İmtahan nəticə vərəqi (3 cü siniflər).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-3-c-sinifl-r.pdf

Page 1 2 345263

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq4

Tarix: 29.01.2017
CBBACBCABA

CCABBCABCABCBCC

Ad: SONA
Soyad: ƏSGƏROVA

Azərbaycan dili

İş nömrəsi: 1600003

Riyaziyyat

Məktəb: 009

CCABBCABCABCBCC

İnformatika

CBBAABCABA

+++++++++++++++

++++-+++++

BACCACBCACBACBC

ACBBCCAACBCACBB

BACCACBCACBACBC

Həyat bilgisi

ABBBCCAACBCACBB
+-+++++++++++++

+++++++++++++++

Sinif: 3

BAAACBBCBBBCBCB

Variant: A

Xarici dil

BAACCBBCBBBCBCB
+++-+++++++++++

BAL

406,25

YER

3
Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

15

15

10

15

15

70

DOĞRU

15

15

9

14

14

67

SƏHV

0

0

1

1

1

3

XALİS

15

15

8,75

13,75

13,75

66,25