1. έλατο.pdf


Preview of PDF document 1.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7

Text preview


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Καφούση, Σ. & Σκουμπουρδή, Χ. (2008). Τα μαθηματικά των παιδιών 4-6 ετών.
Αριθμοί και χώρος. Αθήνα: Πατάκης.
Siegler, R. (2002). Πώς σκέφτονται τα παιδιά. Αθήνα: Gutenberg.

Γεωργία Μουντζούρη, Med,
Υποψ. Διδάκτορας Πανεπ. Θεσσαλίας,
4ο Νηπιαγωγείο Νέας Σμύρνης