basic ivana efos 2016 zavrs sveuc.pdf


Preview of PDF document basic-ivana-efos-2016-zavrs-sveuc.pdf

Page 1 2 34546

Text preview


SAŽETAK

U ovom završnom radu objašnjen je problem gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj i
Europskoj uniji. U uvodnom dijelu je objašnjeno što je otpad i detaljnije pojašnjena njegova
klasifikacija. Navedena su i najvažnija načela gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj.
Središnji dio rada zauzima zakonodavni okvir, neizostavan kod gospodarenja otpadom kako u
Hrvatskoj tako i u Europskoj uniji. Također su navedeni ključni dionici i sama hijerarhija pri
gospodarenju otpadom. U posljednjem dijelu ovog završnog rada pozornost je usmjerena na
plan gospodarenja otpadom u razdoblju od 2015. do 2021. godine.

Ključne riječi:
Gospodarenje otpadom, Europska unija, strategija, otpad