PES 90 .pdf

File information


Original filename: PES 90.pdf
Author: lana

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.4, and has been sent on pdf-archive.com on 10/03/2017 at 12:21, from IP address 195.76.x.x. The current document download page has been viewed 191 times.
File size: 74 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


PES 90.pdf (PDF, 74 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Parlamento de Navarra. REGISTRO ENTRADA 1120 07-03-2017 hora 10:32 9-17/PES-00090

NAFARROAKO PARLAMENTUKO MAHAIARI
Dabid Anaut Peñak, EH BILDU NAFARROA Parlamentuko Taldeko parlamentariak,
Ganberako Araudiak adierazten duen bezala, ondoko Galdera idatzia egiten dio Nafarroako
Gobernuari:
Zioen azalpena
Lekunberriko udalerrian, herriko sarreran, Iturriburu, 8 eta Iturriburu 10 izeneko etxebizitza-blokea
dago (1.049 eta 1048 hiri-lurzatiak). Etxebizitza hauek Babes Ofizialeko Etxebizitza eta Prezio
Tasatuko Etxebizitza gisa sailkatu ziren.
.- Zein da etxebizitza horien gaur egungo egoera: erabiltzen ari den etxbizitza kopurua eta hutsik
dagoen etxebizitza kopurua?
.- Hutsik dauden etxebizitzen jabea.
.- Etxebizitzen behin betiko tramitazioari buruzko informazioa eta bidalketa-data.
.- Egin al da auzokideekin bilerarik sustapenaren egoerari buruz? Zenbat eta zein datatan?

En la localidad de Lekunberri, en la entrada del pueblo, se encuentra el bloque de viviendas
Iturriburu, 8 e Iturriburu, 10 (parcelas urbanas 1.049 y 1.048). Éstas viviendas fueron clasificadas
como V.P.O. ( Vivienda de Protección Oficial) y V.P.T (Vivienda de Precio Tasado).
.- En qué situación se encuentran los pisos a día de hoy: cantidad de viviendas en uso y viviendas
vacías?
.- Propietario de las viviendas vacías.
.- Información de la tramitación definitiva de las viviendas y fecha de expedición.
.- Se ha mantenido alguna reunión con los vecinos y vecinas acerca de la situación de la
promoción?

Iruñean, 2017ko martxoaren 7an
Sin.: Dabid Anaut Peña.

X


Document preview PES 90.pdf - page 1/2

Document preview PES 90.pdf - page 2/2

Related documents


pes 90
pei 544
pes 376
pes 210
por 226
por 118

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file PES 90.pdf