mtahan nəticə vərəqi (5 ci sinif).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-5-ci-sinif.pdf

Page 1 2 3 456155

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq5

Tarix: 28.02.201
BBECEAEEAB

EDCAAECCEC

Ad: MƏSUMƏ
Azərbaycan dili
Soyad: SEYİDOVA
İş nömrəsi: 1000007
Məktəb: 009

Riyaziyyat

Sinif: 5

Tarix

EDCAAECCEC

CCCCEAEEAB

++++++++++

---+++++++

ABCAADEBEA

CCEBDACBBB

A CDADDBE

Xarici dil

+ +-++-++

CCEBD BADB
+++++ ---+

Variant: A
CBABBCCDBE

BAL

218,75

YER

4

Həyat bilgisi

BABBDCBAEE

C ABA DDC

ABB CBAEE

İnformatika

+ ++- -+-

+++ +++++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

60

DOĞRU

10

6

4

7

6

8

41

SƏHV

0

2

3

3

3

0

11

XALİS

10

5,5

3,25

6,25

5,25

8

38,25