PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Send a file File manager PDF Toolbox Search Help Contact


Magi SE 2015 v3 .pdfOriginal filename: Magi SE 2015 v3.pdf
Author: Kosminen Nauraja

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 22/10/2015 at 12:38, from IP address 188.138.x.x. The current document download page has been viewed 268 times.
File size: 8.5 MB (20 pages).
Privacy: public file

Document preview


EN FÄLTHANDBOK FÖR FOTOGRAFER

AV MAGISKA SVAMPAR

TILL LÄSAREN
Fotografering av magiska svampar är en mångsidig och intressant sysselsättning som bjuder på oändligt med
upplevelser för såväl nybörjaren som för den mera erfarne utövaren.
Den här guiden erbjuder ett tydligt, omfattande och lättläst informationspaket för personer som intresserar
sig för fotografering av magiska svampar men som inte har någon tidigare erfarenhet av ämnet.
Eftersom guiden riktar sig just till nybörjare så koncentrerar vi oss på sökandet och identifieringen av den
vanligaste magiska svampen som växer i Norden, nämligen toppslätskivling (Psilocybe semilanceata). Andra i
Norden förekommande magiska svampar uppmärksammas inte eftersom de är ovanligare, samt att de är
svårare att identifiera. För fotografen som är intresserad av de andra svamparterna finns det gott om
instruktionsmaterial om dessa såväl i litteraturen som på internet.
Magiska svampar har dokumenterade medicinska egenskaper. De innehåller psilocybin och psilocin som är
den bäst kända medicineringen mot symptomen för sjukdomen Hortons huvudvärk. Regelbundet intag av
magiska svampar har även en upprätthållande verkan på mental hälsa.
Meningen med denna guide är ändå inte att ge råd om magiska svampars användning i medicinska, andliga
eller rekreationella syften. När detta skrivs så är dessa aktiviteter kriminaliserade i de Nordiska länderna enligt
deras gällande förbudslagar mot användningen av narkotiska preparat. Tills att förbudslagarna upphör att
gälla ska råden som ges i guiden endast användas vid fotografering och andra av lagen tillåtna syften!

Att plocka, odla, inneha eller förtära
svampar som innehåller psilocybin är
olagligt enligt alla de Nordiska ländernas
narkotikalagstiftningar.

MAGI – En Fälthandbok för fotografer av magiska svampar.
© 2015 Den Nordiska Toppisföreningen
Omslagsbilder © Knarkkorven.
Svensk översättning: Taiga.
Alla rättigheter förbehålls.

Den senaste elektroniska versionen:
http://wiki.magiskamolekyler.org/Magic_Liberty_Cap_Hunters_Guide

1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Framgångsreceptet för fotografen av magiska svampar .................................................................................... 2
Lokalisering av sökområde .................................................................................................................................. 4
Typiska växtplatser .......................................................................................................................................... 4
Vilka typer av marker lönar det sig att leta i? ................................................................................................. 4
Var är det inte värt att leta? ............................................................................................................................ 5
Fördjupad sökning på utvald plats .................................................................................................................. 6
Identifiering av svamp för fotografering ............................................................................................................. 6
Toppslätskivlingens utseende ......................................................................................................................... 7
Identifiering i olika faser av livscykeln ............................................................................................................. 8
De viktigaste växterna och svamparna i vars närhet toppslätskivlingarna växer ........................................... 9
Säkerställande av identifiering ...................................................................................................................... 15
Svampar som påminner om toppslätskivling .................................................................................................... 15

Enligt de Nordiska ländernas lagstiftningar är det ett brott att plocka toppslätskivlingar.
Foto © Knarkkorven.

2

FRAMGÅNGSRECEPTET FÖR FOTOGRAFERING AV MAGISKA SVAMPAR
Framgångsreceptet för fotografen av magiska svampar är kort och gott: Sök efter rätt svampar. Sök vid rätt
tidpunkt. Sök på rätt platser. Sök noggrant.
Att hitta toppslätskivlingar är inte lätt ens för den erfarne fotografen av magiska svampar, men genom att följa
råden i denna guide blir det mycket lättare.

Sök efter rätt svampar
Den som nyligen börjat med fotografering av magiska svampar är ofta mera ivrig än noggrann. Man lär sig inte
nödvändigtvis toppslätskivlingens artspecifika kännetecken ordentligt, utan letar efter alla möjliga svampar
som avlägset påminner om toppslätskivling.
I Norden växer trots allt cirka 6000 kända svamparter. Dessutom uppskattas det i Norden finnas minst
hundratals svamparter som inte har blivit vetenskapligt klassificerade. Många av dessa tusentals svamparter
påminner i någon del av sin livscykel och sett till enskilda karaktärer om toppslätskivlingen. Därför är det
särskilt viktigt att lära sig alla dess viktigaste kännetecken. Dessutom är det viktigt att lära sig hur svampens
livscykel påverkar dessa kännetecken

Sök vid rätt tidpunkt
Toppslätskivlingar kan i de Nordiska förhållandena visa sig från juli månad tills att vädret slår om till ihållande
frost och snö. Men, under sommarmånaderna förkommer toppslätskivlingen även i bästa fall endast i
blygsamma antal. De mest gynnsamma förhållandena för fotografering infaller när luftens medeltemperatur
är mellan +5 och +15 grader (temperaturen på natten under 10+ grader). Det ska även regna mycket:
toppslätskivlingen kräver mycket fukt för att växa till sig. Den mest gynnsamma svala och blöta perioden
sträcker sig oftast mellan september och november.
Erfarna fotografer kan ibland lyckas göra små fynd redan i juli månad i för dem tidigare kända
fotograferingsmarker. Nybörjaren gör det dock klokt i att på allvar påbörja sina sökningar tidigast i mitten av
augusti. Annars är det lätt hänt att intresset hinner svalna tills att den riktiga svampsäsongen är i gång. Men
man behöver inte vara sysslolös på sommaren: tiden kan användas för att kartlägga intressanta terrängavsnitt
inför kommande sökningar. Populära fotograferingsområden i närheten av större tätorter besöks ofta av
svampintresserade som i stället för att fotografera plockar med sig svampen. Detta är naturligtvis störande
för fotograferandet. Lyckligtvis är svampens livscykel endast några dagar lång, så om bara gynnsamma
väderförhållanden råder så växer det troligtvis nya exemplar på platsen när du själv hinner dit.

Sök på rätt platser
Vikten av det här rådet kan inte nog understrykas. Många kan i dagar leta efter toppslätskivling i fel typ av
miljöer och hittar därför inte några. Hopp och iver får lätt en nybörjarfotograf att se på alla slags miljöer som
lämpliga habitat för magiska svampar, och alla svampar som det minsta påminner om toppslätskivling som
just denna.
Ett av de mest typiska nybörjarfelen är att sökandet förläggs i alldeles för skogsbeklädda eller för torra marker.
Toppslätskivlingar trivs särskilt dåligt i närheten av barrträd. I allmänhet är täta trädskikt ett tecken på att
platsen inte är ett lämpligt sökområde. Toppslätskivlingar kräver hög markfuktighet för att växa, alltså är det
slöseri med tid att leta i snustorra hagar även om där skulle växa tuvtåtel eller andra indikatorarter för
toppslätskivling.

Sök noggrant.
Toppslätskivlingar är till storleken små och de smälter väl in i sin omgivning på växtplatsen. Framför allt i högt
gräs gömmer sig svamparna lätt under grästuvorna. Då måste man kamma igenom tuvorna för att svamparna
ska bli synliga. Det är ofta så, att när du hittat dina första toppslätskivlingar så märker du att det växer rikligt
av dem i samma område.
3Download original PDF file

Related documents


PDF Document magi se 2015 v3
PDF Document magi se 2015 rc1
PDF Document magi se 2015 rc2
PDF Document lia virtualreality
PDF Document regler
PDF Document e2b nej talong pku vuxen v 5 1


Related keywords