Contract de credit Prelungire cu majorare Overdraft.pdf


Preview of PDF document contract-de-credit-prelungire-cu-majorare-overdraft.pdf

Page 12341

Text preview


Act aditional nr. 150413
la contractul de credit nr. 75317 / BUCURESTI SECTOR 2
Intre:
Banca Comerciala Romana SA, societate administrata in sistem dualist, inmatriculata la
Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, avand CUI 361757, cu sediul in Bucuresti, B-dul
Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, denumita in prezentul contract „Banca", pe de o parte.
si
SC VICO SERVICE R.X. SRL cu sediul in localitatea BUCURESTI SECTORUL 2, Cristescu
Dima, Nr. 1, Romania, Cod postal 021731 inregistrata la Registrului Comertului sub nr.
J40/9646/1993, cod fiscal/CUI nr. 3787839, in calitate de imprumutat garant, denumita in
prezentul contract ”Imprumutat”.
a intervenit urmatorul act aditional:
De comun acord, am convenit ca la contractul de credit nr. 75317 / BUCURESTI SECTOR 2
(cu toate completarile si modificarile ulterioare) sa intervina urmatoarele modificari:
Prevederile capitolelor I-XIII din contractul de credit anterior mentionat se modifica si vor avea
urmatorul cuprins:
Termenii scrisi cu majuscula, care nu au fost definiti in prezentul act aditional, au intelesul
atribuit in Conditiile Generale de Creditare (Anexa 1 la prezentul act aditional, denumite
”Conditii Generale”).
“I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Banca prelungeste si majoreaza plafonul overdraftului Micro cu caracter revocabil. Plafonul
rezultat in urma majorarii este in suma de 89.500,00 LEI.
II. UTILIZARE CREDIT
2. Creditul va fi utilizat pentru finantarea nevoilor curente ale companiei.
III. DURATA CREDITULUI
3.1 (i) In cazul contractelor incheiate pe o durata initiala de 12 luni calculata de la data
indeplinirii conditiilor suspensive prevazute la art. 4.2 (denumite in continuare “Conditii
Precedente”), care prevedeau prelungirea duratei creditului pe perioade succesive de 6 luni
calendaristice, in conditiile prevazute in respectivul contract durata creditului se prelungeste pe
perioade succesive de 6 luni calendaristice, numai daca sunt indeplinite cumulativ conditiile de
la art. 11.1., art. 11.3. si art. 11.5.1., iar tragerile si rambursarile in vederea reintregirii creditului
se vor efectua pana la expirarea termenului initial de 12 luni, in cazul primului an de creditare,
sub conditia indeplinirii conditiilor suspensive prevazute la art. 4.2 sau pana la expirarea
oricaruia din termenele ulterioare de 6 luni (in cazul prelungirii automate a duratei creditului) sub
conditia indeplinirii conditiilor suspensive prevazute la art. 4.2.
1
*BCR1000000BPS151/41*

BCR1000000BPS151/41