abc.pdf


Preview of PDF document abc.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Text preview


Numer karty
Posiadacz karty

4874XXXXXXXX0887
KONRAD KOWALEWSKI

2015-06-17
2015-06-17

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

PROWIZJA
Prowizja-transakcja karta

2015-06-17
2015-06-17

Rodzaj operacji

WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
BPS TORUNSKA
LEBORK
15/06/16
Visa Konto 360
4874XXXXXXXX0887
KONRAD KOWALEWSKI

Tytuł operacji
Karta
Numer karty
Posiadacz karty

2015-06-15
2015-06-15

Rodzaj operacji
Z rachunku
Zleceniodawca
Tytuł operacji

2015-06-15
2015-06-13

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji

2015-06-10
2015-06-10

Rodzaj operacji

PRZELEW WEWNĘTRZNY
WYCHODZĄCY
18116022020000000219879013
Krzysztof Kowalewski
Przelew - Krzysztof Kowalewski

Karta
Numer karty
Posiadacz karty
2015-06-05
2015-06-05

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

PROWIZJA
Prowizja-transakcja karta

2015-06-05
2015-06-05

Rodzaj operacji

WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
MONETIA
SLUPSK
15/06/02 4874742047540887 ZL
142,50 : 004030363557

Tytuł operacji
2015-06-01
2015-06-01

Rodzaj operacji
Z rachunku
Bank zleceniodawcy
Zleceniodawca
Tytuł operacji

2015-05-27
2015-05-27

Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji
2015-05-27
2015-05-27

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

OBCIĄŻENIE
UBEZP. KARTY: 4874XXXXXXXX0887

2015-05-26
2015-05-26

Rodzaj operacji

WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
WOJSKA POLSKIEGO 21 SLUPSK
15/05/26 4874742047540887
WYPLATA GOTOWKI : 004015486581

Tytuł operacji
2015-05-25
2015-05-25

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji
Identyfikator płatności

2015-05-25
2015-05-25

Rodzaj operacji
Z rachunku
Zleceniodawca
Tytuł operacji

2015-05-20
2015-05-20

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

2015-05-20
2015-05-20

Rodzaj operacji
Z rachunku

-100.00

50.57

150.00

PŁATNOŚĆ INTERNETOWA
WYCHODZĄCA
08116022020000000151666659
DOTPAY SPÓŁKA AKCYJNA UL
WIELICKA 72 30-552 KRAKÓW
47658-MTZ37648 : Order 3NCE7
F5R00EFQQ1

0.57

-200.00

36.57

-6.00

236.57

-142.50

242.57

160.00

PRZELEW WEWNĘTRZNY
PRZYCHODZĄCY
24116022020000000106876621

385.07

-800.00

225.07

-2.99

1025.07

-100.00

1028.06

-35.30

1128.06

PRZELEW PRZYCHODZĄCY
35102056040000030283101015
ZUS Pl. Zwycięstwa 8 76-200 Słupsk
Świadczenie ZUS
370000U150525D0000103
WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
ZWYCIESTWA 3
LEBORK
15/05/20 4874742047540887
WYPLATA GOTOWKI : 004005192207

150.57

-36.00

PRZELEW NATYCHMIASTOWY
PRZYCHODZĄCY
50109028350000000120862203
BZWBK Centrum Usług Oddziałowych
MAREK ŁEBKOWSKI STROPKOWO 11
09-226 ZAWIDZ
Zwrot inwestycji- MoveR
PRZELEW WEWNĘTRZNY
WYCHODZĄCY
38116022020000000104258145
Mirosław Kowalewski
Przelew - Mirosław Kowalewski

Rodzaj operacji

45.57

PRZELEW PRZYCHODZĄCY
50109028350000000120862203
MAREK ŁEBKOWSKI STROPKOWO 11
09-226 ZAWIDZ
Zwrot inwestycji

WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
WOJSKA POLSKIEGO 21 SLUPSK
15/06/10
Visa Konto 360
4874XXXXXXXX0887
KONRAD KOWALEWSKI

Tytuł operacji

-5.00

1160.40

1163.36

-100.00

2.96

98.40

102.96

Data wystawienia dokumentu:   2015-10-06
Strona   5   Z   11
 

Lista transakcji została wygenerowana elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla.
Dokument został sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi
zmianami).
Dokument nie jest wyciągiem z rachunku bankowego
 

 

Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186 do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym
całkowicie wpłaconym w wysokości 1.213.116.777,00 złotych.