310, 315.pdf


Preview of PDF document 310-315.pdf

Page 1 2 34592

Text preview1 Introductie en veiligheid
1.1 Inleiding
1.2 Symbolen op het product
1.3 Symbolen in de gebruikershandleiding
1.4 Veiligheidsinstructies

3
3
4
6
6

2 Presentatie
2.1 Wat is wat?
2.2 Inhoud pakket
2.3 Werking

10
11
12
12

3 Installatie
3.1 Voorbereidingen
3.2 Het laadstation installeren
3.3 De accu laden
3.4 Installatie van de begrenzingsdraad
3.5 De begrenzingsdraad aansluiten
3.6 De begeleidingsdraad installeren
3.7 De installatie controleren
3.8 Ingebruikname en kalibratie
3.9 Het dokken in het laadstation testen

16
16
17
21
22
28
29
32
33
33

4 Gebruik
4.1 Een lege accu laden
4.2 De timer gebruiken
4.3 Stand-by
4.4 Starten
4.5 Stoppen
4.6 Uitschakelen
4.7 De maaihoogte aanpassen

34
34
35
36
37
37
37
38

5 Bedieningspaneel
5.1 Bedieningsselectie Start
5.2 Bedieningsselectie Parkeren
5.3 Hoofdschakelaar

39
40
41
41

6 Menufuncties
6.1 Hoofdmenu
6.2 Menustructuur
6.3 Timer
6.4 Veiligheid
6.5 Meldingen
6.6 Weertimer
6.7 Installatie
6.8 Instellingen
6.9 Accessoires

42
42
43
44
46
48
49
50
59
63

7 Voorbeelden van tuinen

64

8 Onderhoud
8.1 Winteropslag
8.2 Winterbeurt
8.3 Na de winteropslag
8.4 Reinigen
8.5 Transport en verplaatsing
8.6 Bij onweer
8.7 Messen
8.8 Accu

69
69
70
71
71
72
72
73
73

9 Problemen oplossen
9.1 Foutmeldingen
9.2 Infomeldingen
9.3 Indicatielampje in het laadstation
9.4 Symptomen
9.5 Breuken in de lusdraad opsporen

74
74
77
78
79
80

10 Technische gegevens

84

11 Garantievoorwaarden

85

12 Informatie over het milieu
12.1 Accu verwijderen om te recyclen

86
86

13 EG-conformiteitsverklaring

88

Dutch - 1

OM_1157863-36_HQ 310,315,NL_160229.indd 1

2016-02-29 11:01:05