéma elektrodynamického reproduktoru ................................................... 21
3. Ozvučnice ......................................................................................................................... 24
3.1. Uzavřená ozvučnice ....................................................................................................... 24
3.2. Bassreflexová ozvučnice ............................................................................................... 26
3.3. Ostatní typy ozvučnic ............................................................................................... 29
4. Frekvenční výhybky ............................................................................................................. 30
4.2. Pasivní filtry prvního řádu ........................................................................................ 30
4.2.1. Dolní propust .......................................................................................................... 30
4.2.2. Horní propust .......................................................................................................... 32
4.3. Pasivní filtry druhého řádu ....................................................................................... 34
4.3.2. Dolní propust .......................................................................................................... 34
4.3.2. Horní propust .......................................................................................................... 36
4.3.3. Kompenzace impedance ......................................................................................... 37
4.3.4. Vyrovnání citlivostí měničů ................................................................................... 38
5. Měření impedanční charakteristiky a TS parametrů......................................................... 39
5.1. Metoda přidání hmotnosti .............................................................................................. 41
5.2. Měření amplitudové frekvenční charakteristiky ............................................................ 42
6. Naměřené hodnoty a výpočty ........................................................................................... 43
6.1. Reproduktor 5MP60 ...................................................................................................... 43
6.1.1. Náhradní schéma reproduktoru 5MP60 .................................................................. 45
6.2. Reproduktor T2030........................................................................................................ 46
6.2.1. Náhradní schéma reproduktoru T2030 ................................................................... 47
6.2. Ozvučnice ...................................................................................................................... 49
6.2.1. Charakteristiky reproduktoru 5MP60 v bassreflexové ozvučnici .......................... 49
6.2.2. Náhradní schéma reproduktoru 5MP60 v bassreflexové ozvučnici ....................... 53
6.3. Výhybka......................................................................................................................... 55
6.3.1. Větev pro basový reproduktor ................................................................................ 55
6.3.2. Větev pro výškový reproduktor .............................................................................. 56
5