abc.pdf


Preview of PDF document abc.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Text preview


2015-09-22
2015-09-22

Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji

PRZELEW WEWNĘTRZNY
WYCHODZĄCY
18116022020000000219879013
Krzysztof Kowalewski
Przelew - Krzysztof Kowalewski

2015-09-22
2015-09-22

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

PROWIZJA
Prowizja-transakcja karta

2015-09-22
2015-09-22

Rodzaj operacji

Karta
Numer karty
Posiadacz karty

WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
ul. Na Gubalowke
Zakopan
15/09/20
Visa Konto 360
4874XXXXXXXX0887
KONRAD KOWALEWSKI

Rodzaj operacji
Z rachunku
Tytuł operacji

WPŁATA NA RACHUNEK
11602202-004850609
wpłata

2015-09-21
2015-09-21
2015-09-21
2015-09-21

Rodzaj operacji

Tytuł operacji

Tytuł operacji

PRZELEW WEWNĘTRZNY
PRZYCHODZĄCY
20116022020000000263198498
KOWALEWSKI KONRAD UL LEŚNICE
7B 84-300 LĘBORK
Przelew własny

2015-09-21
2015-09-21

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

PROWIZJA
Prowizja-transakcja karta

2015-09-21
2015-09-21

Rodzaj operacji

WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
UL.NOWOTARSKA 35
ZAKOPAN
15/09/18
Visa Konto 360
4874XXXXXXXX0887
KONRAD KOWALEWSKI

Rodzaj operacji
Z rachunku
Zleceniodawca

-200.00

2.57

-5.00

202.57

-80.00

207.57

200.00

287.57

80.00

87.57

-5.00

7.57

-100.00

12.57

TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
JMP S.A. BIEDRONKA 2508ZAKOPAN
15/09/18
Visa Konto 360
4874XXXXXXXX0887
KONRAD KOWALEWSKI

-15.11

112.57

-13.70

127.68

Karta
Numer karty
Posiadacz karty

TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
JMP S.A. BIEDRONKA 2508ZAKOPAN
15/09/17
Visa Konto 360
4874XXXXXXXX0887
KONRAD KOWALEWSKI

2015-09-18
2015-09-18

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

PROWIZJA
Prowizja-transakcja karta

-2.00

141.38

2015-09-18
2015-09-18

Rodzaj operacji

TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
JMP S.A. BIEDRONKA 2508ZAKOPAN
15/09/16
Visa Konto 360
4874XXXXXXXX0887
KONRAD KOWALEWSKI

-13.25

143.38

TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
JMP S.A. BIEDRONKA 2508ZAKOPAN
15/09/15
Visa Konto 360
4874XXXXXXXX0887
KONRAD KOWALEWSKI

-23.29

156.63

TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
JMP S.A. BIEDRONKA 2508ZAKOPAN
15/09/14
Visa Konto 360
4874XXXXXXXX0887
KONRAD KOWALEWSKI

-12.56

179.92

WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
ZWYCIESTWA 3
LEBORK
15/09/09
Visa Konto 360
4874XXXXXXXX0887
KONRAD KOWALEWSKI

-50.00

192.48

-199.90

242.48

Tytuł operacji
Karta
Numer karty
Posiadacz karty

2015-09-21
2015-09-21

Rodzaj operacji
Tytuł operacji
Karta
Numer karty
Posiadacz karty

2015-09-19
2015-09-19

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

Tytuł operacji
Karta
Numer karty
Posiadacz karty

2015-09-17
2015-09-17

Rodzaj operacji
Tytuł operacji
Karta
Numer karty
Posiadacz karty

2015-09-16
2015-09-16

Rodzaj operacji
Tytuł operacji
Karta
Numer karty
Posiadacz karty

2015-09-09
2015-09-09

Rodzaj operacji
Tytuł operacji
Karta
Numer karty
Posiadacz karty

2015-09-07
2015-09-07

Rodzaj operacji

PŁATNOŚĆ INTERNETOWA
WYCHODZĄCA

Data wystawienia dokumentu:   2015-10-06
Strona   2   Z   11
 

Lista transakcji została wygenerowana elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla.
Dokument został sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi
zmianami).
Dokument nie jest wyciągiem z rachunku bankowego
 

 

Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186 do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym
całkowicie wpłaconym w wysokości 1.213.116.777,00 złotych.