PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactLékařská mikrobiologie speciální Votava 2003 .pdf


Original filename: Lékařská mikrobiologie speciální - Votava 2003.pdf

This PDF 1.6 document has been generated by / Adobe Acrobat Pro DC 15 Paper Capture Plug-in with ClearScan, and has been sent on pdf-archive.com on 17/09/2018 at 10:03, from IP address 212.96.x.x. The current document download page has been viewed 2334 times.
File size: 25.8 MB (244 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


(I') P L I V A Lachema

,

v

LEKARSKA MIKROBIOLOGIE
SPECIÁLNÍ
,

Miroslav Votava a kol.

Ústřední knihovna lékařsk
é fakully MU
602 00 BRNO, Tomeš
ova 12
Tel. 549 491 328

knihovna@med.muni.cz

Společnost Pliva-Lachema a.s. děkuje
Proi. MUDr. Miroslavu Votavovi, CSc.
a jeho kolektivu za autorství knihy
Lékařská mikrobiologie speciální

Neptun 2003

Obsah
Předmluva vedoucího autora ............................................................................ 23
Slovo vydavatele ................................................................................................. 25
1. SPECIÁLNÍ BAKTERIOLOGIE ........................................................................... 27
1.1 Gram negativní nefermentující bakterie (Petr Ondrovčík) ............................................. 29
I.I.! Obecené vlastnosti ........................................................., ............................................ 29
1.1.2 Čeleď Alcaligenaceae ................................................................................................. 31
1.1.2.1 RodAlcaligenes ..................................................................................................... 31
1.1.2.2 Rod Bordele/la ...................................................................................................... 31
1. 1.3 Č eleď Cytophagaceae ................................................................................................. 31
1.1.3.1 Rod Chryseobacterium ......................................................................................... 32
1.1.3.2 Rod Sphingobacterium.......................................................................................... 32
1.1.3.3 Rod Weeksella ....................................................................................................... 32
1.1.4 Čeleď Pseudomonadaceae .......................................................................................... 32
1.1.4.1 Rod Burkholderia.................................................................................................. 33
1.1.4.1.1 Burkholderia cepacia ...................................................................................... 33
1.1.4.1.2 Burkholderia mallei ....................................................................................... 33
1.1.4.1.3 Burkholderia pseudomallei ............................................................................. 34
1.1.4.2 Rody Comamonas a Delftia .................................................................................. 34
1.1.4.3 Rod Chryseomonas ............................................................................................... 34
1.1.4.4 RodPseudomonas ................................................................................................. 34
1.1.4.4.1 Pseudomonas aeruginosa................................................................................ 34
1.1.4.4.2 Ostatní pseudomonády .................................................................................... 36
1.1.4.5 RodRalstonia........................................................................................................ 36
1.1.4.6 Rod Shewanel/a .................................................................................................... 36
, 1.1.4.7 RodStenotrophomonas ......................................................................................... 37
1.1.5 Lékařsky významnégra.mnegativní nefennentující bakterie bez pevného zařazení ....... 37
1.1.5.1 RodAcinetobacter................................................................................................. 37
1.1.5.2 RodEikenella ........................................................................................................ 38
1.1.5.3 Rody Kingella a Suttonella ................................................................................... 38
1.1.5.4 Rody Moraxel/a a 0/igella ................................................................................... 38
1.2 Gramnegativuí kultivačně náročné aerobní tyčinky (Vladana Woznicová) ................... 39
:,,-· 1.2.1 Rod Bordete//a ............................................................................................................ 39
1.2.2 Rod Brucel/a ............................................................................................................... 42
· · ·. 1.2.3 Rod Francise/la ........................................................................................................... 44
1.2.4 Rod Legionella ............................................................................................................ 46
1.3 Gramnegativni mikroaerofilní tyčinky (Petr Ondrovčík) ............................................... 48
1.3.l Rod Gardnerella.......................................................................................................... 48
1.3.2 Rod Campylobacter .................................................................................................... 49
1.3.3 Rod He/icobacter ........................................................................................................ 50
1.3.4 Rod Spiri/lum (Miroslav Votava) .................................................................................. 52
1.4 Gramnegativní fakultativně anaerobní tyčinky .......................................................... 53
1.4.l Čeleď Enterobacteriaceae (Ondřej Zahradníček) ......................................................... 53
1.4.1. J Obecné vlastnosti enterobakterií ........................................................................... 53
1.4.1.2 Yersinia pes/is........................................................................................................ 58
1.4.1.3 Yersinia enteroco/itica a Yersinia pseudotubercu/osis .......................................... 59
1.4.1.4 Salmonella enterica .............................................................................................. 60
1.4.1.4.l Primárně antropopatogenní salmonely ............................................................ 60
1.4.1.4.2 Primárně zoopatogenní salmonely .................................................................. 61

XI

1.4.1.5 RodShigella ............................................................................ ..... ....................... 63
1.4.1.6 Rod Escherichia............................................................................. ...................... 64
1.4.1.7 Rod Hafnia .................................... ................................................ ...................... 66
1.4.1.8 RodyEnterobacter a Pantoea ............................................................................... 66
1.4.1.9 Rod Klebsiella....................................................................................................... 67
1.4.1.10 RodSerratia ........................................................................................................ 68
1.4.1.11 Rody Proteus, Providencia aMorganella ........................................................... 69
1.4.1.12 Rod Citrobacter .................................................................................................. 70
1.4.1.13 Ostatní rody entero bakterií ................................................................................. 71
1.4.2 Čeleď Vibrionaceae (Veronika Holá) ........................................................................... 71
1.4.2.1 Obec ná charakteristika čeledi ............................................................................... 71
1.4.2.2 Rod Vibrio ............................................................................................................. 72
1.4.2.2.1 Vibrio cho/erae ................................................................................................ 72
Vibrio cho/erae 0139 ...................................................................................... 74
NAG V,brio cholerae ...................................................................................... 74
1.4.2.2.2 Ostatní vibria................................................................................................... 75
1.4.2.3 RodAeromonas ..................................................................................................... 75
1.4.2.4 Rod P/esiomonas ............................................................... .................................. 76
1.4.3 Čeleď Pasteurellaceae (Veronika Holá) ....................................................................... 77
. ................................................. 77
1.4.3.1 Rod Pasteure/la.....................
1.4.3.1.1 Pasteure/la mu!tocida ............................................................ ........................ 77
1.4.3.2 Rod Haemophilus (Filip Růžička).......................................................................... 78
�/ 1.4.3.2.1 Haemophilus influenzae .................................................................................. 80
1.4.3.2.2 Haemophilus aegyptius ................................................................................... 82
· '/-··· 1.4.3.2.3 Haemophilus parainjfuenzae........................................................................... 82
1.4.3.2.4 Haemophilus aphrophi/us ............................................................................... 82
1.4.3.2.5 Haemophilus haemolyticus ............................................................................. 82
1.4.3.2.6 Haemophilus ducreyi....................................................................................... 82
1.4.3.3 Ostatní hemofily.................................................................................................... 83
1.4.4 Ostatní gramnegativní fakultativně anaerobní tyčinky (Filip Růžička) . ..................... 83
1.4.4.1 RodActinobacillus ............................................................................................... 83
1.4.4.2 Rod Calymmatobacterium ................................................................................... 83
1.4.4.3 Rod Cardiobacterium aSutonella ............................. .......................................... 84
1.4.4.4 Rod Chromobacterium ............................................................. ........................... 84
1.4.4.5 Rod Capnocytophaga ........................................................................................... 84
1.4.4.6 RodStreptobaci/lus .............................................................................................. 85
1.5 Gram negativní aerobní nebo mikroaerofilní koky (Ondřej Zahradníček) •.• .•••.•.••••••••••• 85

1.5.1 RodNeisseria .............................................................................................................. 85
1.5.1.1 Neisseria gonorrhoeae .......................................................................................... 87
1.5.1.2 Neisseria meningitidis ........................................................................................... 90
1.5.1.3 Ústní neisserie....................................................................................................... 93
1.6 Gramnegativní anaerobní tyčinky a vlákna (Petr Ondrovčik)....................................... 94
1.6.1 Společné vlastno sti...................................................................................................... 94
1.6.2 RodBacteroides ......................................................................................................... 95
1.6.3 Rod Porphyromonas ................................................................................................... 96
1.6.4 RodPrevotella............................................................................................................. 96
1.6.5 RodBilophi/a .............................................................................................................. 96
1.6.6 RodFusobacterium..................................................................................................... 96
1.6.7 RodMobiluncus .......................................................................................................... 97
1.6.8 Rod Leptotrichia ......................................................................................................... 97
1.7 Gramnegativní anaerobní koky ..................................................................................... 97

Á

• _,,

XII

. ........................ :. 98
I.7.1 Rod Veil/onel/a ......................................................... .
1.8 Grampozitivní aerobní a fakultativně anaerobní koky ............................................... 98
1.8.1 Rozdělení (Miroslav Votava)...............
.. ............................... 98
1.8.2 Grampozitivní koky katalasapozitivní ...........................
. ............. 98
1.8.2. l RodStaphy/ococcus
.... 99
.. . .......... 100
1.8.2.1.1 Stafylokoky koagulasapozitivní...........................
.............. 100
Staphy/ococcus aureus . .... .........
.... 107
1.8.2.1.2 Stafylokoky ko agulasanegativrú ... ...................................... .........
1.8.2.2 Ostatní grampozitivrú koky katalasapozitivní (Lenka Černohorská).................... 109
1.8.2.2.1 RodMicrococcus........................................................................................... 109
1.8.2.2.2 RodKocuria .................................................................................................. 110
1.8.2.2.3 RodKytococcus............................................................................................. 110
1.8.2.2.4 RodStomatococcus ....................................................................................... !IO
1.8.3 Grampozitivníkoky katalasanegativní (Miroslav Votava) ......................................... llO
1.8.3.1 RodStreptococcus............................................................................................... lll
1.8.3.1.1 Beta-hemolytické (pyo gemú) streptokoky...........
... 112
Streptococcus pyogenes ................................................................................. 112
Streptococcus agalactiae ............................................................................... 117
Ostatní beta-hemolytické streptokoky iz olo vané od člo věka........................ 118
Streptococcus pneumoniae ............................................................................ 119
1.8.3.1.2 Streptokoky no n-beta-hemolytické ............................................................. 119
........................ 124
SkupinaStreptococcus bovis . .........
Streptococcus suis............................ ............................................................. 125
Ústní (o r.ílní) streptokoky ................................................... . ............. .. ...... 125
1.8.3.1.3 Nutriční varianty streptokoků ................................................... .................. 126
RodyAbiotrophia a Granu/icatella .............................................................. 126
1.8.3.1.4 Další streptokoky a grampozitivrú koky katalasanegativní .......................... 126
1.8.3.2 RodEnterococcus (Lenka Černohorská).................................................................. 127
1.9 Grampozitivní sporulující aerobní tyčinky (Filip Růžička)......................................... 129
1.9.1 Rod Baci//us .............................................................................................................. 129
1.9.1.1 Baci/lus anthracis ............................................................................................... 129
1.9.1.2 Bacil!us cereus ................................................................................................... 132
1.10 Grampozitivní nesporulující aerobní a fakultativně anaerobní tyčinky ................ 134
_,/ / 1.10.1 Rod Listeria (Ondřej Zahradníček) ........................................................................... 134
1.10.2 RodErysipelothrix (Leona Mejzlíková) ................................................................... 135
l. l0.3 Rod Lactobacillus (Veronika Holá).......................................................................... 136
1.10.4 Rod Corynebacterium (Ondřej Zahradníček)............................................................ 137
1.10.5 RodArcanobacterium ............................................................................................. 141
1.10.6 Rod Dermatophilus ................................................................................................. 142
1.10.7 RodRhodococcus .................................................................................................... 142
1.10.8 Rod Gordonia.......................................................................................................... 142
1.10.9 Rod Turice/la ........................................................................................................... 143
I.IO.IO RodNocardia (Leona Mejzlíková) ......................................................................... 143
144
1.10.11 RodActinomadura ......................................................................................
.. 144
1.10.12 RodNocardiopsis ..............................
l. l0.13 RodStreptomyces ...........................l. ..................................................................... 144
1.10.14 Rod Tsukamurella.......................................................
.............. 144
1.10.15 RodRothia (Veronika Holá)...........
144
l.l0.15.1 Rothia dentocariosa
145
1.11 Grampozitivní sporulující anaerobní tyčinky (Filip RůžičkaJ................................... 145
. 145
1.11.1 Rod C/ostridium ...............

Xlll

I . l i . I . I Clostridium botulinum ...................................................................................... 146
1 . 1 1 . 1 .2 C/ostridium tetani ................................. ............................................................ 148
1 . 1 1. 1.3 C/ostridium diffici/e............................. ......................... .................................... 150
I. I 1 . 1 .4 Klostridia anaerobmch traumatóz .............. ................................... ................... 15 1
1 . 1 1 . l.4. l C/ostridium perfringens ........ .................................. ............. ..... . . ................ 152
1.11. 1.4.2 C/ostridium septicum................................................................................... 154
1.11. 1.4.3 C/ostridium novyi ........................................................................................ 154
1. 11. 1.4.4 Clostridium histolyticum ............................................................................. 155
1.11. 1.4.5 Clostridium sordelii ..................................................................................... 155
1.11. 1.4.6 C/ostridium sporogenes............................................................................... 155
1.12 Gram pozitivní ne spo rulující anaerobní tyčinky ažvlákna (Petr Ondrovčik)........... 155
1.12.1 Společné vlastnosti ................ ............................................................................. ..... 155
1. 12.2 RodActinomyces ..................................................................................................... 156
1 . 12.3 Rod Bifidobacterium ....................... ........................................................................ 157
1. 12.4 RodEubacterium .................................................................................................... 157
1 . 12.5 Rod Propionibacterium........................................................................................... 157
1.13 Grampozitivní anaerobní koky (Filip Růžička) .......................................................... 157
1.13.1 Rod Peptostreptococcus .......................................................................................... 158
1. 13.2 Ostatm grampozitivm anaerobm koky ......................................... ............ ............ 158
1.14 Mykobakteria (Miroslav Votava) •••.........................•....•...•....••..•.•.••..•.....................••..• 159
1.14. 1 Společné vlastnosti mykabakterií ......... ............................... .................................. 159
1.14.2 Mycobacterium tubercu/osis ................................................................................... 160
1. 14.3 Mycobacterium bovis ....................................... .................................... ................... 165
1.14.4 Mycobacterium bovis BCG (bacille Calmette-Guérin) ................. .......................... 165
1.14.5 Mycobacterium leprae ...................................... ............ ......................................... 165
1. 14.6 Tzv. atypická mykobakteria . . .................................. ................................................ 167
1. 14.6.1 Klinicky významné druhy ........... .......... . . ........................ ........................ . . . . . ..... 167
1. 14.6.2 Klinicky méně významné druhy ................................... .............. .................... 168
1.14.6.3 Saprofytická mykobakteria ................. ........... .................................................. 168
1.14.7 OstatIÚ mykobakteria a rod Tropheryma ................................................................. 168
1.15 Mykoplasmata (Petr Ondrovčik) .................•.....................•.••......•......•...•...••...•............. 169
1.15.1 ŘádMycop/asmatales ............................ ................................................ ................. 169
1.15.2 ŘádAcholeplasmata/es ................... ..... ................................................ ................... 172
1.16 Chlamydie (Vladana Woznicová) ................................................................................... 173
1.17 Ri cke tt sie a příbuzné mikroorganismy (Lenka Černohorská)..................•••••.••........... 177
1 . 17.1 Úvod................... ................................................................. ...................... .............. 177
1.17 .2 Taxonomie ......................................... ................. ..................................................... 177
1.17.3 Čeleď Rickettsiaceae ............................................................................................... 178
1.17. 3 . 1 Rod Rickettsia ................................ ................................................................... 178
1 . 17.3.1 . 1 Skupina skvrmtých horeček ........................................................................ 180
Horečka Skalistých hor ......................... .................................. ................... 180
Středozemm horečka ........................ ................. ,............................ ............ 180
Astracháňská horečka..................................................... ..... ........................ 181
Africká skvrmtá horečka ............................................... ............................. 181

Rickettsia slovaca.............................. .......................................................... 181

1. 17.3 . 1.2 Skupina tyfových horeček .................... ....................................................... 181
Skvrmtý tyfus ..... ................. ......................................... ............................... 182
Endemický tyfus ...... ................ .................................................................. 183
.. . . ....... .............. ..... 183
1. 17.3.2 Rod Orientia .......................................
1.17.4 ČeleďAnap/asmataceae .......... ......
.. ..................... ............ 184
.. ........... ...................... 184
1.17.4.1 Ehrlichie .............................................

XIV

.. 186
1. 17.4. 1 . 1 Lidská granulocytánú ehrlichióza (HGE) ........
....... ................... 186
1.17.4.1.2 Lidská monocytánú ehrlichióza (HME)
. 187
1. 17.4. 1.3 Ehrlichia ewingii .................. ................
. . .... ......... 187
1. 17.4. 1.4 Ehrlichi a canis ...............
. . .... 187 ·
1. 17.4.1.5 Neorickettsia (Ehrlichia) sennetsu .......
. . ..... 187
1. 17.5 Rod Coxie/la .............
. . .... 189
1. 17.6 Čeleď Bartonellaceae .........................................
. . .... 189
1.17.6. 1 Rod Bartonella ...................
1.17.6. 1 . 1 Bartonella quintana (dříve Rocha/imaea) ........... .............. ....................... 189
1.17.6.1.2 Bartonella hense/ae ............................................... ...................................... 190
1.17.6.1.3 Bartonella bacilliformis ................ .............................................................. 190
1.18 Spirochéty (Vladana Woznicová) ................................................................................... 191
191
1. 18. l Rod Borrelia........................................
1 . 18.1.1 Původci lymeské borreliózy ........... ................................................................. . 191
193
Lymeská borrelióza ..........
1. 18.1.2 Původci návratných horeček. .. ...................... ........................ .......................... 195
I. 18.2 Rod Treponema .......................... ............ ................................................................. 196
1. 18.2 . 1 Syfilis ............................................... ................................................................. 197
. . ...... 201
1. 18.2.2 Ostatm infekce způsobené treponematy ......................
1. 18.3 Rod Leptospira ........................................................................................................ 201
1. 18.4 Rod Brachyspira ....................................... ....... . . .................................. .............. ..... 203
1.19 Cyanobakte rie a řasy (Miroslav Votava) ...................................................................... 203
. . ...... 203
1. 19.1 Cyanobakterie .....................
. ................... 203
1 . 19 . 1 . Í Úvod.....................
......... 204
1 . 19.1.2 Stavba a vzhled
1 . 19.1.3 Fyziologie ...............
. . ...... ....... 204
1.19. 1.4 Patogeneze
............... 204
1.19.1.5 Patogenita.............
. . .... ......... 205
1. 19. 1.6 Epidemiologie a prevence ................................................................................. 205
1. 19.2 Řasv.
.. .... ................... 205
. .................................... 205
1. 19.2. 1 Uvod.... ......................................
1. 19.2.2 Patogenita ........................... ............................. ......................................... ......... 206
.. .................................. 206
1. 19.2.3 Rod Prototheca ............. ............... ................ ... . . ..
Literatura ......................................... ....................................... ......... .................................... 207

2. OBECNÁ A SPECIÁLNÍ MYKOLOGIE ............................................................ 209
2.1 Obecné vlastno sti hub (Petr Ondrovčík)...........................•..................•.................•........ 211
2.1.1 Úvod .......................... ........ .......... ................................. ..................... .... ................. 2 1 1
2. 1.2 Moďologie nůkromycet .................... ...................................................................... . 2 1 1
2.1.3 Fyziologie míkromycet ..... ....... . ........................... ................................ ..................... 212
2.1.4 Mykotoxiny ............ . . ........................ ................................
. . ....... 213
2.1.4. 1 Účinky mykotoxinů na makroorganismus ................................. ........................ 214
2.1.4.2 Mykotoxíkózy ..................... ................... ..................................... ...................... 215
2.1.4.3 Nejdůležitější mykotoxiny ...................................... ........................................... 215
2.'1.5 Tříděm mikromycet.. ............................ ................... ........................................... ....... 217
2.2 Kvasinkovité mikromycety ....................,..................................................................... 217
2.2 . 1 Obecné vlastnosti kvasinek ......................................................... ............................. 217
.. ................. . . ............................... 219
2.2.2 Jednotlivé rody kvasinek.........
...................... ............................... 219
2.2.2. 1 Rod Candida (Miroslav Votava)
................ 219
2.2.2. 1 . 1 Candida albicans
. . ... 221
2.2.2.1.2 Ostatni kandidy .

XV

.... 222
2.2 .2.2 Ostatiú rody (Petr Ondrovčík) ........................................
..... 223
Rod Pneumocystis (Milada Dvořáčková)..............................
. ...................... 223
2.2 .3. I Pneumocystisjiroveci...... ...........................
2.3 Dimorfní mikromyce ty (Petr Ondrovčík) .................•.................•............•.....•................ 224
2 .3. I Obecné vlastnosti ........................
........ 224
2.3.2 Rod Blastomyces ..
.......... 224
. ................... 225
2.3.3 Rod Coccidioides ........................................
2.3.4 Rod Histop/asma
..................................................... 225
2.3.5 Rod Paracoccidioides ............................................................................................... 225
2 .3 .6 RodSporothrix .......................................................................................................... 226
2.4 Vláknité mikromycety (Petr Ondrovčík) ........................................................................ 226
2.4.1 Zygomycety .............................................................................................................. 226
2 .4.1.1 Společné vlastnosti zygomycet ........................................................................... 226
2.4.1.2 Jednotlivé rody .................................................................................................... 227
2.4.2 Rychle ros toucí hyali llllÍ mikro mycety tvořící kondi die ........................................... 227
2.4.2.1 Kon didie v řet ězcích na vlákn ě ........................................................................... 227
2.4.2. 1 . 1 RodAspergillus ......................... ................................................................... 227
2.4.2.1.2 Rod Paecilomyces ......................................................................................... 228
2.4. 2.1.3 Rod Penicillium............................................................................................. 228
2.4.2.1.4 RodScopulariopsis ....................................................................................... 22 9
2.4.2.2 Ko nidie ve shlucích............................................................................................. 229
2.4.2 .3 Konidie jednotlivě na vláknech .......................................................................... 229
2.4.3 Mik ro mycety čeledi Dematiaceae ............................................................................ 230
2.4.3.1 P ůvodci feohyfomykóz ......
..... 230
2.4.3.2 Původci c hro momykóz a cumykotického rnyce to mu .................................... .... 230
2.4.4 Dennatofyty ...........
... 23 1
..... 23 I
2 .4.4.1 Společné vlastnosti de nnatofytií ....
2 .4.4.2 Jednotliví zástupci de nnatofytů ..
...... 23 2
Literatura ....................
. ....... 233
2 .2.3

3. OBECNÁ A SPECIÁLNÍ VIROLOGIE ............................................................... 235
3.1 Povaha virů (Miroslav Votava) ........................................................................................ 237
3.1.1 Úvo d a historie ............................................................................... .......... ............... 237
3.1.2 Povaha virů .................................... .......................................................................... 238
3.1.3 P ůvod virů ........................................ ........................................................................ 239
3.2 Stav ba v irionu ................................................................................................................ 239
3.2.1 Moďologie virových částic ............................................... ....................................... 239
3.2.2 Chemické složer ú a funkce složek virion u .......................................... ..................... 241
3.2 .2.1 Nukleové kyseliny ............
. ....... 241
3.2.2.2 Virové proteiny a l ipidy .........
.............. 242
3.2.3 Vi rové antigeny .............
.. . .......... 242
. .. 243
3.2.4 Inaktivace virů.........................
3.2.5 Tříděrú a n ázvosloví virů ..
.......... 244
3.3 Virus a buňka ................................................................................................................. 251
3.3.1 Mno žerú (reprodukce) vir ů ................................................. ....................... .... . ..... 25 1
3.3.1.1 Reprodukčr ú cyklus .......................................................... ................. ............... 251
3.3.1.1.J Vstup virové n uk leové kyseliny do b u11ky ........................................ .. . ...... 251
3.3.1.l .2 Syntéza virovýc h složek.......
.................................. 252
................. 253
3.3.1.1.3 Dozrávám (maturace ) virionů ..........
. 253
3.3.1. 1.4 Délka a výt ěžek růstového cyklu .......
3 .3 .2 Virová genetika .. ..............
. .. 254

XVI

3.3.2 .1 Vli v prostředí na proměn livost virů ...........
.... 254
3.3.2.2 Vz.ájemné působerú mezi viry ...................
...... 255
3.3.2 .2.1 Genetické jevy ........
. 255
3.3.2 .2.2 Negenetické jevy ...........
······ 255
3.3.2.3 Viry jako vektory gen ů .......
.255
3.3.3 Vliv virové in fekce na buáku ........................
.. 256
3.3.3. l Druhy virové infekce na úrovni b uáky .. .
256
3.3.3.2 Bun ěčné zrněny pří virové i nfekc i ..
· · · ·············· 257
3.3.3.2. 1 Cytocidrú infekce .....................
..... 257
3.3.3.2.2 Necytoc idrú infekce .
...·········· · ········ ······· ··· · ··· · ···
...... 257
3.3.3.2 .3 Virová ka rcinogeneze · ····· · ··· · ··· · · ····· · · ·· ·· · · ····· ··· ····· · · · ····· · ··
············ 2�8
3.4 Viry a m akroorg anis mus .........::
·::::::::::::::::::::::::::: : :::::······· ...................................... 2:9
::
3.4. 1 P růb ěh a fonn y vi rovýc h n áka �
··· · ············· ············ · ············· ·· 2,9
3.4.2 Pato,geneze vi rO\'Y· c h nák az..........................................
········ 260
3.4.2.1 Sířerú viru v orgar úsmu........................·· · ···········
·····
················
··· 260
·
·
3 .4 .2 .1. 1 Vstupm' b rany
' infekce .....................
.......... 260
3 .4 .2 .1.2 Rozsev virů v organis mu ...................
·· 261
3.4.2.2 Ob rana hostitele proti virové in fekci .....
··········· · 262
3 .4 .2 .2 . 1 Nespecifická rezistence ...................
.. ······ 262
3 .4.2.2.2 Specifická i munita u virovýc h n ákaz
.
· · · ·· · ····· 264
·
3.4.2 .2.3 Vliv n ěk teiých faktorů na ob ranu proti vi ro 'n;��zá� :
... . · ········· 265
vy
3.4.2.3 Sc h�pnos t vi rů urúkat obranný m systémům hostite le ........................ ·
....
.... 266
3 · 4.2 · 3 . I Urúk nástrojům nespecific ké (vrozen é) rezistence......
....... 266
3. 4.2.3 :,Yn ik nástrojům speci fické (získané ) imunity..
...... 266
3 .4.2 .4 p ncmy c 11o robných změn pří vi rových infekcíc h.
.... 268
3 .4.2.4. 1 Poškoze rú způsobe n,'Í vlivem viru ..........
....... 268
3 .4.2.4. 2 Poško zerú vyvolan á reakc í .....................
· · · ·········· 268
3.4.3 P revenc e, profylaxe a terapie virovýc h nákaz....
· · · 269
3.4 .3.1 Aktivrú imunizace (očkováiú).............................
..... 269
.
.
3 .4.3 .2 Pas1vru, 1mnrúzace (podáváni imunoglobuLln ů) ..
···270
3.4.3.3 Nespeci fic ké posilovárú odolno sti ........
·······
270
3 4.3.4 Antivi rová c hemoterapeutika (an tivirotik�j°: :::::: :
.... 271

,
3 5 V"
272

3.5.
······· ········· ···
3.5.2 Kolob ěh vir ů v přírodě .. ..... . ..... .. .... . ...... ....... ..................: .....
:.:: ········ ··········· ··· ;;;
3.5.3 Změny ovliv11ující kolob ěh vir ů................................................. .. ..
.
·························· 273
3 .6 N b • l ' RNA ·
.
........
.
......................... 274
........
·
···
··
·
·
........
·
·
·
·
· ·· ···
3.6. t°N:o�:1e n é ds ;;r:�;· .-�; ;�� �;�;;; ::::::
· ··· · 274
3.6.1.1 Reoviridae
. .� . . � ..
. .. :
: : : .. ···· .· ···· ·········· ······ ····· 274
3.6.1.1 .1 Rod Orthoreovirus ······· · · · · ······ · ···· · ······
······ 274
3.6.1. 1.2 Rod Orbivirus....
···· ···· ·
· ············ ··· ·········· 275
· · ,·······
3.6.1.1 .3 Rod Co//ivirus ...::: : : : :: : :::: : : · ·············
················ · ···· · ·········· ······· 275
·
3.6.1.1.4 RodRotavirus
·
275
����g
3.6.2 Neob alené ssRN A-vi;;
········· ·········· ········· ···· 27 7
3.6.2. 1 Picornaviridae ···················
277
3.6.2 .1.i o Enterovirus
.... . :::::: 277
;o f10v1r
y.......
..... 278
Coxsackieviry ..........
....... 280
EcI1oviry............................................................
············ 28 l
3.6.2 .1.2 RodRhinovirus.................. ·
°
°
°
°
..
· · ···· 281
3.6.2. 1.3 Rod Hepatovirus ...... ... . ... ··ús!řěifní
kiiinóviiá lěliářs�ě liikuliý MU
· ··· 502 ·00-SRNOiTiiriiéšoiifl�
· ·· · · ··· · · · ········· 282

;�:Js::;:��··k·;�;;i;;;�·;;�·;;;:�di::::::::::: .................. ::. ::::::::·:::::·:,.......................

��;;;;;;;;�l�ricy,·

;���;��;�;! : :·· · ········ ········· ·· · ····· ··

knihovna@med.muni.cz

XVII

.. ................. 284
3.6.2.1.4 Rod Cardiovirus.............
3.6.2.1.5 RodAphthovirus.
.................................................. 284
..................... 284
3.6.2.1.6 Rod Parechovirus....................
3 .6.2.1.7 Rod Kobuvirus ..
...... 285
3.6.2.1.8 Zbývající pikornaviry .............................................. ..................................... 285
3.6.2.2 Caliciviridae ...................
.. ...... 285
3.6.2.2.1 Norovirus........
....... 285
3.6.2.2.2 RodSapovirus..
.... 286
3.6.2.3 RodAstroviridae ....
.. 286
3.6.2.4 Vir us hepatitidy E....................................................................................
..... 286
3. 7 Obalené RNA-viry............................................. .............. .....................................'......... 287
3.7.1 Obalené ssRNA-viry pozitivn í p olarity, nesegmentované, ikosaedrické symetne ...... 287

:11t�ft��Etf�

řJ

Komplex vir ů kl íšťové encefalitidy...................... ........................................ 292
Virus žluté zimnice ........................................................................................ 293
.......... 294
Komplex virů japonskéen cefalitidy.........................

!•i•: H tfil:E2r•• • • • i• • • • • i• • • •i• • • • • • • • ·• • • •m

3.7.2 Ob alené ssRNA-viry pozitivní p olarity, nesegmentované, hel ikálni symet rie
(řád Nidavirales) .............................................................................................. ...... .. 297
3.7.2.1 Coronaviridae ....
.. 297
...297
3.7.2.1.1 Rod Coronavirus ...............................................................
. .. 299
3.7.2.2 Arteriviridae.........
. 299
3.7.2.2.1 RodArterivirus................................................................. .
.. ....... 299
3.7.2.1.2 Rod Torovirus.....................
3.7.3 Oba lené ssRNA-viry pozitivní p olarity, ikosaedrické symetrie, nesoucí reverz1ú
transkriptasu ....................................................................................................... · · · .... 300
3.7.3.1 Retroviridae .................
. ............................. 300
3.7.3.1.l Rod Deltaretrovirus....................................................................................... 301
3.7.3.1.2 Rod Lenlivirus ............................................................................................... 301
Virus lidského imunodeficitu ....................................................................... 302
3.7.4 Obalené ssRNA-viry negativní polarity, helikální symetrie,nesegmentované
d

3 .7.i� :
: :;;;!':;:;;�: . : ::::::: : ::::: ::::::: ::::::::::::::: :::::::::: :: :::: :: :::: :::::::::::::::::::::: :: ::: :: ��;
3.7.4.1.1 Paramyxovmnae.. . . ........ ...... .. . .... . .... ... ..... . .. .. ... ... ... .... ..... .. 309
s)

����::;:;;�;: : : : : : : : ::::::::::: : ::::: :::: :: ::::: :::.:::.:.::::::: :

: :.:.

��:

. . ........... ...
RodMorbillivirus .......................................................................................... 31O
.............. 312
RodMegamyxovirus ..
.................................. 3 1 2
3.7.4.1.2 Pneumovirinae
Rod Pneumovirus .................................... ..................................................... 3 12
..... 314
RodMetapneumovirus..........................
............. ........... 314
3.7.4.2 Rhabdoviridae ....
....... 315
3.7.4.2.1 Rod Vesiculov,rus ...............................
... 315
3.7.4.2.2 Rod Lyssm•irus ............... ..

XVIII

3.7.4.3 Rod Fíloviridae
.......... 318
3.7.4.3.1 RodMarburgvirus „
.... 318
3.7.4.3.2 Rod Eboiavirus.
... 318
3.7.4.4 Bornaviridae
........ 319
3.7.5 Obalené ssRNA-viry negativní p olarity, hel ikálrú symetrie , segmentované .. .... 319
3.7.5. l Orthomyxoviridae ....
.... 319
3. 7.5.1.1 Rod lrif/uenzm•irus A..
.......... 320
3.7.5.1.2 Rod !t?fluenzavirus B a C
......... 327
3.7.5.2 Bunyaviridae
····· 327
3.7.5.2.1 Rod Orthobunyal'irus.
.. 328
3. 7.5.2.2 Rod Nairovirus.
. 328
3.7.5.2.3 Rod Phiebovirus ....................... .
. .. 328
329
3.7.5.2.4 Neza řazené b unyaviry .
3.7.5.2.5 Rod Hantm•irus .
...................................... 329
. .................................. 330
3.7.5.3 Arenm.-iridae.............................................
3.7.5.3.1 Virus l ymfocyt árrú choriomen ingitidy (LCM)..........
......... 330
............ 331
3.7.5.3.2 Virus horečky Lassa ...
.................. 331
3.7.5.4 Rod Deltovirus...........
3,8 Neobalené DNA-viry ..........................,..................................,..............................., ....... 332
............... 332
3.8.1 Neobalené ssDNA-viry .....
......................... 332
3.8.1.1 Circoviridae ..........................................
..... 332
3.8.1.1.1 Lidské viry p říb uzné cirkovirům
3.8.1.2 Parvoviridae ......
..... 333
. 333
3.8.1.2.1 Rod Erythrovirus .............
............... 334
3.8.1.2.2 Rod Dependovirus..
....... 334
3.8.2 Neob alené dsDNA-vil)'...............
3.8.2.1 Po/yomaviridae
.... 334
...... 335
3.8.2.1.1 Lidské p olyomaviry ....
............ 335
3.8.2.2 Papi/iomaviridae
........ 336
3.8.2.2.1 L idské pap illomaviry
3.8.2.3 Adenoviridae
................ 337
3,9 Obalené DNA-viry..............,..., .....,...... ,.....,.,,,........,.......,.............................,................ 340
3.9.1 Oba lené DNA-viry. ikosaedrálrú symetrie ...........................................
... 340
.......... 340
3.9.1.1 Herpesviridae................................................................
.. ......... 341
3.9.1.1.1 Aiphaherpesvirinae .....
....... 342
RodSimplexvirus......................
Rod Varice//ovirus............
. .............. 344
3.9.1.1.2 Betaherpesvirinae ......................................................................................... 345
Rod Cytomegalovirus .................................................................................... 346
RodRoseoiovirus................. .............. ....................
. 348
3.9.1.1.3 Gammaherpesvirinae .............................................................
. 349
.. 349
Rod Lymphocryptovirus .......
.. 351
RodRhadinovirus......
.. 352
3 .9.1.2 Asfaviridae .......................
............ 352
...... �......
3.9.1.3 lridoviridae
3.9.2 Obalené ds/ssDNA-viry, ikosaed rá11ú symetrie, využívající reverzn í trnn skriptasu ..... 352
........ 352
3.9.2.1 Hepadnaviridae ..........
... 352
3.9.2.1.1 Rod Orthohepadnavirus.................................
..... 357
3.9.3 Obalené dsDNA-viry, komplexrú symet rie ................
... 357
3.9.3.1 Poxviridae ........
3.9.3.1.1 Chordopoxvirinae .
. 357

XIX

Rod Orthopoxvirus....
........ 357
Virus pravých neštovic .....
.... 359
Virus vakcinie .
....... 360
Ostatrú orthopoxviiy ...
........ 360
Rod Parapoxvirus ....
..... 360
Rod Yatapoxvirus ............
.. ............ 361
RodMolluscipoxvirus ..
.... 36 1
3.10 Neza řazená agens ........................................................................................................ 361
..... 361
3.10.1 P riony .............................................. ...
3. 10.2 Bakt eriofágy . ..........................
....... 364
L iternt ura .........................................................
......................................... 365

4. OBECNÁ A SPECIÁLNÍ PARAZITOLOGIE .................................................... 367
4.1 Záldadní pojmy z parazi to logie (Milada Dvořáčková , Monika Heroldová) ..................... 369
4.2 Protozoa .......................................................................................................................... 370
4.2.1 Bičíkovci .............
................... .......... 372
4.2.1 . 1 Tiypanosomy ........................................................................................... ........... 372
4.2.1.1.1 Africké t.Iypanosomy ...... ......................................................................... .... 372
............................. 374
4.2.1.1.2 Americké t.Iypanosomy ..............
.......... 375
4.2. 1.2 Leishmarúe ....................................... ...........
.. 377
4.2.1.2.1 Kožrú leislmiarúosy a její původci........
Leishmania major ..........................
........... 377
4.2.1.2.2 Viscerál rú leisluuaniosy a jejich původci ...............
. 379
4.2.1.2.3 Terapie, epidetrúologie a diagnostika leishmanóz ...
..... 380
4.2.1.3 Chilomastix mesnili.......
. 380
4.2.1.4 Giardia intestinalis (lamblia střevrú) ...
............. 381
4.2. 1.5 Enteromonas hominis ....
....... 382
4.2.1.6 Trichomon ády (b ičen ky)
. 382
Trichomonas hominis..
383
Trichomonas tenax...
. .. 383
4.2.1.7 Dientamoebafragilis
............ 383
... 384
4.2.2.1 Entamoeba histolytica (měňavka úplavičn á)......
4.2.2 Améboidrú prvoci...........
... 384
4.2.2.2 Potenciálně patogen ní a kosmopolitrú améby trávicího t raktu člověka .............. 386
. .. ...... 387
4.2.2.3 Volně žijící měňavky......................................................
.
................
387
4.2.2.3.1 Naegleria fowleri ..............................................................
..
....
388
4.2.2.3.2 A canthamoeba spp. .......................................................
..... 389
4.2.2.3.3 Balamuthia mandrillaris .....................................
4.2.3 Sporozoa........................... ................................................................................... ..... 390
4.2.3.l Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná).....................
. 390
4.2.3.2 Ostatrú kokcidie ........
.. 392
4.2.3.2.1 Cryptosporidium pan•um
........ 392
. 393
4.2.3.2.2 ]sospora be/li ..........................................
......... 393
4.2.3.2.3 Cyc/ospora cayetanensis...........
. ... 393
4.2.3.3 P lasmodia...................... .......................
.. ..... 397
4.2.3.4 Bab esie (klíštěn ky)..........................
... 398
4.2.3.5 Mikrospo ridia................................................
..
............
399
4.2.4 Ob rverú.............................................
..
....
399
4.2.4.1 Balantidium co/i (vakovka st řevrú)...............
4.3 He lminti .......................................................................................................................... 399
.. ...... 401
4.3.I Trematoda (moto lice) .................

XX

....... 401
4.3.1.1 Čeleď Sc/1istoso111idae (schistosomy) .
.40 I
4.3.1.1.l Schistosoma haematohium (krevnička močová), .
40 1
Schistosoma mansoni (krevnička střevní),.
....
40 1
Schistosomajaponicum (krevnička jatcmí), .

401
Schistosoma intercalatum ...
. 404
4.3.1.1.2 Cerkáriové dcnnat itidy ...
......
. 405
4.3.1.2 Moto lice plicní a jaterní...
...
405
4.3.1.2.1 C/onorchis sinensis (motolice žlučová) ..

406
4.3 .1.2.2 Opistorchis viverrini (motolice thajská),
...... 406
Opistorchis Jelineus (moto lice psí) . .
.... 407
4.3.1.2.3 Fascio/a hepatica (mo to lice jatenú) ...
„ 408
4.3.1.2.4 Paragonimus westermani (motoJicc plicrú),
.408
Paragonimus africanus ..

408
Paragonimus uterobilatera/is ....... .
...
409
4.3.1.3 Moto lice střevní
.
409
4.3.1.3.1 Fasciolopsis buski (moto lice střcv1ú)
„.
410
4.3.1 .3.2 Heterophyes heterophyes (motolice egypt ská)
4.3.1.3.3 �Hetagonimus yokugawai (motolice malá) .
. . . . 4l l
...
. 41 1
4.3.2 Cestoda (tasemnice) .....
.
.
. 412
4.3.2.1 Původci střev1úch cestodóz ....

412
4.3.2.1 . 1 Taenia saginata (tasemniceb ezb ranná) .... .
.
41 3
4.3.2.1.2 Taenia solium (tasemnice dlouhočlenná) ....
.
.
.
414
4.3.2.1.3 Diphyllobothrium /atum (škulovec široký) ..
. 415
4.3.2.1.4 Hymenolepis nana (tasemrúcc dětská) ...
..
..
416
4.3.2.l.5 Dipylidium caninum (tascnmice psí) .... .
.
........
41 7
4.3.2.2 Ptivodci ú,áiiových cestodóz..
.................
...
417
4.3.2.2.1 Taenia solium (t asemnice dlouhočlcnná) ..... .
418
4.3.2.2.2 Echinococccus granulosus (měchožil zhoub ný) ..
...
420
4.3.2.2.3 Echinococcus nwltilocularis (měchožil \'Čtveni') ....
.
420
4.3.3 Nematoda (hlístice) ..
...421
4.3 .3. I Původci střevních nematodóz .
. . 42 1
4.3.3.1.1 Enterobius vermicularis (roup dět ský) ..
........
422
4.3.3.1.2 Ascaris /u111bricoides (škrkavka dětská) ........ .

424
4. 3 .3 .1.3 Strongvloides stercora/is (hádč střev1ú) ...... ..
......... 425
4.3.3 . 1.4 Ancvlostoma duodena/e (rnéchovec lidský), ......
„ 425
Ne;ator americanus (měchovec americký) .
„ 426
4.3.3.1.5 Trichuris trichiura (tenkohlavec lidský) ........
........
427
4.3.3.2 Původci tkáňových ncmatodóz .......
.... 427
4.3 .3.2.1 Toxocara canis (škrkavka psí), Toxocara cati (škrkavka kočičí) ....
.... 428
4.3.3.2.2 Angiostrongylus cantonensis, Angiostrongylus costariensis ..... .
.. 429
4.3.3.2.3 Anisakis spp., Pseuduterranova spp., Conlracaecum spp. .
....... 430
4.3.3.2.4 Trichinella spira/is (svalovec sto čený) .
.............. 432
4.3.3.2.5 Dracunculus medinensis (vlasovec medinský) ........
....... 433
4.3.3.3 Čeleď Onchocercidae. syn. Filariidae (vl�ovcoviti) .......
... 433
4.3.3 .3.1 Wuchereria bancrofti (vlasovec mízrú) .................... ..
4.3.3.3.2 Brugia malayi (vlasovec malajský), Brugia ti111ori (vlasovec timorský) . .... 434
.... 435
4.3.3.3.3 Laa /oa (vlasovec očrú)..
.. .. 435
4.3.3 .3.4 Mansone/la perstans (vlasovec kampalský) ......
......... 436
4.3.3.3.5 Onchocerca volvulus (vlasovec ko žní) .
4.4 Anne lida (kroužkovci) (Mil ada Dvořáčková , Monika Heroldová)..................................... 437
4.4.1 Hirudo 111edici11alis (pijavka lékařská) ................................. .................................... 437
XX!

4

·�

:���;;��:ai���t��i).

(

� .1�� � .°.�� ·ě·k��·: ��
i

řá

c 01
á
i os
a_i� : � �� .� ·I·� �olaď.a) ... . .. ••• ·.·.·::�
'.
'.

11ik

4.5.1.1 Argasidae (klí šťákovití ) ............................... .
. ...,.440
4.5.1.1.1 Argas reflexus (klí šťák holubi) .......... .
... 440
4.5.1.1.2 Ornithodoros moubata ··
· .... 440
45 L2 lxodidae (klí št'atoviti)
.:
::
:
· ·· ··· · · ····· · ······ ············ ············ ·· 441
4.�.1.2.1 Jxodes ricinus (klíště obecné).......................................................
·
................. 441
4.:.1.2.2 Dermoce/1/or reliculatus (piják luž1ú) ............................................
............... 442
4.,.1.2.3 Haemaphysalis concinna (k.lišt' lužní) ................................
.......................... 442
4.5.1.2.4 Rhipicephalus sanguineus .......................................................
..................... 443
4.5.1.2.5 Hyalomma marginatum.......................................................
.......................... 443
4.5.1.3 Neotro mbicu/a autumnalis (samet ka podzi1mú) ................................
................. 443
4.5.1.3.1 Leptotrombidium deliense .......................................................
.....
444
4.5.1.4 Sarcop tes scabiei (zákožka svrabová) ........................ ... ... ......
. ··•:•••:•:: ::: ::: 444
4.5.1.5 Demodexfolliculorum (t rudník tukový) .................................
............................ 445
4.5.1.6 R oztoči vyvolávající alergie.......................................................
........
445
4.5.1.6 . l Derma tophagoides pteron yssimus ............................................
...:::::::::•: •:•::: 445
4.5.1.6.2 Dermanyssus gallinae (čmelík kuří ) ............................................
.················ 44,"
452 !
I

e

·:•;:;:T !��}�{�ši\ii;;�; • : : : : : : : : : : • • : : :•: •:• : : : : : : : : : : : : :• : •: : : : : •: : ::;

p
) .......................................................................................... 446
4.5.2.3 Siphon�p te� (bJechy) ......... ···· · · ··········· ·· ····· · ······· ······· · ·· ········ · · · · ·
· · · · · · · · · ··· · · ·· · ····· 447
45
D
ří�lí
)
...........
...........
...........
...........
...........
..........
..........................• 448
; � ?:� ��t=
4 : : .4
o
4.5.2.4.2 Ostat ní dipi;:.:::::::::::::: ::::::::: : ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: ::::::::::: :::: :::
Cu/icit!ae (komároviti)
..... ./49
P.sychodidae (koULulol'ití) ....... .
····· 450
Ceratopogonidae (pakomárcovití)
... .. 450
Simu/iirlae (muc:hničkvvití) ........
. . .... 450
Tabanidae (ovádovití).
� !:lkovití) ................... : ............•••••••••• • : ........................:•••••••
(g i y)..................................................................................... 4)1
Hippoboscidae (klošoviti) ..................................................................
........... 45 1
11atl<y) .................................................................................. 451
: ; ; .� �;;;:{�{�'.�:v�t��
.

1f�

f;;;:;�::e

F:;;:�:., �����:i': • : <: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::�

1 o11 es: ( 'ti n ) ............................................................................ ....................
452
�:;r
B ,.,lae svab 1·
·
·· · · ·············,.,,,, .................., ..............., .., ........., .. ,, 452
!
;
;

Čl enovci kont W d���� ; ;�
L itera'.u':: ······ .., ........................................:::•:•::::•: •:: :::::• :•: : ::•::•::::: ::••:
::•••::: :::••:::••: ::: :::
Ba revna p nloha .......................................... .... .......................... .
........................................... 455
•.
.
.
ReJS!flk.........................................................
········································· ······· ······················ ·· 473
Sez nam tab ul ek uve denýc h v kni?.e .. .....................................
........................................... 493
Seznam obrázků uve denýc h v !mize .......................................................
............................ 495
1nze rce ..................................................................
497

1;!

............................................................ .....

XXII

Předml uva vedoucího autora
Na přel omu le1 2001-2002 vyšla Lékařská mikrobiologie obecná a nyní. v létě r. 2003. kdy
Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakul trú nemocnice u svaté Aimy
v Brně slaví 80 let od svého založení. odevzdáváme nakladatel i poslední části mkopisu s názvem
Lékařská mikrobiol ogie spcciáhú. Obsahuje čtyři z.íkladni oddí ly: Speci,ilní bakteriol ogii, Obecnou
a speciáhú mykol ogii. Obecnou a speciální virologii a Obecnou a speciální parazitologii. Netroufal
jsem si napsat ji sám, uvalo by to neúnosně dlouho, a proto jsem musel pož.1dat své spolupracov1úky.
aby se na rukopisu podílel i. Byl jsem pííjcmně překvapen zájmem. s rúmž se u nich tento požadavek
setkal, a elánem, s nimž se zvláště ti ml adší dali do práce. Ale to také byl a na dl ouhou dobu posledrú
příjemná věc s touto knihou spojená, protože následoval rok a půl usilovné a tvrcte práce, ktcrd si
vyžádal a podstatnou část weekcndll a v posledních týdnech při opraycích a závěrečné redakci cel é
dny až do pozdních večerů.
Stej ně jako prv1ú svat.ck. i tato kniha je určena všem zájemcúm o lékařskou mikrobiologii,
ptedcvším ale sludcntúmjak pregraduál túm, tak postgradmil ním. Mcdiki.im a ostatním prcgraduáhúm
studentúm bude jistě připadat příliš rozsťihl :.í. Tento pocit budou mí t zej ména ti nešťastní jedinci,
kteří se sm1žj vstřebat co nejvíce informací me1odou učení se nazpaměť ::1 poYažttjí za svou povinnost
naučit se kupř. velikost jednotlivých bakterií v mikrometrech. Pícítclé. prozradím vám tajemstyí : tuto
konkrétiú informaci si není schopna vybavit ani většina zkušených mikrobiologů. Proč ji tedy vllbcc
uvádět? U něktc1j· ch agens. zvl áště u parnzitú,jsou rozměry dúl cžité pro jejich identifikaci. u jiných
vóm posl ouží k tomu. abyste si je mohl i porovnat s velikostí agens. kter.'.l jste viděl i v praktick)·c h
cvičeních. Pro prcgradrnílní student:,.' je ale důležité naučit se nčco zcel a jiného. vždyť z nich
v naprosté většině nebudou mikrobiologové. Musí tedy znát rnlzvy púvodců a přenašcčú důležitých
infekci, názvy a podstnt11 chorob. které vyvolávají. jaky'· m zpúsobcm a pomocí ktcl)·ch místrojú tak
mikroorganismy činí a jak se proti nim můžeme brúnit. Dúle musí mí t přehled o tom. jak), vzorek
ncmocn� m odebrat na mikrobiologické vyšetření a al espofl phbližně Yčdčt. co asi s tímto vzorkem
mikrnbiolog bude dělat.
Doufám. že postgraduální studenti lékařské mikrobiologie pocházející z nelékařských oború
oce1ú. že kniha je zaměřena pnlvě spiše lckařsky než mikrobiologicky. Zámčmějsmc se snažil i klást
dl1rnz 1u1 patogenitu mikrobú a na patogenezi procesll. které v makroorga)Usmu vyvolávqjí . A nejen
proto. že jde o fakta pro lékaiskou núkrobiologii dúležitá. ale také proto, že jsme jimi mnohdy úplné
fascinováni.
Obávám se. že naší m textem budou zklamáni praktičtí mikrobiologové. Nenctjdou v něm totiž
návody. jak jednotl ivé mikrobiální dmhy rozlišit a s konečnou platností přesnč určit. Byl to ale
záměr: učebnice lékařské mikrobiologie by neměla b}·t současně laboratorní přímčkou. Autorem
vyšetřovacích postupťl ,. laboratonúm manuálu múže být totiž jen na sl ovo vzatý odborník, ktet)'
se s daným mikrobem sctkúvá dnes a denně. A takovými odborníky nejsme. V textu je rovněž
potlačeno dávkování antimikrobiólní ch látek včetně antiparazitárních l éčiv. tyto záležitosti podle
našeho názoru patři spiše do fannakologie a infckč1úho lékařství .
Poté. co díky molekulúmč biologickým metodám zavládl taxonornick)' t.:tifun a rozmetal núm
předevší m vyšší taxony, nastal probl ém, jak členit zej ména speciáhú bakteriologii. Phdržel i jsme
se zhrnba starého vydútú Bergeyova manmíl u systematické bakteriologie. i když jeho členční není
pří liš praktické. Nejprye jsou tedy probrány bčžné gramnegativní bakterie počínaje aerobními
a fakultati\'ně anaerobními a konče gramnegativní mi anacroby. Núslcdují kapitoly věnované
mikrobům grampozitinúm. opět ukončené anaeroby. Poslední třetina bakteriologické č:.ísti se
zab) vá acidorezistentními tyčinkami. mykopl asmaty. chlamydiemi. rickettsiemi a spirochetami a končí
zmínkou o sirúcích a řasúch.
S problémy v taxonomií a se změnčn)'nli mízvy kl inicky v)'znamných druhů se pot)· ká i mykolo­
gie. Neustálené je i rlftzvosl o\'í virl1 a postupně se v něm prosazuje přání americk�·ch virologů používat
jako oficiál ní názvy virů tenníny anglické. Názvoslovných změn nebyla ušetřena ani parazitologie,
které jsme se úmysl ně snažili dát více prostoru, než je u nás zyykem. Ne proto, že na ni lze pohlí žet
1

1

23

jako na samostatný obor, zatímco na lékařsk)1 ch fakultách za samostatn)' obor považována není
a v učebn icích léka řské mikrobiolog ie se ocitá a ž na posledn ích st rán kách, a le proto, že je skutečn ě
celosvětově důležitá a nelze ji omezovat jen na parazity vyskytující se ve střední Evropě.
P okud jde o l it era turu, z rúžjsme čerpali, na kon ci ka ždého ze čtyř zmíněných oddílů krúhy jsou
uvedeny jen nejdůležitější přírnčky a učebnice. Na nmožství použitých časopiseck)'ch a intemetov) ch
zdrojů z posledillch zhruba šesti až osmi let nezbylo místo. V této souvislosti nás mrzí, že se nám
dodnes n edostal o do ruky osmé. letos vyšlé vydJ'mí Man ua l of Cl irúca l Microbiol ogy.
Ja ko v každé kolektivtú práci, i v naší n esou jednotlivé stat i pečeť svých a ut orů. Někt eří se téměř
do pun tíku drželi dohodnut ého schématu stavby kapitol . jirú si počínali volněji, a protože jsem
i jejich texty pokláda l jinak za zda řilé, n eměl jsem to srdce n ut it je. aby jim doda tečně na sa zova li
příliš těsnou fonnální ohlávku. V tomjsern možná jako redaktor selhal a přísní recenzenti mi to
a si vytknou. domnívám se ale, že tyto voln ěji pojat é ka pitoly oživí jinak poměrně jednotvárn ě
koncipovanou speciáhú část bakteriologie.
Ještě zmí nka o jazykové strán ce. Ja ko mladý a sisten t jsem podobně jako redaktorky všech na šich
nakladatelství dáva l předn ost výhra dně prog resiv1úm tvarům a hrdě vyznával zlÍsa du Piš, ja k slyší š.
Al e stejn ě jako se z biblického Šavla stal Pavel. i já jsem prozřel, když se po mě chtělo. abych místo
rickettsií na psal rikécie. A tehdy jsem se zatvrdil a od té doby n el ibě nesu, když vidí m napsáno
kupř. chromozóm mí sto chro mosom (copa k se ří ká zómatolog ie?) n ebo rinovity mí sto rhin ovity
(a proč ne rovnou rýnoviry?). Většinu odborn.ých termínů se snažím psát tak, aby i v českém te:\.1U
byl y v podobě mezin árodn ě srozumiteln é, v podobě, ve které je přejímáme z kulturní oblasti, k n iž
jsme dříve patřili a do túž se nyrú pracně snažíme vrátit. Nikdo mi nevymluví. že hlásku h v cizích
slovech typu ethyl a t hio- vymýtili ja zykozpytci jen proto, že se v a zbuce n evyskytuje. P roto
v odborných tennínech. za něž považuji n ázvy chenúckých l átek včetn ě cukrů a en zymů, na lezn et e
jak spojerú hl ásek t h. tak koncovky -osa a -a sa .
Rád bych tu poděkoval všem spoluautorllm za úsilí, s nímž se snažili včas dodat svoje rukopisy,
jakož i vyhovět mým připomínkách. Na tomto míst ě jako vedoucí a utor a redaktor přejí mám
veškerou odpovědn ost za věcn é chyby a opomenutí v jejich ka pitolách. Další dí k pat ří kolegu
On drovčíkovi za pokus odl ehčit text originálrúmi kresbičkami. Škoda , že se vča s nepoda řilo upravit
jeho kresby i pro virol ogii. Spoustu práce a ča su zabrala pří prava fotodokumen ta ce a na ní se
podíl el i hla vn ě MUDr. Filip R ůžička , Ing . Veronika Holá, Mgr. Milada Střítecká, MUDr. Vladana
Wozn icová, P h.D „ a MUDr. On dřej Zahra dníček. Za poskytnuti ostatních fotog ra fií pa tří dík
prof. MVDr. Borisi Skalkovi, DrSc., R NDr. Petru P et rášovi, CSc., MVDr. Bedřichu Šmídovi,
CSc., a MVDr. Lubomíru Valí čkovi, CSc. Za g rafy. schémata a kon ečnou verzi kreseb děkuji
Ing . Boleslavu Hemzalovi. Za la skavé svolení k otí štěrú schéma t koloběhu pa ra zitů vděčí me Cent ers
for Disease Control & P reven tion, Division of Para sit ic Disea ses, Atlanta, USA.
Na závčr velice děkuji recenzentům, kteří se uvolili vesměs v šibeničillch temúncch přehlédnout
dohodn ut é kapitoly a výsledkem jejichž činnosti byly n ěkdy velmi podrobn é n ávrhy fonn ula čtúch
i faktických změn . Jsou to jmenovitě R NDr. Eva Al dová, CSc., R NDr. Ma rie B 1ůčková, CSc.,
doc. RNDr. Zden ěk Hubálek, DrSc., RNDr. Dittma r Chmelař, prof. MUDr. Bohuslav Kotych,
CSc., MUDr Pavla Křížová, CSc., RNDr Lev Mezen ský, RNDr. Jitka Mot lová, CSc „ RNDr Eva
Nohýn ková, Ph.D„ RNDr. Petr Petráš, CSc., a R NDr. Věta Tola rová, CSc. Cet1t1ýnú připon ún ka mi
dál e přispěli R NDr. Eva B irošová, P h.D., MUDr. Adriana Lipt áková a zejména R NDr. Zdena
P áčová a RNDr. Ivo Sedl áček, CSc. P okud i po recenzi zůstaly v t extu n ěkteré chyby, mohu za to já,
protože jsem ve chvat u připomínky přehl édl n ebo nepochopil.
Ka ždá, i ta n ejlepší učebnice je však poznamenána vadou, z didaktického hlediska bolcstnou.
Je dílem stat ickým a bezprostředně po svém zrodu stárne. Chceme proto své síly napří t také směrem
k modernějším, dynamičtějším formám předávárú informací. Rád bych upozornil zejména na
vzrúkající výukové strán ky Mikrobiolog ického ústavu LF MU unústěn é na internetu. Jejich zárodek,
o jehož vývoj na dšeně pečuje a s. MUDr. Vla dana Woznicová, Ph.D., Je k dispozici j edna k na
stránkách Léka řské fakulty MU (ht tp://www.med.n mn i.cz/mikroblg/a tlas/in dex. htm). jedna k na
adrese ww\v.medmicro.info.

Vra cí m se k díl u, které máte před sebou. Vychází v roce, v n ěm ž uplynulo 11O Jet od na ro zerú
předtúho představitele na ší l éka řské mikrobiolog ie, prof. MUDr Václava Tomáška. DrSc. A právě
před 65 Jety vydal pro f. Tomášek svoji krásnou učebrúci na zvanou prostě Bakteriolog ie. Byla nám
vzorem. obávám se ale. že přes veškerou naši snahu nedostižným.

1

24

Za a utorský kol ektiv s přárúm, aby naše kniha by Jo všem zájemcům užitečná.
V Brně 15.10.2003

Miroslav Votava

Slovo vydavatele
Ta k jako u prvrúho dílu t éto publ ikace, tedy u kn ihy „Lékařská n úkrobiologie obecná - Votava",
tak i tato kniha vzrúkla za velmi krátkou dobu. P ráce na ktúze byl y mnohem n áročnější , n eboť je
více a utorit. Bylo t edy pot řeba vše dobře koordin ovat . Na tomto mí stě musím poděkovat hlavrúmu
a utorovi pan u profesoru Votavovi, který čim1ost koordin át ora a utorů a hla vrúho korekt ora zvl ádl
naprosto brilantně. R ovněž musím poděko,rat i ostatrúm spolua utorům, kteří se k práci na knize
postavil i zodpovědně.
Velmi n áročná práce byla s úpravou všech skvělých kresbiček od pana doktora Ondrovčí ka . Tyto
kresbičky bylo n utné počítačově upravit, al e přitom za chovat ideu kresby. Ta ké bylo nutné počí­
tačově upravit nebo na kresl it g ra fy, schémata, fotografie a osta trú kre sby.
Autoň chtěli, aby v krúze byl o vše a kt uálrú. Do knihy se poda řilo zapracovat posledrú n ovinky
v 1n ikrobiol ogii z roku 2003. Tyt o změny n ás stály 1t1t1oho práce navíc, kdy bylo n utné do již hotové
sazby vložit nové in forniace. Dokonce i n ěkolik dn ů před odevzdárúm podkla dů t iskárně bylo n utné
udělat drobné úpravy. Čt en ářjistě ocerú, že v krúze jsou poslední (r. 2003) poznatky z oborn. Oproti
prvrúmu díl u n eprošel tento díl žádn ou ja zykovou kon trolou ve vyda va tel ství. P rotože krúhu psalo
více a ut orů, ta k i jednotlivé kapitoly mají mí rně odl išný styl. Toto jist ě n etú na škodu. I když jsme
sazbu pečlivě kontrol ovali. tak určitě v krúze najdete drobné překlepy. Za toto se omlováme.
P ůvodn ě krúlia měla n út cca 600 stran, ale nakonec došlo k úpravám a redukci n ěkterých části
a tak se poda řil o srúžit celkový počet stran. Na t omto místě chci poděkovat všem jenž podpořili
vydárú t éto krúhy.
V Brně I 5.1 0.2003

Ing . Boleslav Hemzal - NEP TUN

25

1 . S PECIÁLNÍ BAKTERIOLOGI E

'


Related documents


lekaska mikrobiologie specialni   votava 2003
16 ebola virus disease anja boehme
ebola 101 cdc slides
gero monografija 280909
what are mosquitoes
pbfd


Related keywords