przedluzenie .pdf

File information


Original filename: przedluzenie.pdf
Title: Wzór podania o przedłużenie sesji egzaminacyjnej
Author: SYLWIA JAKUBIEC-STRZAŁA

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.3, and has been sent on pdf-archive.com on 12/06/2011 at 21:34, from IP address 89.228.x.x. The current document download page has been viewed 929 times.
File size: 30 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


przedluzenie.pdf (PDF, 30 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Tomasz Żubertowski
I rok, Informatyka
Studia dzienne

Gdańsk, dnia……............

Prodziekan ds. Studenckich
Wydziału …………………
…………………………….
…………………………….
tytuł naukowy, imię i nazwisko

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgodny na przeniesienie
zajęć Wychowania Fizycznego z semestru drugiego na czwarty. Prośbę swoją
motywuję ………………………………………………………….......
……………………………………………………………….……………….
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
(wpisać powód nie zaliczenia sesji w terminie)

Za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby serdecznie dziękuję.

………………………..
podpis studenta


Document preview przedluzenie.pdf - page 1/1


Related documents


przedluzenie
przedluzenie 1
przedluzenie 2
przedluzenie 3
przedluzenie
zgoda wyjazd

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file przedluzenie.pdf