İmtahan nəticə vərəqi (8 ci siniflər).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-8-ci-sinifl-r.pdf

Page 1 2 3 456103

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq3

Tarix: 25.12.2016
BDCBACCCAC

BCBDBAEBDE
Ad: PƏRVİN

Azərbaycan dili

Soyad: HƏSƏNOV
Riyaziyyat

İş nömrəsi:
Məktəb: 041
Sinif: 8

Fizika

Variant: A

BAL

262,5

YER

4

Kimya

ABBDBDEBDE

Biologiya

--+++-++++

++++-+++++

CABEDBCEBA

AADBDACACB

CABEDBCEBA

Tarix

ACABD CBC

++++++++++

+--++ +-+

AACEDCABEA

ECDBCEBCEC
A

BCDCCEC

-++-+ +-++

-

++--+++

CEADEBCADB

ABCDCDCEAB

DACDD ACEA

CC EE

A

+- -+

+

Coğrafiya

Xarici dil

A C A

CE

+ + -

--

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

BDCBCCCCAC

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

0

0

10

80

DOĞRU

7

10

6

3

9

5

5

0

0

2

47

SƏHV

3

0

3

2

1

3

3

0

0

3

18

XALİS

6,25

10

5,25

2,5

8,75

4,25

4,25

0

0

1,25

42,5