РумынскаяГрамматикаВТаблицах.pdf


Preview of PDF document untitled-pdf-document.pdf

Page 1 23480

Text preview


УДК 805.90-5(075 4)
Г 76

ГРАММАТИКА РУМЫНСКОГО ЯЗЫКА В ТАБЛИЦАХ
Для учащихся русских школ, в помощь учителям и репетиторам.
Автор-составитель: О.А. НАСТЕНКО.
Издательство “VIRT”, Кишинэу, 1996.
Редактор: Е. Marandici - филог, журналист.
Рецензент: Т. Казаку, кандидат педагогических наук.
Настоящий сборник таблиц по грамматике румынского языка задуман
как популярное издание, где автор анализирует и комментирует основные
разделы румынской грамматики с точки зрения русскоговорящего человека.
Сборник адресован школьникам, студентам и курсантам, изучающим или
использующим в работе румынский язык. Сборник будет несомненно
полезен заботливым родителям, которые пытаются помочь своим детям в
освоении языка. Сборник можно использовать, в некоторой степени, как
справочник при переводах.

GRAMATICA LIMBII ROMÂNE ÎN TABELE
Autor: O.A.NASTASENKO
Editura "VIRT", Chişinău, 1996.
Redactor: E. Marandici, filolog, jurnalist.
Recenzent: T. Cazacu, doctor în pedagogie.
Prezenta culegere de tabele la gramatica limbii române este concepută ca o
publicaţie populară fn care autorul analizează şi comentează cele mai importante
compartimente ale gramaticii limbii române pentru vorbitorii de limbă rusă.
Culegerea este adresată elevilor, studenţilor şi tuturor celor care studiază sau
practică In activitatea lor limba română. Lucrarea poate fi utilă tn mare
măsură părinţilor care-şi ajută copiii la Însuşirea limbii române, ea poate servi
şi drept îndrumar pentru traduceri.

M-34 - 1996 fără aviz
ISBN 9975-929-00-1

2

© Nastasenko O.A., 1996
© Editura "VIRT", coperta, prezentare grafică, 1996