SOCARB 2 (PDF)
File information


This PDF 1.5 document has been generated by Adobe InDesign CS2 (4.0) / Adobe PDF Library 7.0, and has been sent on pdf-archive.com on 06/06/2011 at 16:06, from IP address 84.109.x.x. The current document download page has been viewed 1526 times.
File size: 315.96 KB (32 pages).
Privacy: public file
File preview


‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫‪--‬‬

‫מדעי החברה‬
‫סוציולוגיה‪ 2 ,‬יח"ל‪065202 ,‬‬

‫(על פי התכנית החדשה)‬

‫שים לב!‬
‫השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן‪.‬‬
‫החומר שייכלל במבחן‬
‫המיקוד שלהלן מבוסס על הספרים האלה‪:‬‬
‫— סוציולוגיה‪ :‬במעגלי חברה — תרבות‪ ,‬נ' נוה‪ ,‬ר' אלעד‪ ,‬א' רן‪ ,‬הוצאת רכס‪.2003 ,‬‬
‫— סוציולוגיה‪ :‬במעגלי חברה — קבוצה‪ ,‬נ' נוה‪ ,‬ר' אלעד‪ ,‬א' רן‪ ,‬הוצאת רכס‪.2003 ,‬‬
‫— סוציולוגיה‪ :‬במעגלי חברה — מוסד המשפחה‪ ,‬נ' נוה‪ ,‬ר' אלעד‪ ,‬א' רן‪ ,‬הוצאת רכס‪.2003 ,‬‬
‫— סוציולוגיה‪ :‬במעגלי חברה — ח ִברות‪ ,‬נ' נוה‪ ,‬ר' אלעד‪ ,‬א' רן‪ ,‬הוצאת רכס‪.2004 ,‬‬
‫ועל המסמך "בואו נלמד סוציולוגיה" — אתר מדעי החברה‪/‬מקצועות לימוד‪/‬סוציולוגיה‪/‬חומרי למידה‪.‬‬

‫תרבות‬
‫נושא‬
‫שם הפרק בספר‬
‫מבוא לסוציולוגיה מבוא‬
‫מהי תרבות?‬
‫פרק ראשון‪:‬‬
‫(בלי תרבות‬
‫מהי תרבות?‬

‫עמודים‬
‫‪38-32‬‬
‫‪48-41‬‬

‫מושגים‬

‫מאמרים‬

‫תרבות‪ ,‬הלם תרבות‪,‬‬
‫(בלי עמ' ‪ )44‬מרכיבים גלויים‪ ,‬מרכיבים‬
‫סמויים‪ ,‬קטגוריזציה‪ ,‬דעות‬
‫וחברה)‬
‫קדומות‪ ,‬סטראוטיפים‪.‬‬
‫תרבות חומרית‪ ,‬תרבות‬
‫מרכיבי תרבות ‪64-46‬‬
‫לא חומרית‪ ,‬ערכים‪ ,‬סולם‬
‫ערכים‪ ,‬קונפליקט ערכים‪,‬‬
‫נורמות‪ ,‬נורמות מורס‪,‬‬
‫נורמות פולקוויס‪ ,‬סנקציה‬
‫חיובית‪ ,‬סנקציה שלילית‪,‬‬
‫סנקציה פורמלית‪ ,‬סנקציה‬
‫לא פורמלית‪.‬‬
‫א' הול‪" ,‬השפה האילמת"‪.‬‬
‫סמל‪ ,‬שפה מילולית‪ ,‬שפה‬
‫לא מילולית‪ ,‬סלנג‪ ,‬שפות‬
‫ייחודיות כמו שפת מחשב‪,‬‬
‫שפת מוזיקה ושפת אמנות‪.‬‬
‫אמונות‪ ,‬ידע‪ ,‬טכנולוגיה‪.‬‬
‫מגדר‬
‫‪70-69‬‬
‫מגדר‬
‫סטטוס‪ :‬הישגי‪ ,‬שיוכי‪,‬‬
‫‪50-46‬‬
‫סטטוס‬
‫(ספר קבוצה) בסיסי‪ .‬סמל סטטוס‪ ,‬יוקרת‬
‫סטטוס‪.‬‬

‫שים לב‪ :‬ראה המשך בעמוד הבא‪.‬‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫‪-‬‬‫שם הפרק בספר‬

‫נושא‬
‫גישות‬
‫תאורטיות‬
‫לניתוח‬
‫תרבויות‬

‫פרק שני‪:‬‬
‫השוואת תרבויות‬

‫אתנוצנטריות‬
‫ויחסיות‬
‫תרבותית‬
‫חברה מודרנית‪.‬‬
‫חברה מודרנית‪156-155 ,‬‬
‫(פרק חמישי) חברה פוסט–מודרנית‪.‬‬
‫חברה פוסט–‬
‫תרבות גלובלית‪.‬‬
‫מודרנית‬
‫תרבות צריכה‪.‬‬
‫המושג אוניברסל תרבותי‬
‫מופיע בגישה‬
‫הפונקציונליסטית‪.‬‬
‫מיעוט אתני‪ ,‬מיעוט גזעי‪,‬‬
‫‪100‬‬
‫מיעוטים‬
‫קיפוח אובייקטיבי‪ ,‬תחושת‬
‫קיפוח יחסי‪ ,‬גזענות‪.‬‬
‫הטמעה‪ ,‬כור היתוך‪,‬‬
‫מדיניות כלפי ‪103-102‬‬
‫התבוללות‪ ,‬פלורליזם‪,‬‬
‫תרבויות משנה‬
‫מדיניות רב–תרבותית‪ ,‬הגנה‬
‫חוקית על מיעוטים‪ ,‬הכנעה‬
‫נמשכת‪ ,‬הפרדה‪ ,‬חיסול‪.‬‬
‫חברה מודרנית‪.‬‬
‫חברה מודרנית‪156-155 ,‬‬
‫חברה פוסט–מודרנית‪.‬‬
‫חברה פוסט–‬
‫תרבות גלובלית‪.‬‬
‫מודרנית‬
‫תרבות צריכה‪.‬‬
‫המושג אוניברסל תרבותי‬
‫מופיע בגישה‬
‫הפונקציונליסטית‪.‬‬
‫תצפית רגילה‪/‬ישירה‬
‫‪165-160‬‬
‫תצפית‬
‫תצפית משתתפת‬
‫תצפית מונחית‪/‬ממוקדת‬

‫פרק שלישי‪:‬‬
‫יחסי תרבויות‬
‫בחברה הטרוגנית‬

‫פרק חמישי‪:‬‬
‫כיצד משתנות‬
‫תרבויות?‬

‫פרק שישי‪:‬‬
‫כיצד חוקרים‬
‫תרבויות?‬

‫מושגים‬
‫עמודים‬
‫‪ 81-77 ;31-25‬הגישה הפונקציונליסטית‬
‫פונקציה‪ ,‬דיספונקציה‪,‬‬
‫פונקציה גלויה‪ ,‬פונקציה‬
‫סמויה‪ ,‬אוניברסל תרבותי‪.‬‬
‫גישת האינטראקציה‬
‫הסימבולית‬
‫הגדרת מצב משותפת‪/‬לא‬
‫משותפת‪ .‬משמעות סמלית‪,‬‬
‫פרשנות‪ ,‬הבניית מציאות‪.‬‬
‫גישת הקונפליקט‪:‬‬
‫קונפליקט בין–תרבותי‪:‬‬
‫מאבק‪ ,‬יחסי כוח‪ ,‬שליטה‪,‬‬
‫שינוי חברתי‪.‬‬
‫אתנוצנטריות ויחסיות‬
‫‪92-87‬‬
‫תרבותית‪.‬‬

‫מאמרים‬

‫ה' מיינר‪" ,‬פולחן הגוף‬
‫של היאקירמא"‪.‬‬

‫שים לב‪ :‬ראה המשך בעמוד הבא‪.‬‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫‪--‬‬

‫קבוצה‬
‫שם הפרק בספר נושא‬
‫מדוע אנשים‬
‫פרק ראשון‪:‬‬
‫מתגבשים‬
‫מדוע אנשים‬
‫לקבוצה?‬
‫מתגבשים‬
‫לקבוצה?‬
‫הגדרת קבוצה‬
‫פרק שני‪:‬‬
‫ומאפייניה‬
‫מהי קבוצה?‬
‫גישות‬
‫תאורטיות‬
‫בחקר קבוצות‬
‫מיון קבוצות‬
‫פרק שלישי‪:‬‬
‫השוואה בין‬
‫קבוצות‬

‫פרק רביעי‪:‬‬
‫קבוצות‬
‫השתייכות‬
‫וקבוצות‬
‫התייחסות‬

‫השפעת‬
‫תהליכים‬
‫קבוצתיים על‬
‫הסטטוסים‬
‫ותפקידים‬
‫קבוצת‬
‫השתייכות‬
‫וקבוצת‬
‫התייחסות‬

‫לחץ קבוצתי‬
‫פרק חמישי‪:‬‬
‫השפעת הקבוצה וקונפורמיות‬
‫על התנהגות‬
‫חבריה‬
‫רמת הלכידות‬
‫בקבוצה‬

‫עמודים‬
‫‪10-8‬‬

‫מושגים‬
‫צרכים אינסטרומנטליים‪.‬‬
‫צרכים אקספרסיביים‪.‬‬

‫‪15-12‬‬

‫קבוצה‪.‬‬
‫קטגוריה חברתית‪.‬‬
‫הגישה הפונקציונליסטית‪.‬‬
‫גישת הקונפליקט‪.‬‬

‫‪35-33 ;30-26‬‬

‫גודל קבוצה — דיאדה‪,‬‬
‫טריאדה‪.‬‬
‫אופי היחסים‪ :‬קבוצה‬
‫ראשונית‪ ,‬קבוצה משנית‪,‬‬
‫יחסים ראשוניים‪ ,‬יחסים‬
‫משניים‪.‬‬
‫תנאי הקבלה‪ :‬קבוצה‬
‫פתוחה‪ ,‬קבוצה סגורה‪.‬‬
‫מידת הפורמליות‪.‬‬
‫מידת הלכידות — גורמים‬
‫המשפיעים על רמת‬
‫הלכידות בקבוצה‪.‬‬
‫ג' הומנס‪,‬‬
‫סטטוסים ותפקידים‪.‬‬
‫נורמות וערכים של קבוצה‪" .‬כנופיית רחוב נורטון"‪.‬‬

‫‪20-18‬‬

‫‪50-38‬‬
‫(בלי עמ' ‪)43 ,42‬‬

‫‪68-60‬‬

‫‪70‬‬
‫‪( 34‬פרק שלישי)‬

‫מאמרים‬

‫ג' הומנס‪" ,‬כנופיית‬
‫רחוב נורטון"‪.‬‬

‫סוגים שונים של קבוצות‬
‫השתייכות‪:‬‬
‫נולד לתוכה‪ ,‬מתוך חובה‪,‬‬
‫מתוך בחירה‪.‬‬
‫סוגים שונים של קבוצות‬
‫התייחסות‪ :‬קבוצת‬
‫התייחסות נורמטיבית‪,‬‬
‫קבוצת התייחסות משווה‪,‬‬
‫קבוצת התייחסות שלילית‪.‬‬
‫לחץ קבוצתי‪ ,‬קונפורמיות‪,‬‬
‫ציות לסמכות‪ ,‬פיזור‬
‫אחריות‪.‬‬
‫ועדת הלסינקי‪.‬‬
‫אתיקה בניסויים‪.‬‬
‫לכידות‬

‫ס' אש‪" ,‬דעות ולחץ‬
‫חברתי"‪.‬‬
‫ס' מילגרם‪" ,‬למידה‬
‫התנהגותית של צייתנות"‪.‬‬

‫שים לב‪ :‬ראה המשך בעמוד הבא‪.‬‬

‫‪--‬‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫מאמרים‬
‫מושגים‬
‫עמודים‬
‫שם הפרק בספר נושא‬
‫ר' ביילס‪" ,‬מנהיג חברתי‬
‫‪ 97-95 ;93-78‬גישת התכונות‪ ,‬הגישה‬
‫מנהיגות‬
‫פרק שישי‪:‬‬
‫ומנהיג משימתי"‪.‬‬
‫המצבית‪.‬‬
‫תהליכי קבלת‬
‫סוגי מנהיגות‪ :‬מנהיג פורמלי‪ ,‬ר' ליפיט ור' וייט‪,‬‬
‫החלטות‬
‫"מנהיג סמכותי ומנהיג‬
‫מנהיג לא–פורמלי‪ ,‬מנהיג‬
‫ומנהיגות בקבוצה‬
‫משימתי‪ ,‬מנהיג חברתי‪ ,‬מנהיג דמוקרטי"‪.‬‬
‫ג' הומנס‪" ,‬כנופיית‬
‫סמכותי‪ ,‬מנהיג דמוקרטי‪,‬‬
‫רחוב נורטון"‪.‬‬
‫מנהיג לא מתערב‪.‬‬
‫ג' סטונר‪,‬‬
‫מעתק נטילת סיכון‪ ,‬פיזור‬
‫קבלת החלטות ‪101-100‬‬
‫"מעתק נטילת סיכון"‪.‬‬
‫אחריות‪ ,‬קיטוב קבוצתי‪.‬‬
‫בקבוצה‬
‫משתנה‪.‬‬
‫כיצד חוקרים ‪131-130‬‬
‫פרק תשיעי‪:‬‬
‫משתנה תלוי‪ ,‬משתנה בלתי‬
‫קבוצות?‬
‫כיצד חוקרים‬
‫תלוי‪.‬‬
‫קבוצות?‬
‫שאלת מחקר (חקר)‪.‬‬
‫השערת מחקר‪.‬‬

‫שים לב‪ :‬ראה המשך בעמוד הבא‪.‬‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫‪--‬‬

‫מוסד המשפחה‬
‫מושגים‬
‫עמודים‬
‫משפחה גרעינית‪,‬‬
‫‪,29-24 ,8‬‬
‫‪( 35‬פרק שני) אוניברסליזם תרבותי‪.‬‬

‫שם הפרק בספר נושא‬
‫הבעייתיות‬
‫פרק ראשון‪:‬‬
‫בהגדרת‬
‫מהי משפחה?‬
‫המשפחה בתקופה‬
‫המודרנית‪,‬‬
‫הפונקציות‬
‫של המשפחה‬
‫וחשיבותן לפרט‬
‫ולחברה‪,‬‬
‫האוניברסליות‬
‫של המשפחה‪.‬‬
‫גישות תאורטיות ‪14-9‬‬
‫בחקר המשפחה‪:‬‬
‫הגישה‬
‫הפונקציונליסטית‬
‫גישת הקונפליקט‪.‬‬
‫‪ 52-41 ;35-32‬אופן הקמת המשפחה‪:‬‬
‫סוגי משפחות‬
‫פרק שני‪:‬‬
‫נישואים‪ ,‬משפחה חד–‬
‫וקריטריונים‬
‫במה דומות‬
‫הורית‪ ,‬משפחה מורכבת‪,‬‬
‫למיון משפחות‪.‬‬
‫משפחות‬
‫קוהביטציה‪.‬‬
‫בחברות שונות‪ ,‬מהי רמת‬
‫מספר בני זוג‪ :‬מונוגמיה‪,‬‬
‫ובמה הן נבדלות משפחתיות?‬
‫פוליגמיה‪ ,‬ביגמיה‪.‬‬
‫מיהי המשפחה‬
‫זו מזו?‬
‫יחידות השייכות של‬
‫הישראלית?‬
‫בני הזוג‪:‬‬
‫רמת משפחתיות‬
‫אנדוגמיה‪ ,‬אקסוגמיה‪.‬‬
‫גבוהה בישראל —‬
‫דפוס מגורים‪ :‬פטרי לוקלי‪,‬‬
‫סיבות‪:‬‬
‫מטרי לוקלי‪ ,‬ניאו לוקלי‪.‬‬
‫שינויים במשפחה‬
‫דפוסי סמכות‪:‬‬
‫הישראלית‪.‬‬
‫פטריארכלי‪ ,‬מטריארכלי‪,‬‬
‫שוויוני‪.‬‬
‫יחידת השייכות‪ :‬משפחת‬
‫הקמה‪ ,‬משפחת מוצא‪.‬‬
‫זהות המסגרת המשפחתית‪:‬‬
‫משפחה גרעינית‪ ,‬משפחה‬
‫מורחבת‪.‬‬
‫אופן הגדלת המשפחה‪:‬‬
‫ביולוגית‪ ,‬אימוץ‪ ,‬הפריה‬
‫מלאכותית‪ ,‬פונדקאות‪.‬‬

‫מאמרים‬

‫שים לב‪ :‬ראה המשך בעמוד הבא‪.‬‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫‪-‬‬‫שם הפרק בספר נושא‬
‫המשפחה‬
‫פרק שלישי‪:‬‬
‫מה הם הגורמים המודרנית‪.‬‬
‫להיווצרות‬
‫דפוסי משפחה מאפייני‬
‫מודרניזציה‪.‬‬
‫שונים?‬
‫השפעתם‬
‫של תהליכי‬
‫מודרניזציה על‬
‫דפוסי משפחה‬
‫שונים‪.‬‬
‫מאפייני המשפחה‬
‫פרק רביעי‪:‬‬
‫הפוסט–מודרנית‪.‬‬
‫מה מייחד‬
‫את המשפחה‬
‫הפוסט–מודרנית הסיבות לשיעור‬
‫גבוה של גירושין‬
‫במשפחה‬
‫המודרנית‪.‬‬

‫עמודים‬
‫‪68-60‬‬
‫‪113-106‬‬

‫‪119-118‬‬
‫‪125-122‬‬
‫‪129‬‬
‫‪139-134‬‬

‫מושגים‬
‫מודרניזציה‪ ,‬חברה‬
‫מסורתית‪ ,‬חברה מודרנית‪/‬‬
‫תעשייתית‪ ,‬חברה פוסט–‬
‫תעשייתית‪.‬‬

‫מאמרים‬

‫ר' בר–יוסף‪" ,‬ילדות‬
‫בסביבה החברתית‬
‫המשתנה של סוף האלף‬
‫השני"‪.‬‬

‫זכויות נשים‪,‬‬
‫זכויות ילדים‪.‬‬

‫שים לב‪ :‬ראה המשך בעמוד הבא‪.‬‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫‪--‬‬

‫ח ִברות‬
‫שם הפרק בספר‬
‫פרק ראשון‪:‬‬
‫מי אני‪ ,‬וכיצד‬
‫איראה בעתיד?‬

‫נושא‬
‫מהי זהות‬

‫עמודים‬
‫‪10-8‬‬

‫פרק שני‪:‬‬
‫כיצד מתפתחת‬
‫זהות?‬

‫מהו תהליך‬
‫החברות‬

‫‪14-12‬‬
‫‪33-29‬‬
‫‪58-37‬‬

‫גישות‬
‫תאורטיות‬
‫בחברות‬

‫מושגים‬
‫זהות‪ ,‬תפקיד‪ ,‬סטטוס‪,‬‬
‫אינטראקציה‪ ,‬זהויות‬
‫משנה‪.‬‬
‫יחידות השתייכות‪ ,‬יחידות‬
‫התייחסות‪*.‬‬
‫פונקציה‪ ,‬דיספונקציה‪,‬‬
‫פונקציה גלויה‪ ,‬פונקציה‬
‫סמויה‪ ,‬סוכני חברות‪.‬‬
‫סוכן חברות ראשוני‪.‬‬
‫סוכן חברות משני‪.‬‬
‫פיקוח חברתי‪**.‬‬

‫מאמרים‬

‫תהליך‬
‫החברות על פי‬
‫האינטראקציה‬
‫הסימבולית‪:‬‬
‫עקרונות‬
‫התאוריה של‬
‫קולי‬
‫תהליך החברות‬
‫על פי הגישה‬
‫הפונקציונלית‪:‬‬
‫עקרונות‬
‫סוכני חברות‬
‫התאוריה‬
‫האקולוגית של‬
‫ברונפנברנר‬
‫(ראה בהמשך)‬
‫המטרות של‬
‫תהליך החברות‬

‫פרק שלישי‪:‬‬
‫מה הן מטרותיו‬
‫של תהליך‬
‫החברות‪ ,‬וכיצד‬
‫הן מושגות?‬
‫המתבגר בחברה ‪ 102-94;87-82‬קבוצת השווים‪,‬‬
‫פרק רביעי‪:‬‬
‫‪( 64-63‬פרק מורטוריום‪ ,‬איש שוליים‪.‬‬
‫המודרנית‬
‫תהליך‬
‫טקסי התבגרות‬
‫שני)‬
‫והמסורתית‬
‫ההתבגרות‬
‫וטקסי מעבר‪***.‬‬
‫בחברה המודרנית‬

‫פרק חמישי‪:‬‬
‫במה נבדלים‬
‫תהליכי חברות‬
‫בתוך החברה‬
‫ובמה הם נבדלים‬
‫בין החברות‬
‫השונות?‬

‫התאוריה‬
‫האקולוגית של‬
‫ברונפנברנר‬

‫‪75-74‬‬

‫‪111-107‬‬

‫ארבע הסביבות —‬
‫מיקרו‪ ,‬מסו‪ ,‬אקסו‪,‬‬
‫מאקרו‪.‬‬
‫מעברים אקולוגיים‬
‫פשוטים ומורכבים‪.‬‬

‫הערות ‪ * :‬יחידות השתייכות ויחידות התייחסות נלמדות בנושא קבוצה‪ .‬‬
‫** פיקוח חברתי נלמד בנושא קבוצה‪.‬‬
‫ *** טקסי התבגרות וטקסי מעבר נלמדים בנושא תרבות‪.‬‬

‫יש ללמוד אחד‬
‫מהמאמרים האלה‪:‬‬
‫ג' דוד‪" ,‬מתבגרים בחלל‬
‫המתרוקן"‪.‬‬
‫או‬
‫ת' ליבס‪" ,‬הסינדרלות‬
‫החדשות"‪.‬‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫‪--‬‬

‫العلوم االجتماعية‬

‫علم االجتماع‪ ،‬وحدتان تعليميتان‪( 065202 ،‬حسب املنهاج اجلديد)‬

‫انتبه!‬
‫فيما يلي تفصيل املوا ّد التي س ُتشمل في االمتحان‪.‬‬
‫املوا ّد التي س ُتشمل في االمتحان‬
‫يعتمد التركيز على الكتب التالية‪:‬‬
‫ ‬
‫—‬
‫— ‬
‫— ‬
‫— ‬

‫סוציולוגיה‪ :‬במעגלי חברה — תרבות‪ ,‬נ' נוה‪ ,‬ר' אלעד‪ ,‬א' רן‪ ,‬הוצאת רכס‪.2003 ,‬‬
‫סוציולוגיה‪ :‬במעגלי חברה — קבוצה‪ ,‬נ' נוה‪ ,‬ר' אלעד‪ ,‬א' רן‪ ,‬הוצאת רכס‪.2003 ,‬‬
‫סוציולוגיה‪ :‬במעגלי חברה — מוסד המשפחה‪ ,‬נ' נוה‪ ,‬ר' אלעד‪ ,‬א' רן‪ ,‬הוצאת רכס‪.2003 ,‬‬
‫סוציולוגיה‪ :‬במעגלי חברה — ח ִברות‪ ,‬נ' נוה‪ ,‬ר' אלעד‪ ,‬א' רן‪ ,‬הוצאת רכס‪.2004 ,‬‬

‫وعلى املستند "בואו נלמד סוציולוגיה" ‪ -‬موقع العلوم االجتماعية‪/‬املواضيع التعليمية‪/‬علم االجتماع‪/‬املوا ّد التعليمية‪.‬‬
‫مالحظة‪ :‬أرقام الصفحات التي ترد في التركيز هي أرقام الصفحات في الكتب التعليمية باللغة العبرية‪.‬‬

‫الثقافة‬
‫اسم الفصل في الكتاب املوضوع‬
‫مقدّ مة لعلم االجتماع‬

‫مقدّ مة‬

‫األول‪:‬‬
‫الفصل ّ‬
‫ما هي الثقافة؟‬

‫ما هي الثقافة؟‬
‫(بدون الثقافة‬
‫واملجتمع)‬

‫الصفحات‬

‫املصطلحات‬

‫املقاالت‬

‫‪38-32‬‬

‫ثقافة‪ ،‬صدمة ثقافية‪ّ ،‬‬
‫‪48-41‬‬
‫مركبات‬
‫)‬
‫ص‬
‫(بدون‬
‫‪44‬‬
‫ظاهرة‪ِّ ،‬‬
‫مركبات مستترة‪،‬‬
‫التصنيف‪ ،‬األفكار املسبقة‪،‬‬
‫القولبات (األفكار النمطية)‪.‬‬

‫ِّ‬
‫مركبات الثقافة‬

‫‪64-46‬‬

‫اجلنسوية‬

‫‪70-69‬‬

‫اجلنسوية‬

‫املركز‬

‫(كتاب‬
‫املجموعة)‬

‫‪50-46‬‬

‫املركز‪ :‬حتصيلي‪ ،‬انتمائي‪،‬‬
‫أساسي‪ .‬رمز املركز‪ ،‬هيبة‬
‫املركز‪.‬‬

‫الثقافة املا ّدية‪ ،‬الثقافة غير‬
‫املا ّدية‪ ،‬القيم‪ ،‬س ّلم القيم‪،‬‬
‫صراع الق َيم‪ ،‬املعايير‪ ،‬األعراف‪،‬‬
‫العادات الشعبية‪ ،‬جزاء‬
‫إيجابي‪ ،‬جزاء سلبي‪ ،‬جزاء‬
‫رسمي‪ ،‬جزاء غير رسمي‪.‬‬
‫الرمز‪ ،‬اللغة الكالمية‪ ،‬اللغة‬
‫غير الكالمية‪ ،‬اللغة الدارجة‬
‫خاصة‬
‫احملكية (سلنچ)‪ ،‬لغات ّ‬
‫كلغة احلاسوب ولغة املوسيقى‬
‫الفن‪ .‬املعتقدات‪ ،‬املعرفة‪،‬‬
‫ولغة ّ‬
‫التكنولوجيا‪.‬‬

‫أ‪ .‬هول‪" ،‬اللغة اخلرساء"‪.‬‬

‫‪/‬يتبع في الصفحة التالية‪/‬‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫‪-‬‬‫اسم الفصل في الكتاب املوضوع‬

‫نظريات‬
‫لتحليل‬
‫الثقافات‬

‫الصفحات‬

‫املصطلحات‬

‫‪ 81-77 ;31-25‬النظرية الوظيفية‬
‫الوظيفة‪ ،‬الالوظيفية‪ ،‬وظيفة‬
‫ظاهرة‪ ،‬وظيفة مستترة‪ ،‬العاملية‬
‫الثقافية‪.‬‬
‫نظرية التفاعل الرمزي‬
‫تعريف مشترك للوضع‪/‬‬
‫تعريف غير مشترك للوضع‪.‬‬
‫الداللة الرمزية‪ ،‬التفسير‪ ،‬بناء‬
‫الواقع‪.‬‬
‫نظرية الصراع‪:‬‬
‫الصراع بني الثقافات‪ :‬النضال‪،‬‬
‫عالقات القوى‪ ،‬السيطرة‪،‬‬
‫التغيير االجتماعي‪.‬‬

‫املركزية العرقية‬
‫والنسبية الثقافية‬

‫‪92-87‬‬

‫املركزية العرقية والنسبية‬
‫الثقافية‪.‬‬

‫املجتمع‬
‫احلديث‪،‬‬
‫املجتمع ما بعد‬
‫احلديث‬

‫‪156-155‬‬

‫(الفصل‬
‫اخلامس)‬

‫األق ّليات‬

‫‪100‬‬

‫املجتمع احلديث‪.‬‬
‫املجتمع ما بعد احلديث‪.‬‬
‫الثقافة العاملية‪.‬‬
‫ثقافة االستهالك‪.‬‬
‫املصطلح العاملية الثقافية يرد‬
‫في النظرية الوظيفية‪.‬‬
‫األق ّلية اإلثنية‪ ،‬األق ّلية العرقية‪،‬‬
‫الظلم املوضوعي‪ ،‬الشعور‬
‫بالظلم النسبي‪ ،‬العنصرية‪.‬‬

‫‪103-102‬‬

‫االندماج‪ ،‬االنصهار‪ ،‬الذوبان‪،‬‬
‫التعدّ دية‪ ،‬السياسة متعدّ دة‬
‫الثقافات‪ ،‬احلماية القانونية‬
‫لألق ّليات‪ ،‬التبعية الدائمة‪،‬‬
‫الفصل‪ ،‬التصفية‪.‬‬

‫الفصل اخلامس‪:‬‬
‫كيف تتغ ّير‬
‫الثقافات؟‬

‫املجتمع‬
‫احلديث‪،‬‬
‫املجتمع ما بعد‬
‫احلديث‬

‫‪156-155‬‬

‫املجتمع احلديث‪.‬‬
‫املجتمع ما بعد احلديث‪.‬‬
‫الثقافة العاملية‪.‬‬
‫ثقافة االستهالك‪.‬‬
‫املصطلح العاملية الثقافية يرد‬
‫في النظرية الوظيفية‪.‬‬

‫الفصل السادس‪:‬‬
‫كيف نبحث‬
‫الثقافات؟‬

‫املشاهدة‬

‫‪165-160‬‬

‫املشاهدة العادية‪/‬املباشرة‬
‫املشاهدة املشاركة‬
‫َّ‬
‫املوجهة‪/‬املركزة‬
‫املشاهدة َّ‬

‫الفصل الثاني‪:‬‬
‫املقارنة بني الثقافات‬

‫الفصل الثالث‪:‬‬
‫العالقات بني‬
‫الثقافات في املجتمع‬
‫غير املتجانس‬
‫السياسة جتاه‬

‫الثقافات الفرعية‬

‫املقاالت‬

‫هـ‪ .‬ماينر‪" ،‬طقوس عبادة‬
‫اجلسد عند الياكرما"‪.‬‬

‫‪/‬يتبع في الصفحة التالية‪/‬‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫‪- 10 -‬‬

‫املجموعة‬
‫اسم الفصل في الكتاب املوضوع‬

‫الصفحات‬

‫املصطلحات‬

‫‪10-8‬‬

‫حاجات وسيلية‪.‬‬
‫حاجات تعبيرية‪.‬‬

‫‪15-12‬‬

‫املجموعة‪.‬‬
‫الفئة االجتماعية‪.‬‬

‫األول‪:‬‬
‫الفصل ّ‬
‫ّ‬
‫يتشكل األفراد‬
‫ملاذا‬
‫كمجموعة؟‬

‫ّ‬
‫يتشكل‬
‫ملاذا‬
‫األفراد‬
‫كمجموعة؟‬

‫الفصل الثاني‪:‬‬
‫ما هي املجموعة؟‬

‫تعريف املجموعة‬
‫ومم ّيزاتها‬
‫نظريات في بحث ‪20-18‬‬
‫املجموعات‬

‫الفصل الثالث‪:‬‬
‫املقارنة بني‬
‫املجموعات‬

‫تصنيف‬
‫املجموعات‬

‫الفصل الرابع‪:‬‬
‫تأثير العمليات‬
‫املجموعات االنتمائية اجلماعية على‬
‫واملجموعات املرجعية املراكز واألدوار‬

‫‪35-33 ;30-26‬‬

‫‪50-38‬‬

‫(بدون ص ‪، 42‬‬
‫‪)43‬‬

‫املجموعة‬
‫االنتمائية‬
‫واملجموعة‬
‫املرجعية‬

‫الفصل اخلامس‪:‬‬
‫تأثير املجموعة على‬
‫سلوك أفرادها‬

‫الضغط اجلماعي‬
‫واالمتثال‬

‫النظرية الوظيفية‪.‬‬
‫نظرية الصراع‪.‬‬
‫حجم املجموعة ‪ -‬الثنائي‬
‫والثالثي‪.‬‬
‫نوعية العالقات‪ :‬املجموعة‬
‫األ ّولية‪ ،‬املجموعة الثانوية‪،‬‬
‫العالقات األ ّولية‪ ،‬العالقات‬
‫الثانوية‪.‬‬
‫شروط القبول‪ :‬مجموعة‬
‫مفتوحة‪ ،‬مجموعة مغلقة‪.‬‬
‫مدى الرسمية‪.‬‬
‫مدى التماسك ‪ -‬العوامل‬
‫التي تؤ ّثر على مستوى‬
‫التماسك في املجموعة‪.‬‬

‫جـ‪ .‬هومنز‪" ،‬عصابة‬
‫شارع نورتون"‪.‬‬

‫مراكز وأدوار‪.‬‬
‫معايير وق َيم املجموعة‪.‬‬

‫جـ‪ .‬هومنز‪" ،‬عصابة‬
‫شارع نورتون"‪.‬‬

‫أنواع مختلفة من املجموعات‬
‫االنتمائية‪:‬‬
‫املولود فيها‪ ،‬بحكم الواجب‪،‬‬
‫باالختيار‪.‬‬
‫أنواع مختلفة من املجموعات‬
‫املرجعية‪ :‬مجموعة مرجعية‬
‫معيارية‪ ،‬مجموعة مرجعية‬
‫مقارنة‪ ،‬مجموع مرجعية‬
‫سلبية‪.‬‬
‫‪68-60‬‬

‫مستوى التماسك ‪70‬‬

‫في املجموعة‬

‫املقاالت‬

‫‪( 34‬الفصل‬
‫الثالث)‬

‫الضغط اجلماعي‪ ،‬االمتثال‪،‬‬
‫االنصياع للسلطة‪ ،‬توزيع‬
‫املسؤولية‪.‬‬
‫جلنة هلسنكي‪.‬‬
‫آداب التجارب‪.‬‬

‫س‪ .‬آش‪" ،‬اآلراء‬
‫والضغط االجتماعي"‪.‬‬
‫س‪ .‬ميلغرام‪" ،‬التع ّلم‬
‫السلوكي لالنصياع"‪.‬‬

‫التماسك‬

‫‪/‬يتبع في الصفحة التالية‪/‬‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫ ‪- 11‬‬‫اسم الفصل في الكتاب املوضوع‬

‫الفصل السادس‪:‬‬
‫عمليات اتّخاذ‬
‫القرارات والقيادة في‬
‫املجموعة‬

‫الفصل التاسع‪:‬‬
‫كيف نبحث‬
‫املجموعات؟‬

‫القيادة‬

‫الصفحات‬

‫املصطلحات‬

‫املقاالت‬

‫‪ 97-95 ;93-78‬نظرية الصفات‪ ،‬النهج الوضعي‪ .‬ر‪ .‬بيلس‪" ،‬القائد‬
‫االجتماعي والقائد‬
‫أنواع القيادة‪ :‬قائد رسمي‪،‬‬
‫املهماتي"‪.‬‬
‫مهماتي‪،‬‬
‫ّ‬
‫قائد غير رسمي‪ ،‬قائد ّ‬
‫قائد اجتماعي‪ ،‬قائد سلطوي‪ ،‬ر‪ .‬ليفيت ور‪ .‬وايت‪،‬‬
‫قائد دميقراطي‪ ،‬قائد محايد (ال "القائد السلطوي والقائد‬
‫ّ‬
‫الدميقراطي"‪.‬‬
‫يتدخل)‪.‬‬
‫جـ‪ .‬هومنز‪" ،‬عصابة شارع‬
‫نورتون"‪.‬‬

‫اتّخاذ القرارات‬
‫في املجموعة‬

‫‪101-100‬‬

‫نسخ اإلقدام على املجازفة‪،‬‬
‫توزيع املسؤولية‪ ،‬التقاطب‬
‫اجلماعي‪.‬‬

‫كيف نبحث‬
‫املجموعات؟‬

‫‪131-130‬‬

‫متغ ّير‪.‬‬
‫ّ‬
‫مستقل‪.‬‬
‫متغ ّير متع ّلق‪ ،‬متغ ّير‬
‫سؤال البحث‪.‬‬
‫فرضية البحث‪.‬‬

‫جـ‪ .‬ستونر‪" ،‬نسخ اإلقدام‬
‫على املجازفة"‪.‬‬

‫‪/‬يتبع في الصفحة التالية‪/‬‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫‪- 12 -‬‬

‫مؤسسة العائلة‬
‫ّ‬

‫اسم الفصل في‬
‫الكتاب‬

‫املوضوع‬

‫الصفحات‬

‫األول‪:‬‬
‫الفصل ّ‬
‫ما هي العائلة؟‬

‫إشكالية‬
‫تعريف العائلة في‬
‫العصر احلديث‪،‬‬
‫وظائف العائلة‬
‫وأهميتها للفرد‬
‫ّ‬
‫وللمجتمع‪ ،‬عاملية‬
‫العائلة‪.‬‬

‫‪,29-24 ,8‬‬

‫نظريات في بحث‬
‫العائلة‪ :‬النظرية‬
‫الوظيفية‪ ،‬نظرية‬
‫الصراع‪.‬‬

‫‪14-9‬‬

‫‪( 35‬الفصل‬
‫الثاني)‬

‫املصطلحات‬

‫املقاالت‬

‫العائلة النواتية‪،‬‬
‫العاملية الثقافية‪.‬‬

‫الفصل الثاني‪:‬‬
‫‪ 52-41 ;35-32‬طريقة إنشاء العائلة‪:‬‬
‫أنواع العائالت‬
‫أوجه الشبه‬
‫الزواج‪ ،‬العائلة أحادية‬
‫ومعايير تصنيف‬
‫واالختالف بني‬
‫الوالدين‪ ،‬العائلة ّ‬
‫املركبة‪،‬‬
‫العائالت‪.‬‬
‫العائالت في‬
‫األخالء غير املتز ّوجني‪.‬‬
‫ما هو مستوى‬
‫املجتمعات املختلفة‪.‬‬
‫عدد األزواج‪ :‬مونوچيميا‬
‫العائلية؟‬
‫بوليچيميا‪ ،‬بيچيميا‪.‬‬
‫من هي العائلة‬
‫وحدات انتماء الزوجني‪:‬‬
‫اإلسرائيلية؟‬
‫إندوچيميا‪ ،‬إكسوچيميا‪.‬‬
‫املستوى العالي‬
‫منط السكن‪ :‬أبوي مح ّلي‪،‬‬
‫للعائلية في إسرائيل‬
‫أمومي مح ّلي‪ ،‬السكن‬
‫ األسباب‪:‬‬‫اجلديد‪.‬‬
‫التغ ّيرات في العائلة‬
‫أمناط الصالحية‪:‬‬
‫اإلسرائيلية‪.‬‬
‫أبوي‪ ،‬أمومي‪ ،‬قائم على‬
‫املساواة‪.‬‬
‫وحدة االنتماء‪ :‬العائلة‬
‫املنشأة‪ ،‬عائلة األصل‪.‬‬
‫هوية اإلطار العائلي‪:‬‬
‫العائلة النواتية‪ ،‬العائلة‬
‫املوسعة‪.‬‬
‫ّ‬
‫طريقة توسيع العائلة‪:‬‬
‫البيولوجية‪ ،‬التب ّني‪،‬‬
‫اإلخصاب االصطناعي‪،‬‬
‫الفندقة‪.‬‬
‫‪/‬يتبع في الصفحة التالية‪/‬‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫ ‪- 13‬‬‫اسم الفصل في‬
‫الكتاب‬

‫املوضوع‬

‫الصفحات‬

‫املصطلحات‬

‫الفصل الثالث‪:‬‬
‫تكون‬
‫ما هي عوامل ّ‬
‫أمناط مختلفة‬
‫للعائلة؟‬

‫العائلة احلديثة‪.‬‬

‫‪68-60‬‬
‫‪113-106‬‬

‫احلداثة‪ ،‬املجتمع التقليدي‪،‬‬
‫املجتمع احلديث‪/‬الصناعي‪،‬‬
‫املجتمع ما بعد الصناعي‪.‬‬

‫الفصل الرابع‪:‬‬
‫ما الذي مي ّيز العائلة‬
‫ما بعد احلديثة؟‬

‫مم ّيزات احلداثة‪.‬‬
‫تأثير عمليات‬
‫احلداثة على األمناط‬
‫املختلفة للعائلة‪.‬‬
‫مم ّيزات العائلة ما‬
‫بعد احلديثة‪.‬‬
‫أسباب نسبة‬
‫الطالق العالية في‬
‫العائلة احلديثة‪.‬‬

‫‪119-118‬‬
‫‪125-122‬‬
‫‪129‬‬
‫‪139-134‬‬

‫املقاالت‬

‫ر‪ .‬بار‪-‬يوسف‪" ،‬الطفولة‬
‫في البيئة االجتماعية‬
‫املتغ ّيرة في نهاية األلفية‬
‫الثانية"‪.‬‬

‫حقوق النساء‪،‬‬
‫حقوق األطفال‪.‬‬

‫‪/‬يتبع في الصفحة التالية‪/‬‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫ ‪- 14‬‬‫اسم الفصل في الكتاب املوضوع‬

‫التنشئة االجتماعية‪/‬اجلتمعة‬
‫الصفحات‬

‫املصطلحات‬

‫‪10-8‬‬

‫الهوية‪ ،‬الدور‪ ،‬املركز‪،‬‬
‫التفاعل‪ ،‬الهويات الثانوية‪.‬‬
‫وحدات االنتماء‪ ،‬وحدات‬
‫املرجعية‪*.‬‬

‫األول‪:‬‬
‫الفصل ّ‬
‫َمن أنا وكيف سأكون‬
‫في املستقبل؟‬

‫ما هي الهوية‬

‫الفصل الثاني‪:‬‬
‫تتطور الهوية؟‬
‫كيف ّ‬

‫ما هي عملية التنشئة ‪14-12‬‬
‫‪33-29‬‬
‫االجتماعية؟‬
‫‪58-37‬‬

‫نظريات في التنشئة‬
‫االجتماعية‬
‫عملية التنشئة‬
‫االجتماعية حسب‬
‫التفاعل الرمزي‪:‬‬
‫مبادئ نظرية كولي‬

‫املقاالت‬

‫وظيفة‪ ،‬الالوظيفية‪ ،‬وظيفة‬
‫ظاهرة‪ ،‬وظيفة مستترة‪،‬‬
‫وكالء التنشئة االجتماعية‪.‬‬
‫وكيل أ ّولي للتنشئة‬
‫االجتماعية‪.‬‬
‫وكيل ثانوي للتنشئة‬
‫االجتماعية‪.‬‬
‫الرقابة االجتماعية‪**.‬‬

‫عملية التنشئة‬
‫االجتماعية حسب‬
‫النظرية الوظيفية‪:‬‬
‫مبادئ‬
‫وكالء التنشئة‬
‫االجتماعية‬
‫النظرية البيئية‬
‫(األيكولوجية)‬
‫لبرونفنبرنر (انظر‬
‫الحقًا)‬
‫الفصل الثالث‪:‬‬
‫أهداف عملية‬
‫ما هي أهداف عملية التنشئة االجتماعية‬

‫‪75-74‬‬

‫التنشئة االجتماعية‪،‬‬
‫وكيف تتح ّقق؟‬
‫الفصل الرابع‪:‬‬
‫عملية املراهقة في‬
‫املجتمع احلديث‬

‫املراهق في املجتمع‬
‫احلديث والتقليدي‬

‫الفصل اخلامس‪:‬‬
‫ما هي الفروق بني‬
‫عمليات التنشئة‬
‫االجتماعية داخل‬
‫املجتمع وبني‬
‫املجتمعات املختلفة؟‬

‫النظرية البيئية‬
‫(األيكولوجية)‬
‫لبرونفنبرنر‬

‫يجب دراسة أحد املقالني‪:‬‬
‫‪ 102-94;87-82‬مجموعة املتساوين‪،‬‬
‫‪64-63‬‬
‫مورتوريوم‪ ،‬رجل هامشي‪ .‬جـ‪ .‬داڤيد‪" ،‬املراهقون في‬
‫(الفصل‬
‫فضاء يفرغ"‪.‬‬
‫طقوس املراهقة‬
‫الثاني)‬
‫أو‬
‫وطقوس االنتقال‪***.‬‬
‫ت‪ .‬ليبس‪" ،‬السندريالت‬
‫اجلديدات"‪.‬‬
‫‪111-107‬‬

‫البيئات األربع ‪-‬‬
‫امليكرو‪ ،‬امليسو‪ ،‬اإلكسو‪،‬‬
‫املاكرو‪.‬‬
‫معابر بيئية بسيطة ومع ّقدة‪.‬‬

‫ ‬
‫يتم تع ّلمها في موضوع املجموعة‪.‬‬
‫مالحظات ‪ * :‬‬
‫وحدات االنتماء ووحدات املرجعية ّ‬
‫ّ‬
‫يتم تعلمها في موضوع املجموعة‪ .‬‬
‫** الرقابة االجتماعية ّ‬
‫يتم تع ّلمها في موضوع الثقافة‪ .‬‬
‫ ‬
‫** * طقوس املراهقة وطقوس االنتقال ّ‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫‪- 15 -‬‬

‫علم االجتماع‪ ،‬الوحدة الثالثة‪065102 ،‬‬

‫انتبه!‬
‫فيما يلي تفصيل املوا ّد التي س ُتشمل في االمتحان‪.‬‬
‫تعتمد املا ّدة على كتاب "اإلمتاع في علم االجتماع ‪ -‬تغييرات اجتماعية في إسرائيل وفي العالم"‪ ،‬ج‪ .‬هاريسون‪،‬‬
‫َو ر‪ .‬وولپرت‪ ،‬لڤيطوڤ‪ ،‬إصدار رموت‪ ،‬تل‪-‬أبيب‪.2002 ،‬‬
‫ما هو التغيير االجتماعي؟‬
‫أوريت تلمور ‪ -‬من بتهوڤني إلى إيهود بناي (ص ‪.)19-17‬‬
‫يوسي بار موحا ‪ -‬ال ميكن إيقاف هذا االزدهار (ص ‪.)22-20‬‬
‫ميخال پلطي ‪ -‬ه ّيا بنا نتز ّوج ‪( WWW‬ص ‪.)26-23‬‬
‫ما هو وجه الشبه واالختالف بني أنواع التغيير االجتماعي املختلفة؟‬
‫جوان هاريسون ‪ -‬التغييرات االجتماعية بوصفها عملية اجتماعية (ص ‪.)44-41‬‬
‫توجه املنظومات (ص ‪( )51-49‬مبا في ذلك التغييرات اجلزئية‬
‫جوان هاريسون ‪ -‬حتليل التغييرات االجتماعية بناء على ّ‬
‫والتحويلية في ص ‪ ،51‬بدون س ّتة أنواع التغييرات ص ‪ .)52‬‬
‫جوان هاريسون ‪ -‬عوملة احلياة االجتماعية وأبعادها (ص ‪( )60-58‬بدون الفصلني الفرعيني "عوملة وسائل اإلعالم" َو "أبعاد‬
‫العوملة‪ :‬هل هي حسنة أم س ّيئة؟"‪ ،‬ص ‪.)64-61‬‬
‫ريشونة وولپرت ‪ -‬األساليب العاملية والقومية الثقافية (ص ‪.)68-65‬‬
‫هل ميكن برمجة التغيير االجتماعي؟‬
‫متار هوروڤيتس ‪ -‬املستثمرات القيمية في عملية الهجرة واالستيعاب في موجة التسعينات (ص ‪( )84-73‬مبا في ذلك‬
‫األسئلة التمهيدية ص ‪.)72‬‬
‫ملاذا حتدث التغييرات االجتماعية؟‬
‫جوان هاريسون ‪ -‬النظرية الوظيفية للتغيير االجتماعي (ص‬

‫‪.)87-85‬‬

‫‪- 16 -‬‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫כלכלה‪ 2 ,‬יח"ל‪931491 ,‬‬
‫שים לב!‬
‫להלן פירוט החומר שממנו יחוברו שאלות המבחן וגם חומר שלא ייכלל במבחן‪.‬‬
‫המיקוד שלהלן מבוסס על תכנית הלימודים‪.‬‬

‫החומר שכן ייכלל במבחן‪:‬‬
‫פרק ראשון‪ :‬מושגי יסוד‬
‫א ‪.‬‬
‫ב‪ .‬‬
‫ד‪ .‬‬

‫הקדמה כללית‬
‫המחסור ועקומת התמורה‬
‫חשבונאות לאומית‬

‫פרק שני‪ :‬ביקוש והיצע‬
‫כל הפרק ייכלל במבחן‬
‫(פרט לנושא‪ :‬עקומות שבורות הכוללות יצוא ויבוא)‬

‫פרק שלישי‪ :‬משקי בית ופירמות‬
‫כל הפרק ייכלל במבחן‬

‫פרק רביעי‪ :‬הממשלה‬
‫כל הפרק ייכלל במבחן‬
‫ ‬

‫פרק שביעי‪ :‬הביקוש המצרפי‬
‫א‪ .‬הביקוש המצרפי ומרכיביו‬
‫ב‪ .‬הצגת התוצר המקומי כהיצע מצרפי‬
‫ג‪ .‬רמת התוצר של שיווי–משקל‬
‫ד‪ .‬פערים אינפלציוניים ודפלציוניים‬
‫ה‪ .‬המדיניות לשינוי הביקוש המצרפי‬
‫ייכללו התת–נושאים‪:‬‬
‫ ‬
‫ ‪ .1‬מדיניות תקציבים (פיסקלית)‬
‫‪ .3‬מדיניות כספית (מוניטרית)‬
‫ ‬

‫שים לב‪ :‬ראה המשך בעמוד הבא‪.‬‬

‫‪- 17 -‬‬

‫החומר שלא ייכלל במבחן‪:‬‬
‫פרק ראשון‪ :‬מושגי יסוד‬
‫לא ייכלל הנושא‪:‬‬
‫ג‪ .‬יתרון יחסי והתמחות‬

‫פרק שני‪ :‬ביקוש והיצע‬
‫לא ייכלל הנושא‪:‬‬
‫עקומות שבורות הכוללות ביקוש והיצע‪.‬‬

‫פרק חמישי‪ :‬כסף ובנקאות‬
‫כל הפרק לא ייכלל במבחן‬

‫פרק שישי‪ :‬מסחר בין–לאומי‬
‫כל הפרק לא ייכלל במבחן‬

‫פרק שביעי‪ :‬הביקוש המצרפי‬
‫ה‪ .‬‬
‫ ‬
‫ ‬

‫המדיניות לשינוי הביקוש המצרפי‬
‫לא ייכלל התת–נושא‪:‬‬
‫‪ .2‬מדיניות להשפעה על סחר החוץ‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫‪- 18 -‬‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫االقتصاد‪ ،‬وحدتان تعليميتان‪931491 ،‬‬
‫انتبه!‬
‫فيما يلي تفصيل املوا ّد التي س ُتشمل في االمتحان‬
‫وكذلك املوا ّد التي لن تُشمل في االمتحان‪.‬‬
‫يعتمد التركيز التالي على املنهاج التعليمي‪.‬‬

‫املوا ّد التي س ُتشمل في االمتحان‪:‬‬
‫األول‪ :‬مصطلحات أساسية‬
‫الفصل ّ‬
‫أ‪ .‬مقدّ مة عا ّمة‬
‫ب‪ .‬النقص ومنحنى البديل‬
‫د‪ .‬حسابات قومية‬
‫الفصل الثاني‪ :‬الطلب والعرض‬
‫س ُيشمل ّ‬
‫كل الفصل في االمتحان‬
‫(باستثناء موضوع‪ :‬املنحنيات املكسورة التي تشمل التصدير واالستيراد)‬
‫الفصل الثالث‪ :‬االقتصاد املنزلي والشركات‬
‫س ُيشمل ّ‬
‫كل الفصل في االمتحان‬
‫الفصل الرابع‪ :‬احلكومة‬
‫س ُيشمل ّ‬
‫كل الفصل في االمتحان‬
‫الفصل السابع‪ :‬الطلب الصافي‬
‫أ‪ .‬الطلب الصافي ّ‬
‫ومركباته‬
‫صاف‬
‫ب‪ .‬عرض اإلنتاج احمل ّلي كعرض ٍ‬
‫جـ‪ .‬مستوى اإلنتاج في االتّزان‬
‫د‪ .‬فجوات ّ‬
‫تضخمية وكسادية‬
‫هـ‪ .‬سياسة تغيير الطلب الصافي‬
‫س ُيشمل املوضوعان الفرعيان‪:‬‬
‫ ‬
‫‪ .1‬السياسة امليزان ّية‬
‫ ‬
‫‪ .3‬السياسة النقدية (املالية)‬
‫ ‬

‫‪/‬يتبع في الصفحة التالية‪/‬‬

‫‪- 19 -‬‬

‫املادّة التي لن ُتشمل في االمتحان‪:‬‬
‫األول‪ :‬مصطلحات أساسية‬
‫الفصل ّ‬
‫لن ُيشمل املوضوع‪:‬‬
‫والتخصص‬
‫جـ‪ .‬األفضلية النسبية‬
‫ّ‬
‫الفصل الثاني‪ :‬الطلب والعرض‬
‫لن ُيشمل املوضوع‪:‬‬
‫املنحنيات املكسورة التي تشمل الطلب والعرض‪.‬‬
‫الفصل اخلامس‪ :‬النقد واجلهاز املصرفي (البنوك)‬
‫لن ُيشمل ّ‬
‫كل الفصل في االمتحان‬
‫الفصل السادس‪ :‬التجارة الدولية‬
‫لن ُيشمل ّ‬
‫كل الفصل في االمتحان‬
‫الفصل السابع‪ :‬الطلب الصافي‬
‫هـ‪ .‬سياسة تغيير الطلب الصافي‬
‫لن ُيشمل املوضوع الفرعي‪:‬‬
‫ ‬
‫‪ .2‬سياسة التأثير على التجارة اخلارجية‬
‫ ‬
‫ ‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫‪- 20 -‬‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫االقتصاد‪ ،‬وحدة تعليمية واحدة‪063101 ،‬‬
‫انتبه!‬
‫فيما يلي تفصيل املوا ّد التي س ُتشمل في االمتحان‪.‬‬
‫سوق العمل‬
‫أ‪ .‬ماه ّية العمل ومكانته في احل ّيز احلياتي‬
‫املصدر‪:‬‬
‫האוניברסיטה הפתוחה — ניהול משאבי אנוש‪ ,‬יחידה ‪ ,4‬עמ' ‪.151-140 ,132-127‬‬

‫ب‪ .‬سوق العمل (الطلب والعرض في العمل)‬
‫املصادر‪:‬‬
‫האוניברסיטה הפתוחה — ניהול משאבי אנוש‪ ,‬יחידה ‪ ,4‬עמ' ‪.200-195‬‬
‫האוניברסיטה הפתוחה — כלכלה וחברה‪ ,‬יחידה ‪.3‬‬
‫ש' יובל‪ ,‬פרקים בכלכלה‪ ,‬הוצאת עם עובד‪.‬‬

‫ب‪ . 1.‬سوق العمل في السوق التنافسية‬
‫املصدر‪:‬‬
‫האוניברסיטה הפתוחה — ניהול משאבי אנוש‪ ,‬יחידה ‪ ,4‬עמ' ‪.238-235 ,210-201‬‬

‫د‪ .‬البطالة‬
‫د‪ .1.‬ماه ّية البطالة وعوامل البطالة‪.‬‬
‫د‪ .2.‬جوانب اقتصادية للبطالة (تأثير البطالة على النم ّو‪ ،‬على ميزان املدفوعات‪ ،‬على الدخل القومي وما شابه)‪.‬‬
‫ّ‬
‫التضخم املالي والبطالة‪.‬‬
‫د‪ .3.‬العالقة بني‬
‫املصادر‪:‬‬
‫האוניברסיטה הפתוחה — ניהול משאבי אנוש‪ ,‬יחידה ‪ ,4‬עמ' ‪.244-239‬‬
‫יעקב רוזנברג‪" ,‬אבטלה וסף השכר"‪ ,‬עמ' ‪ ,29-19‬מתוך‪ :‬שוק העבודה‪ ,‬עורכים‪ :‬ב' הררי וא' תמרי‪ ,‬הוצאת הרשות‬
‫לתכנון כלכלי‪ ,‬ירושלים‪ ,‬אוגוסט ‪.1993‬‬

‫القوة العاملة في احلقل االقتصادي اإلسرائيلي‬
‫هـ‪ .‬مبنى ّ‬
‫املصادر‪:‬‬
‫האוניברסיטה הפתוחה — כלכלה וחברה‪ ,‬יחידה ‪.4‬‬
‫שנתון סטטיסטי לישראל‪.1993 ,‬‬

‫‪- 21 -‬‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫פסיכולוגיה‪ 2 ,‬יח"ל‪069201 ,‬‬
‫שים לב!‬
‫להלן פירוט החומר שממנו יחוברו שאלות המבחן וגם חומר שלא ייכלל במבחן‪.‬‬
‫המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים בפסיכולוגיה‪ ,‬ירושלים‪ ,‬התשנ"ח‪( 1997 ,‬מהדורה חדשה)‪.‬‬

‫החומר שכן ייכלל במבחן‪:‬‬
‫פרק שני‪ :‬למידה‬
‫א ‪.‬‬
‫ד‪ .‬‬

‫הגדרת המושג למידה‬
‫גישות קוגניטיביות ללמידה‬

‫פרק חמישי‪ :‬לחץ‬
‫א‪ .‬‬
‫ ‬
‫ב‪ .‬‬
‫ ‬

‫לחץ והמודלים המסבירים אותו‬
‫(פרט לנושא ‪ - 5‬מודל האינטרקציה של לזארוס‪ ,‬ופרט למחקרים שמפורטים בחומר שלא ייכלל)‪.‬‬
‫דרכי התמודדות עם מצבי לחץ‬
‫(פרט למחקרים שמפורטים בחומר שלא ייכלל)‬

‫פרק שישי‪ :‬אישיות‬
‫ב ‪.‬‬
‫ד‪ .‬‬

‫התאוריה הפסיכואנליטית של פרויד‬
‫התאוריה הפנומנולוגית של רוג'רס‬

‫פרק שביעי‪ :‬תאוריות בפסיכולוגיה התפתחותית — כל הפרק‬
‫(פרט למחקרים שמפורטים בחומר שלא ייכלל)‪.‬‬

‫פרק שמיני‪ :‬חשיבה חברתית‬
‫ב‪ .‬‬
‫ ‬

‫עיוותים בייחוס‬
‫(פרט למחקר ולמושג שמפורטים בחומר שלא ייכלל)‬

‫פרק תשיעי‪ :‬עמדות‪ ,‬דעות קדומות והשפעה חברתית‬
‫ב‪ .‬‬

‫שינוי עמדות‬

‫ ‬

‫(פרט למחקר שמפורט בחומר שלא ייכלל)‬

‫ג‪ .‬‬

‫תאוריית האיזון (דיסוננס קוגניטיבי)‬

‫ ‬

‫(פרט לנושא ‪ — 2‬ארבעה מקורות עיקריים להיווצרות דיסוננס קוגניטיבי)‬

‫שים לב‪ :‬ראה המשך בעמוד הבא‪.‬‬

‫‪- 22 -‬‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫החומר שלא ייכלל במבחן‪:‬‬
‫פרק ראשון‪ :‬מבוא — פסיכולוגיה כמדע‬
‫כל הפרק לא ייכלל‬

‫פרק שני‪ :‬למידה‬
‫לא ייכללו הנושאים‪:‬‬
‫ב‪ .‬למידה על ידי התניות‬
‫ג‪ .‬‬

‫למידה על ידי חיקוי‬

‫פרק שלישי‪ :‬אינטליגנציה‬
‫כל הפרק לא ייכלל‬

‫פרק רביעי‪ :‬הנעה וריגוש‬
‫כל הפרק לא ייכלל‬

‫פרק חמישי‪ :‬לחץ‬
‫א‪ .‬לחץ והמודלים המסבירים אותו‬
‫לא ייכלל הנושא‪:‬‬
‫‪ .5‬מודל האינטראקציה של לזארוס‬
‫ ‬
‫לא ייכללו המחקרים‪:‬‬
‫הניסוי של פנץ ואפשטיין על השפעת הקונפליקט על לחץ‬
‫ ‬
‫המחקר של מאל על תפיסת האיום ויכולת התמודדות‬
‫ ‬
‫המחקר של פבלוב בנושא קונפילקט אצל בעלי חיים‬
‫ ‬
‫ב‪ .‬דרכי התמודדות עם מצבי לחץ‬
‫מתוך הסעיף לא ייכללו המחקרים‪:‬‬
‫ ‬

‫ג‪ .‬‬

‫— ‬

‫המחקר של לנגר על הערכה מחדש של המצב אצל חולים לפני ניתוח‬

‫— ‬

‫המחקר של גלאס וזינגר על חשיבות תחושת השליטה במצבי לחץ‬

‫— המחקר של נאקולס על השפעת התמיכה החברתית‬
‫אישיות ולחץ — כל הסעיף לא ייכלל‬

‫פרק שישי‪ :‬אישיות‬
‫לא ייכללו הנושאים‪:‬‬
‫א‪ .‬אישיות‬
‫ג‪ .‬תאוריית הלמידה החברתית של בנדורה‬

‫שים לב‪ :‬ראה המשך בעמוד הבא‪.‬‬

‫‪- 23 -‬‬

‫פרק שביעי‪ :‬תאוריות בפסיכולוגיה התפתחותית‬
‫ב‪ .‬‬
‫ ‬

‫תאוריית פיאז'ה‬
‫מתוך הסעיף לא יכללו המחקרים‪:‬‬
‫— ‬

‫פיאז'ה על הפיכות (חרוזים)‬

‫— ‬

‫לוין על רכישת מושגי זמן אצל ילדים בישראל‬

‫פרק שמיני‪ :‬חשיבה חברתית‬
‫לא ייכללו הנושאים‪:‬‬
‫א ‪.‬‬
‫ב‪ .‬‬
‫ ‬

‫ייחוס סיבה‬
‫עיוותים בייחוס‬
‫מתוך הסעיף לא ייכלל המחקר‪:‬‬
‫— ויילי על הטיית הגנת האגו בקרב פסיכולוגים‬
‫מתוך הסעיף לא ייכלל המושג‪:‬‬

‫ ‬

‫— ‬
‫ג‪ .‬‬

‫אפקט ההילה‬

‫סכמות‬

‫פרק תשיעי‪ :‬עמדות‪ ,‬דעות קדומות והשפעה חברתית‬
‫לא ייכללו הנושאים‪:‬‬
‫א‪ .‬עמדות ודרכי רכישתן‬
‫ב‪ .‬שינוי עמדות‬
‫מתוך הסעיף לא ייכלל המחקר‪:‬‬
‫ ‬
‫ג‪ .‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ד‪ .‬‬
‫ה‪ .‬‬

‫— ארונסון על שכנוע על ידי מומחים‬
‫תאוריות איזון (דיסוננס קוגניטיבי)‬
‫מתוך הסעיף לא ייכלל הנושא‪:‬‬
‫‪ .2‬ארבעה מקורות עיקריים להיווצרות דיסוננס קוגניטיבי‬
‫דעה קדומה‬
‫השפעה חברתית‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫‪- 24 -‬‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫علم النفس‪ ،‬وحدتان تعليميتان‪069201 ،‬‬
‫انتبه!‬
‫فيما يلي تفصيل املوا ّد التي س ُتشمل في االمتحان‬
‫وكذلك املوا ّد التي لن تُشمل في االمتحان‪.‬‬
‫يعتمد التركيز على املنهاج التعليمي في علم النفس‪ ،‬أورشليم ‪ -‬القدس‪( 1997 ،‬طبعة جديدة)‪.‬‬

‫املوا ّد التي س ُتشمل في االمتحان‪:‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬التع ّلم‬
‫أ‪ .‬تعريف مصطلح التع ّلم‬
‫توجهات معرفية للتع ّلم‬
‫د‪ .‬‬
‫ّ‬
‫الفصل اخلامس‪ :‬الضغط‬
‫تفسره‬
‫أ‪ .‬الضغط والنماذج التي ِّ‬
‫املفصلة في املوا ّد التي لن تُشمل)‬
‫ ‬
‫(باستثناء املوضوع ‪ - 5‬منوذج التفاعلية للزروس‪ ،‬وباستثناء األبحاث ّ‬
‫ب‪ .‬طرق مواجهة حاالت الضغط‬
‫املفصلة في املوا ّد التي لن تُشمل)‬
‫ ‬
‫(باستثناء األبحاث ّ‬
‫الفصل السادس‪ :‬الشخصية‬
‫ب‪ .‬نظرية التحليل النفسي لفرويد‬
‫د‪ .‬النظرية الظاهراتية لروجرز‬
‫النمو ‪ّ -‬‬
‫كل الفصل‬
‫الفصل السابع‪ :‬نظريات في علم نفس‬
‫ّ‬
‫املفصلني في املوا ّد التي لن تُشمل)‬
‫(باستثناء البحثني ّ‬
‫الفصل الثامن‪ :‬التفكير االجتماعي‬
‫ب‪ .‬اضطرابات في ال َّن ْسب‬
‫املفصلني في املوا ّد التي لن تُشمل)‬
‫ ‬
‫(باستثناء البحث واملصطلح ّ‬
‫الفصل التاسع‪ :‬املواقف واألحكام املسبقة والتأثير االجتماعي‬
‫ب‪ .‬تغيير املواقف‬
‫املفصل في املوا ّد التي لن تُشمل)‬
‫ ‬
‫(باستثناء البحث ّ‬
‫جـ‪ .‬نظرية التوازن (التنافر املعرفي)‬
‫(باستثناء املوضوع ‪ - 2‬أربعة مصادر أساسية لتك ّون التنافر املعرفي)‬
‫ ‬
‫‪/‬يتبع في الصفحة التالية‪/‬‬

‫‪- 25 -‬‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫املوا ّد التي لن ُتشمل في االمتحان‪:‬‬
‫األول‪ :‬مقدّ مة ‪ -‬علم النفس كعلم‬
‫الفصل ّ‬
‫لن ُيشمل ّ‬
‫كل الفصل‬
‫الفصل الثاني‪ :‬التع ّلم‬
‫لن ُيشمل املوضوعان‪:‬‬
‫ب‪ .‬التع ّلم عن طريق اإلشراطات‬
‫جـ‪ .‬التع ّلم عن طريق التقليد‬
‫الفصل الثالث‪ :‬الذكاء‬
‫لن ُيشمل ّ‬
‫كل الفصل‬
‫الفصل الرابع‪ :‬الدافعية واالنفعالية‬
‫لن ُيشمل ّ‬
‫كل الفصل‬
‫الفصل اخلامس‪ :‬الضغط‬
‫تفسره‬
‫أ‪ .‬الضغط والنماذج التي ّ‬
‫لن ُيشمل املوضوع‪:‬‬
‫‪ . 5‬منوذج التفاعلية للزروس‬
‫ ‬
‫لن تُشمل األبحاث‪:‬‬
‫جتربة فنتس وإبشتاين حول تأثير الصراع على الضغط‬
‫ ‬
‫بحث مال حول مفهوم التهديد والقدرة على املواجهة‬
‫ ‬
‫بحث پابلوڤ في موضوع الصراع لدى احليوانات‬
‫ ‬
‫ب‪ .‬طرق مواجهة حاالت الضغط‬
‫لن تُشمل من البند األبحاث‪:‬‬
‫ ‬
‫ بحث النچر حول التقييم املتجدّ د للوضع لدى املرضى قبل العملية اجلراحية‬‫ ‬
‫ّ‬
‫بالتحكم في حاالت الضغط‬
‫أهمية اإلحساس‬
‫ ‬
‫ بحث چالس وزينچر حول ّ‬‫ بحث ناكوالس حول تأثير الدعم االجتماعي‬‫ ‬
‫جـ‪ .‬الشخصية والضغط ‪ -‬لن ُيشمل ّ‬
‫كل البند‬
‫الفصل السادس‪ :‬الشخصية‬
‫لن ُيشمل املوضوعان‪:‬‬
‫أ‪ .‬الشخصية‬
‫جـ‪ .‬نظرية التع ّلم االجتماعي لبندوره‬

‫‪/‬يتبع في الصفحة التالية‪/‬‬

‫‪- 26 -‬‬

‫النمو‬
‫الفصل السابع‪ :‬نظريات في علم نفس‬
‫ّ‬
‫ب‪ .‬نظرية بياجيه‬
‫لن ُيشمل من البند البحثان‪:‬‬
‫ ‬
‫ بياجيه عن االنعكاسية (اخلرزات)‬‫ ‬
‫ لڤني عن اكتساب مصطلحات الزمن لدى األطفال في إسرائيل‬‫ ‬
‫الفصل الثامن‪ :‬التفكير االجتماعي‬
‫لن تُشمل املواضيع‪:‬‬
‫أ‪ .‬ن َْسب السبب‬
‫ب‪ .‬اضطرابات في ال َّن ْسب‬
‫لن ُيشمل من البند البحث‪:‬‬
‫ ‬
‫ ڤيلي عن انحراف الدفاع عن األنا لدى علماء النفس‬‫ ‬
‫لن ُيشمل من البند املصطلح‪:‬‬
‫ ‬
‫ أثر الهالة‬‫ ‬
‫جـ‪ .‬الكيمات (סכמות)‬
‫الفصل التاسع‪ :‬املواقف واألحكام املسبقة والتأثير االجتماعي‬
‫لن تُشمل املواضيع‪:‬‬
‫أ‪ .‬املواقف وطرق اكتسابها‬
‫ب‪ .‬تغيير املواقف‬
‫لن ُيشمل من البند البحث‪:‬‬
‫ ‬
‫املختصني‬
‫ أرونسون عن اإلقناع من قبل‬‫ ‬
‫ّ‬
‫جـ‪ .‬نظريات التوازن (التنافر املعرفي)‬
‫لن ُيشمل من البند املوضوع‪:‬‬
‫ ‬
‫‪ .2‬أربعة مصادر أساسية لتك ّون التنافر املعرفي‬
‫ ‬
‫د‪ .‬احلكم املسبق‬
‫هـ‪ .‬التأثير االجتماعي‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫‪- 27 -‬‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫פסיכולוגיה‪ ,‬היחידה השלישית‪ 1 ,‬יח"ל‪069102 ,‬‬
‫שים לב!‬
‫להלן פירוט החומר שממנו יחוברו שאלות המבחן וגם חומר שלא ייכלל במבחן‪.‬‬
‫הבחינה תכלול את סעיפי הפרקים האלה‪:‬‬
‫סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה התפתחותית — פרק ‪10‬‬
‫א ‪.‬‬
‫ג‪ .‬‬

‫התקשרות‬
‫גיבוש האישיות בגיל ההתבגרות‬

‫דימוי עצמי ותפקידי מין — פרק ‪11‬‬
‫א ‪.‬‬
‫ב‪ .‬‬

‫דימוי עצמי והתפתחותו‬
‫זהות מינית ותפקידי מין‬

‫תהליכים בין–אישיים — פרק ‪14‬‬
‫א ‪.‬‬
‫ג‪ .‬‬

‫משיכה בין–אישית‬
‫אלטרואיזם ועזרה הדדית‬

‫הבחינה לא תכלול את סעיפי הפרקים האלה‪:‬‬
‫סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה התפתחותית — פרק ‪10‬‬
‫א‪ .‬‬

‫גיל ההתבגרות‬

‫עוברות‪ ,‬לידה‪ ,‬תחילת חיים— פרק ‪12‬‬
‫א ‪.‬‬
‫ב‪ .‬‬

‫עוברות‬
‫תחילת חיים‬

‫משחקי ילדים — פרק ‪13‬‬
‫א ‪.‬‬
‫ב‪ .‬‬

‫מהותם של משחקי ילדים‬
‫תרומת המשחק להתפתחות‬

‫תהליכים בין–אישיים — פרק ‪14‬‬
‫ב‪ .‬‬

‫תוקפנות‬

‫‪- 28 -‬‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫علم النفس‪ ،‬الوحدة الثالثة‪ ،‬وحدة تعليمية واحدة‪069102 ،‬‬
‫انتبه!‬
‫فيما يلي تفصيل املوا ّد التي س ُتشمل في االمتحان‬
‫وكذلك املوا ّد التي لن تُشمل في االمتحان‪.‬‬
‫يشمل االمتحان بنود الفصول التالية‪:‬‬

‫النمو ‪ -‬الفصل‬
‫مسائل مختارة في علم نفس‬
‫ّ‬
‫أ‪ .‬االتّصال‬
‫سن املراهقة‬
‫جـ ‪ .‬بلورة الشخصية في ّ‬

‫التصور الذاتي ووظائف اجلنس ‪ -‬الفصل‬
‫ّ‬
‫التص ّور الذاتي ومن ّوه‬
‫أ‪ .‬‬
‫الهوية اجلنسية ووظائف اجلنس‬
‫ب‪ .‬‬
‫عمليات بيشخصية ‪ -‬الفصل‬
‫أ‪ .‬االجنذاب البيشخصي‬
‫جـ‪ .‬اإليثار واملساعدة املتبادلة‬

‫‪11‬‬

‫‪14‬‬

‫لن يشمل االمتحان بنود الفصول التالية‪:‬‬

‫النمو ‪ -‬الفصل‬
‫مسائل مختارة في علم نفس‬
‫ّ‬
‫أ‪ .‬‬

‫سن املراهقة‬
‫ّ‬

‫املرحلة اجلنينية والوالدة وبداية احلياة ‪ -‬الفصل‬
‫أ‪ .‬املرحلة اجلنينية‬
‫ب‪ .‬بداية احلياة‬
‫ألعاب األطفال ‪ -‬الفصل ‪13‬‬

‫أ‪ .‬ماه ّية ألعاب األطفال‬
‫ب ‪ .‬مساهمة اللعبة في النم ّو‬

‫عمليات بيشخصية ‪ -‬الفصل‬
‫ب‪ .‬العدوانية‬

‫‪10‬‬

‫‪14‬‬

‫‪12‬‬

‫‪10‬‬

‫‪- 29 -‬‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫العلوم السياسية‪ ،‬وحدتان تعليميتان‪931391 ،‬‬
‫انتبه!‬
‫فيما يلي تفصيل املوا ّد التي س ُتشمل في االمتحان‪.‬‬
‫يعتمد التركيز على الكتب التالية‪:‬‬
‫ *‬
‫* ‬
‫* ‬
‫* ‬

‫המקראה ממשל ופוליטיקה‪ ,‬ב' נויברגר‪ ,‬א' קופמן וק' שמשי (עורכים)‪ ,‬עם עובד‪.1996 ,‬‬
‫הספר רשות הרבים‪ ,‬ש' אבינרי‪ ,‬ספריית פועלים‪.1986 ,‬‬
‫הספר הגות מדינית‪ ,‬א' וולפנזון‪ ,‬עם עובד‪.1987 ,‬‬

‫الكتاب أنظمة احلكم والسياسة‪ ،‬إعداد هشام أسدي‪.1989 ،‬‬

‫س ُتشمل أسئلة تعتمد على مقاالت من الكتاب ממשל ופוליטיקה‪ ,‬מאת ב' נויברגר‪ ,‬א' קופמן וק' שמשי‬
‫(עורכים)‪ ,‬עם עובד‪:1996 ,‬‬

‫(مالحظة‪ :‬الكتب واملقاالت التي ترد باللغة العبرية هي غير مترجمة إلى اللغة العربية‪ ،‬واملقاالت التي ترد باللغة العربية‬
‫هي مترجمة في الكتاب‪ :‬أنظمة احلكم والسياسة‪ ،‬هشام أسدي‪).1989 ،‬‬
‫‪. 1‬‬
‫‪ .2‬‬
‫‪ .3‬‬
‫‪ .4‬‬
‫‪ .5‬‬
‫‪ .6‬‬
‫‪ .7‬‬
‫‪ .8‬‬
‫‪ .9‬‬
‫‪ .10‬‬
‫‪ .11‬‬
‫‪ .12‬‬
‫‪ .13‬‬
‫‪ .14‬‬
‫‪ .15‬‬
‫‪ .16‬‬

‫ש' אבינרי‪" ,‬המציאות חזקה מכל טוטליטריות"‬
‫ש' אבינרי‪" ,‬אין סוציאליזם ללא חירות"‬
‫ש"נ איזנשטדט‪" ,‬תכונות יסוד של המדינה המודרנית"‬

‫د‪ .‬غورن‪" ،‬وسائل اإلعالم والدميقراطية في إسرائيل"‬
‫ر‪ .‬دال‪" ،‬اإلنسان السياسي"‬
‫أ‪ .‬دون يحيى َو ي‪ .‬ليبمان‪" ،‬تشريع ديني"‬
‫ד' זקס‪" ,‬פונדמנטליזם — הטוטליטריות החדשה"‬
‫י' ישי‪" ,‬קבוצות אינטרס בישראל"‬
‫י' ליבמן‪" ,‬המושג 'מדינת ישראל' ותפיסותיו בחברה הישראלית"‬
‫ר' מקאיבר‪" ,‬מקור הציות"‬

‫ب‪ .‬نويبرغر‪" ،‬دميقراطية تعدّ دية ودميقراطية مشاركة"‬
‫ب‪ .‬نويبرغر‪ " ،‬دميقراطيات مستق ّرة ودميقراطيات غير مستق ّرة"‬
‫أ‪ .‬فروم‪" ،‬سيكولوجية النازية"‬
‫י' פרי‪" ,‬הדמוקרטיה — עקרונות ומאפיינים"‬

‫ق‪.‬ي فريدريك َو ز‪ .‬بيجيجنسكي‪" ،‬امليزات العا ّمة للدكتاتورية التوتاليتارية"‬
‫מ' שמיר‪" ,‬סובלנות פוליטית בישראל"‬

‫س ُتشمل أسئلة تعتمد على الفصول التي تتناول الفالسفة التالية أسماؤهم‬
‫من الكتابني רשות הרבים‪ ,‬ש' אבינרי‬
‫הגות מדינית‪ ,‬א' וולפנזון‬

‫ ‬
‫* أفالطون‬
‫* أ‪ .‬برنشتاين‬
‫* هيچل‬
‫* هوبس‬
‫* لوك‬
‫* ميل‬
‫* مكياڤيلي‬

‫‪- 30 -‬‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫العلوم السياسية‪ ،‬وحدة تعليمية واحدة‪066101 ،‬‬
‫انتبه!‬
‫فيما يلي تفصيل املوا ّد التي س ُتشمل في االمتحان‬
‫وكذلك املوا ّد التي لن تُشمل في االمتحان‪.‬‬
‫يشمل االمتحان املقاالت التالية‪:‬‬
‫מ' רוקאר‪ ,‬אירופה לאן? מתוך‪ :‬ילקוט למחשבה סוציאליסטית‪ ,‬מספר ‪.)1990( 20‬‬
‫פ' טרודו‪ ,‬נגד לאומנות‪ .‬מתוך‪ :‬ילקוט למחשבה סוציאליסטית‪ ,‬מספר ‪.)1990( 20‬‬
‫א' קאדרה‪ ,‬דרכונים‪ .‬מתוך‪ :‬עולם המדיה‪ ,‬מספר ‪ ,2‬הארץ בנושא "המהגרים" (עמ' ‪( ,)13‬ינואר ‪.)1990‬‬
‫פ' סו‪ ,‬הגזענות הזוחלת מאיימת עלינו יותר מקיצוני הימין‪ .‬מתוך‪ :‬ילקוט למחשבה סוציאליסטית‪,‬‬
‫מספר ‪.)1994( 35‬‬
‫ו' בוגדנור‪ ,‬כור מצרף או תא הקפאה‪ .‬מתוך‪ :‬הארץ‪.24/4/1990 ,‬‬

‫لن يشمل االمتحان املقاالت التالية‪:‬‬
‫ש' אבינרי‪ ,‬גבול המתנשאים והמצליחים‪ .‬מתוך‪ :‬הארץ‪.14/2/1992 ,‬‬
‫ש' בן–עמי‪ ,‬נקיפות מצפון‪ .‬מתוך‪ :‬עולם המדיה‪ ,‬החוברת בנושא "אירופה המתאחדת"‪ ,‬הארץ‪.1/1/1993 ,‬‬
‫פפאל‪-‬טראוגבר‪ ,‬איבת זרים וקיצוניות ימנית בגרמניה המזרחית‪ .‬מתוך‪ :‬ילקוט למחשבה סוציאליסטית‪,‬‬
‫מס' ‪.)1992( 26‬‬

‫‪- 31 -‬‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫طرق البحث في العلوم االجتماعية (املنهجية في العلوم االجتماعية)‬
‫ملمتحني اإلعادة فقط‪ ،‬وحدة تعليمية واحدة‪931177 ،‬‬
‫َ‬
‫انتبه!‬
‫فيما يلي تفصيل املوا ّد التي س ُتشمل في االمتحان‪.‬‬
‫يعتمد التركيز التالي‪:‬‬
‫ على املنهاج التعليمي في املنهجية في العلوم االجتماعية‪ ،‬القدس‪2004 ،‬‬‫ وعلى الكتب التالية‪:‬‬‫(‪ ) 1‬ר' בייט–מרום‪ ,‬שיטות מחקר במדעי החברה‪ ,‬האוניברסיטה הפתוחה‪ ,‬יחידות ‪.6-1‬‬
‫הערה‪ :‬כל המאמרים המובאים כנספחים ליחידות אלה הם לצורך תרגול עצמי והבהרה בלבד‪,‬‬
‫ ‬
‫ואינם חובה כחומר לבחינה‪.‬‬
‫ ‬
‫(‪ )2‬ר' בייט–מרום וא' זיו‪ ,‬פסיכולוגיה בחינוך‪ — ‬נספחים (נספח א — אשנב לשיטות מחקר‪,‬‬
‫נספח ב — אשנב לסטטיסטיקה)‪ ,‬האוניברסיטה הפתוחה‪.2003 ,‬‬
‫ ‬
‫(‪ )3‬נ' צבר בן–יהושע‪ ,‬המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה‪ ,‬מודן‪.1997 ,‬‬

‫املادّة التي س ُتشمل في االمتحان‬

‫األول‪ :‬طرق البحث في العلوم السلوكية‬
‫القسم ّ‬

‫وتوجهات علمية بديلة‬
‫اخلاصة‪،‬‬
‫أهميته‪ ،‬مم ّيزاته‪ ،‬مشاكله‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫الفصل ّ‬
‫األول‪ :‬البحث في العلوم السلوكية ‪ّ -‬‬
‫البنود ‪5-2‬‬
‫املصادر‪:‬‬
‫בייט–מרום‪ ,‬יחידה ‪ :1‬סעיפים ‪1.3 ,1.2 ,1.1‬‬
‫פסיכולוגיה בחינוך נספח א' — הפסיכולוגיה כמדע‪ ,‬סעיפים ‪1.10.2 ,1.10.1 ,1.9-1.7‬‬

‫للتوجه العلمي‪ ،‬فرضيات‪ ،‬متغ ّيرات‪ ،‬عالقة‪ ،‬مصطلحات‬
‫الفصل الثاني‪ :‬تخطيط البحث ‪ -‬سؤال البحث ومالءمته‬
‫ّ‬

‫اسمية وتعريفات عملية‬
‫البنود ‪.15-6 ,4 ,2‬‬
‫املصادر‪:‬‬

‫בייט–מרום‪ ,‬יחידה ‪ :1‬סעיפים ‪1.3 ,1.2 ,1.1‬‬
‫ ‬

‫יחידה ‪ :2‬סעיפים ‪2.2 ,2.1‬‬
‫פסיכולוגיה בחינוך נספח א' — הפסיכולוגיה כמדע‪ ,‬סעיפים ‪1.10.2 ,1.10.1‬‬

‫‪/‬يتبع في الصفحة التالية‪/‬‬

‫‪- 32 -‬‬

‫קיץ תש"ע ‪ /‬صيف ‪2010‬‬

‫كمي وبحث نوعي‬
‫الفصل الثالث‪ :‬أنواع البحث‪ :‬بحث ّ‬
‫البنود ‪19-13 ,7-1‬‬
‫املصادر‪:‬‬
‫נ' צבר בן–יהושע‪ ,‬עמ' ‪79-49 ,25-21 ,19-13‬‬
‫בייט–מרום‪ ,‬‬

‫יחידה ‪ :2‬סעיפים ‪2.6 ,2.3‬‬

‫ ‬

‫יחידה ‪ :4‬סעיפים ‪4.4 ,4.3‬‬

‫ ‬

‫יחידה ‪ :5‬סעיפים ‪5.4 ,5.2.2 ,5.2.1‬‬

‫ ‬

‫יחידה ‪ :6‬סעיפים ‪6.3 ,6.1.3 ,6.1.2 ,6.1‬‬
‫בייט–מרום‪ ,‬נספח א'‪ ,‬סעיפים ‪1.13 ,1.12 ,1.11‬‬

‫الكمية للمعطيات‬
‫القسم الثاني‪ :‬املعاجلة ّ‬
‫األول‪ :‬تنظيم املعطيات في جدول وفي عرض بياني‬
‫الفصل ّ‬
‫البنود ‪4-1‬‬
‫املصادر‪:‬‬
‫בייט–מרום‪ ,‬יחידה ‪ :3‬סעיף ‪3.1‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬وصف توزيع املعطيات بواسطة نسب مئوية‪ ،‬مقاييس مركز ومقاييس توزيع‬
‫البنود ‪6-3‬‬
‫املصادر‪:‬‬
‫א' זיו ור' בייט–מרום‪ ,‬פסיכולוגיה בחינוך‪ ,‬אשנב לסטטיסטיקה‪ ,‬נספח ב'‪ ,‬עמ' ‪59-51‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬مقاييس العالقة بني املتغ ّيرات ‪ -‬التناسب‬
‫البنود ‪9 ,8 ,6 ,5 ,1‬‬
‫املصادر‪:‬‬
‫בייט–מרום‪ ,‬יחידה ‪ :2‬סעיפים ‪2.3 ,2.2‬‬
‫אשנב לסטטיסטיקה‪ ,‬נספח ב'‪ ,‬עמ' ‪59-56‬‬


Download SOCARB 2SOCARB_2.pdf (PDF, 315.96 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file SOCARB_2.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000031267.
Report illicit content