Grafisk veiledning.pdf


Preview of PDF document grafisk-veiledning.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


GRAFISK VEILEDNING & PROFIL

LOGO

Logo med farget bakgrunn

Logo med lys bakgrunn

Ikon og symbolisme

+
Tannhjul
Et symbol på
arbeiderklassen.

=
Globus/Jordklode
Symboliserer både internasjonalisme og internett.

4