İmtahan nəticə vərəqi (3 cü siniflər).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-3-c-sinifl-r.pdf

Page 1...6 7 891037

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq4
Ad: GÜNGL Ü

Tarix: 31.01.2017

Soyad: FƏRZALIYEVA

CBBACBCABA

CCABBCABCABCBCC

N
Azərbaycan dili

İş nömrəsi: 4000088

Riyaziyyat

Məktəb:

ACBBBCABCABCBCC

İnformatika

CBBAABCABA

-+-++++++++++++

++++-+++++

BACCACBCACBACBC

ACBBCCAACBCACBB

CACCACBCACAACBC

Həyat bilgisi

ACBBACBACAABBBB
++++-+-++----++

-+++++++++-++++

Sinif: 3

BAAACBBCBBBCBCB

Variant:

Xarici dil

CACACCCBBCBCCBB
-+-++---+-++--+

BAL

293,75

YER

8
Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

15

15

10

15

15

70

DOĞRU

13

13

9

9

7

51

SƏHV

2

2

1

6

8

19

XALİS

12,5

12,5

8,75

7,5

5

46,25