PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactPES 90 .pdf


Original filename: PES 90.pdf
Author: lana

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.4, and has been sent on pdf-archive.com on 10/03/2017 at 12:21, from IP address 195.76.x.x. The current document download page has been viewed 119 times.
File size: 74 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Parlamento de Navarra. REGISTRO ENTRADA 1120 07-03-2017 hora 10:32 9-17/PES-00090

NAFARROAKO PARLAMENTUKO MAHAIARI
Dabid Anaut Peñak, EH BILDU NAFARROA Parlamentuko Taldeko parlamentariak,
Ganberako Araudiak adierazten duen bezala, ondoko Galdera idatzia egiten dio Nafarroako
Gobernuari:
Zioen azalpena
Lekunberriko udalerrian, herriko sarreran, Iturriburu, 8 eta Iturriburu 10 izeneko etxebizitza-blokea
dago (1.049 eta 1048 hiri-lurzatiak). Etxebizitza hauek Babes Ofizialeko Etxebizitza eta Prezio
Tasatuko Etxebizitza gisa sailkatu ziren.
.- Zein da etxebizitza horien gaur egungo egoera: erabiltzen ari den etxbizitza kopurua eta hutsik
dagoen etxebizitza kopurua?
.- Hutsik dauden etxebizitzen jabea.
.- Etxebizitzen behin betiko tramitazioari buruzko informazioa eta bidalketa-data.
.- Egin al da auzokideekin bilerarik sustapenaren egoerari buruz? Zenbat eta zein datatan?

En la localidad de Lekunberri, en la entrada del pueblo, se encuentra el bloque de viviendas
Iturriburu, 8 e Iturriburu, 10 (parcelas urbanas 1.049 y 1.048). Éstas viviendas fueron clasificadas
como V.P.O. ( Vivienda de Protección Oficial) y V.P.T (Vivienda de Precio Tasado).
.- En qué situación se encuentran los pisos a día de hoy: cantidad de viviendas en uso y viviendas
vacías?
.- Propietario de las viviendas vacías.
.- Información de la tramitación definitiva de las viviendas y fecha de expedición.
.- Se ha mantenido alguna reunión con los vecinos y vecinas acerca de la situación de la
promoción?

Iruñean, 2017ko martxoaren 7an
Sin.: Dabid Anaut Peña.

X


PES 90.pdf - page 1/2
PES 90.pdf - page 2/2

Related documents


PDF Document pes 90
PDF Document pei 544
PDF Document pes 210
PDF Document pes 376
PDF Document pes 163
PDF Document por 226


Related keywords