PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactmtahan nəticə vərəqi (7 ci siniflər).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-7-ci-sinifl-r.pdf

Page 12321

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: TərTərSınaq

Tarix: 20.12.2015
BDAADACDDA

BECABAECDD
Ad: FARİZ

Azərbaycan dili

Soyad: BAĞIROV
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 5900106
Məktəb: 102
Sinif: 7

Fizika

Variant:

BEBABAECD

Biologiya

++-++++++

+++--++- +

CADDEAABCD

ACAEBBCAED

CADDEB BCD

Tarix

YER

Kimya

321,25

1

İnformatika

+--++-++ +

CDCADBECCC

DBACECADBC

C

A EE

+

- +-

Coğrafiya

D DCE EDBC
+ -++ -+++
ACDCBBACBC

A CAC BCBA

AC

C C BD

- +-+ ++++

++

- - +-

BDCAEBEBCD

CBACBCACBA

Xarici dil

BDCAEBEBED

Həyat bilgisi

++++++++-+
Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

ABCEBDCA D

+++++- +++

DECBCBBCBA

BAL

BDABAACA A

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

CBA

ACBA

+++

++++

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

DOĞRU

8

8

2

6

6

6

6

9

7

3

61

SƏHV

1

1

2

2

3

3

2

1

0

3

18

XALİS

7,75

7,75

1,5

5,5

5,25

5,25

5,5

8,75

7

2,25

56,5