abc.pdf


Preview of PDF document abc.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Text preview


Zleceniodawca
Tytuł operacji
2015-05-20
2015-05-20

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

2015-05-15
2015-05-15

Rodzaj operacji
Z rachunku
Zleceniodawca
Tytuł operacji

2015-05-11
2015-05-11

BLUE MEDIA S.A. UL HAFFNERA 6
81-717 SOPOT
BC3F3INJBD Przelew
WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
BPS TORUNSKA
LEBORK
15/05/18 4874742047540887 ZL
190,00 : 004001088180

-190.00

PRZELEW WEWNĘTRZNY
PRZYCHODZĄCY
38116022020000000104258145
KOWALEWSKI MIROSŁAW LEŚNICE
UL LEŚNICE 7 B 84-300 LĘBORK
Zasilenie konta

4.56

120.00

194.56

Identyfikator płatności

PŁATNOŚĆ INTERNETOWA
WYCHODZĄCA
60116022020000000239518817
PAYU S.A. UL GRUNWALDZKA 182
60-166 POZNAŃ
PayU w Allegro XX550330920XX
kowmir 7 aukcja nr (5067252754)
F5B00ZG7DG

2015-05-11
2015-05-11

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji

PRZELEW DO INNEGO BANKU
50109028350000000120862203
Marek Łebkowski
Johny

-100.00

291.56

2015-05-09
2015-05-08

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji

PRZELEW DO INNEGO BANKU
34109011020000000123526081
Dorota Kowalewska
Przelew - Dorota Kowalewska

-10.00

391.56

2015-04-30
2015-04-30

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji

PRZELEW DO INNEGO BANKU
66114000004002000100032285
Krzysztof Chrobak
Logo Agoga

-40.00

401.56

2015-04-29
2015-04-29

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji

PRZELEW DO INNEGO BANKU
50109028350000000120862203
Marek Łebkowski
Johny

-100.00

441.56

2015-04-27
2015-04-27

Rodzaj operacji
Tytuł operacji

OBCIĄŻENIE
UBEZP. KARTY: 4874XXXXXXXX0887

-2.99

541.56

2015-04-27
2015-04-27

Rodzaj operacji

PŁATNOŚĆ INTERNETOWA
WYCHODZĄCA
68116022020000000239518673
PAYU S.A. UL GRUNWALDZKA 182
60-166 POZNAŃ
PayU XX544389871XX DoBiegania.pl
- Klient: Konrad Kowalewski Numer
kli enta: 30626.
F4R00GJRAM

-79.05

544.55

-5.00

623.60

PRZELEW NATYCHMIASTOWY
WYCHODZĄCY
33105018941000009096578845
COMBO - SPORT NIP:
525-214-08-26 NOWE IGANIE Ul.
Siedlecka 85 08-103 Siedlce
Zamówienie 182

-86.76

628.60

PRZELEW WEWNĘTRZNY
WYCHODZĄCY
18116022020000000219879013
Krzysztof Kowalewski
Przelew - Krzysztof Kowalewski

-50.00

715.36

-50.00

765.36

Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji

PRZELEW WEWNĘTRZNY
WYCHODZĄCY
38116022020000000104258145
Mirosław Kowalewski
Przelew - Mirosław Kowalewski

Rodzaj operacji
Na rachunek

PRZELEW DO INNEGO BANKU
06114020040000360274155911

-550.00

815.36

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji

Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji
Identyfikator płatności
2015-04-27
2015-04-25
2015-04-27
2015-04-27

Rodzaj operacji
Tytuł operacji
Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji

2015-04-24
2015-04-24

Rodzaj operacji
Na rachunek
Odbiorca
Tytuł operacji

2015-04-23
2015-04-23

2015-04-23
2015-04-23

Rodzaj operacji

PROWIZJA
PRZELEW NATYCHMIASTOWY
WYCHODZĄCY

-217.00

74.56

Data wystawienia dokumentu:   2015-10-06
Strona   6   Z   11
 

Lista transakcji została wygenerowana elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla.
Dokument został sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi
zmianami).
Dokument nie jest wyciągiem z rachunku bankowego
 

 

Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186 do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym
całkowicie wpłaconym w wysokości 1.213.116.777,00 złotych.