02 2017 samlet u debat viden.pdf


Preview of PDF document 02-2017-samlet-u-debat-viden.pdf

Page 1 2 3 45658

Text preview


12

42
Kort Nyt
44
- Paradoksalt at arbejdsmiljøet
bliver ringere, selvom vores viden
bliver større
48
Kongres 2017
50
Fik du læst
51
Den offentlige sektor skal
reformeres

DANSK POLITI
Udgives af Politiforbundet

”I dag er dansk politi
blevet rigtigt effektivt,
men det sker desværre
ofte på bekostning af
arbejdsmiljøet. Det er
faktisk ret paradoksalt.
Vi bliver dygtigere
og klogere på, hvad
der skaber et godt
arbejdsmiljø, men det
er som om, at vores
arbejdsmiljø bliver
ringere og ringere.”
Kaj Anker Hansen,
arbejdsmiljøleder,
Nordjyllands Politi

4

DANSK POLITI 02/APRIL 2017

Forside Gregorius DesignThinking
Redaktion
Nicolai Scharling, redaktør
Karina N. Bjørnholdt, journalist
Redaktionsmedarbejder
Birgitte Bekholm
Ansvarlig i henhold til Medieansvarsloven
Claus Oxfeldt
Layout Gregorius DesignThinking
Tryk Scanprint A/S
Bladet udkommer 6 gange årligt.
Oplag 15.000 stk.
ISSN 0905-7498
Medlem af Dansk Fagpresse
Næste materialedeadline 17. maj 2017
Redaktion og ekspedition
H.C. Andersens Boulevard 38,
1553 København V
Telefon: 33 45 59 00
E-mail: blad@politiforbundet.dk
www.politiforbundet.dk
www.dansk-politi.dk
Indlæg til DANSK POLITI
• Skriv et kort indslag til Debatten og husk portrætfoto af dig selv.
• Indlæg modtages kun pr. e-mail på adressen:
blad@politiforbundet.dk
• Undgå forkortelser.
• Medsend gerne fotos – digitale billeder skal være
i tiff eller jpg-format.
• Anfør venligst stilling, navn og tjenestested.
• Godkendte indlæg redigeres i det omfang, det er nødvendigt
for redaktionen. Men forfatteren vil få besked derom.