piewnik harcerski i turystyczny.pdf


Preview of PDF document piewnik-harcerski-i-turystyczny.pdf

Page 1 2 345314

Text preview


Płonie ognisko
sł., muz. J. Braun
Płonie ognisko i szumią knieje
Drużynowy jest wśród nas
Opowiada starodawne dzieje
Bohaterski wskrzesza czas
O
O
A
I

d
g
d
g

A7
A7
A7
A7

d
d
d
d

rycerstwie spod kresowych stanic
obrońcach naszych polskich granic
ponad nami wiatr szumny wieje
dębowy huczy las

F C
A7 d
d A7 d
g A7 d

Już do odwrotu głos trąbki wzywa
Alarmując ze wszech stron
Staje wiara w ordynku szczęśliwa
Serca biją w zgodny ton
Każda twarz się uniesieniem płoni
Każdy laskę krzepko dzierży w dłoni
A z młodzieńczej się piersi wyrywa
Pieśń potężna, pieśń jak dzwon

Pieśń o harcerzu
Ta pieśń o harcerzu jest
Co krew swą dał i życie też
O harcerzu...

C a
d G
C a d G

Ten chłopiec miał dziesięć lat
I wielki był ten jego świat
Jak hełm...
Na placu, gdzie w piłkę grał
Benzyną chciał zmienić świat
Na lepszy...
Gdy tylko rozgorzał bój
On chwycił karabin swój
I biegł...
Lecz snajper na dachu stał
Zobaczył go i oddał strzał
I trafił go prosto w pierś
...

C
d
C
d

a
G
a
G

Na warszawskim bruku
Rozrzucone dłonie
A spod hełmu widać
Dziecięce, dziecięce skronie
Ten chłopiec miał dziesięć lat
Za mało, by zmienić świat
Na lepszy...
Ten chłopiec miał dziesięć lat
Za mało, za mało, by zmienić
Ten podły świat...

str. 3
piosenki harcerskie – obrzędowe