Spraw1 2015.pdf


Preview of PDF document spraw1-2015.pdf

Page 1 2 3 4 5 6

Text preview


Zadanie 3 (2 punkty). W prostokąt poniżej wpisz dwie formuły, odpowiednio w dysjunkcyjnej
i koniunkcyjnej postaci normalnej, mające następującą tabelkię zero-jedynkową.
p
T
T
T
T
F
F
F
F

q
T
T
F
F
T
T
F
F

CNF: (p ∨ q) ∧ (q ∨ r)

r
T
F
T
F
T
F
T
F

ϕ
T
T
T
F
T
T
F
F

DNF: q ∨ (p ∧ r)

Zadanie 4 (2 punkty). Jeśli zbiór klauzul {¬p ∨ q, ¬r ∨ s, ¬q ∨ ¬s, ¬p ∨ r} jest sprzeczny,
to w prostokąt poniżej wpisz rezolucyjny dowód sprzeczności tego zbioru. W przeciwnym przypadku wpisz wartościowanie spełniające ten zbiór.

Zadanie 5 (2 punkty). Jeśli formuły (p ⇔ q) ∨ r oraz (p ∨ q) ⇔ (p ∨ r) są równoważne to
w prostokąt poniżej wpisz słowo „RÓWNOWAŻNE”. W przeciwnym przypadku wpisz odpowiedni kontrprzykład.