mtahan nəticə vərəqi (4 cü siniflər).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-4-c-sinifl-r.pdf

Page 123186

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq5

Tarix: 28.02.2016
AACBACCBACCACAB

BBBCABBCACCABCB

Ad: VƏZİR
Soyad: QASIMOV

Azərbaycan dili

İş nömrəsi: 1000099

Riyaziyyat

Məktəb: 009

BBBCABBCACCBBCB

İnformatika

BACBBCCBACCACAC

+++++++++++-+++

-+++-+++++++++-

ABCCBABCBBACBAC

BCCCBAACABCCACC

ABCCBABCBBACBAC

Həyat bilgisi

BBCCBAACABCCBCC
+-++++++++++-++

+++++++++++++++

Sinif: 4

BCBABABABCCAACB

Variant:

Xarici dil

BABACABABBCAACB
+-++-++++-+++++

BAL

393,75

YER

1
Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

15

15

15

15

15

75

DOĞRU

14

15

12

13

12

66

SƏHV

1

0

3

2

3

9

XALİS

13,75

15

11,25

12,5

11,25

63,75