110711 biul ad .pdf

File information


Original filename: 110711_biul_ad.pdf
Title: ATrakje dnia - 20110711
Author: BoguslawskiR

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.1.0 / GPL Ghostscript 9.0, and has been sent on pdf-archive.com on 12/07/2011 at 06:27, from IP address 195.116.x.x. The current document download page has been viewed 1135 times.
File size: 144 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


110711_biul_ad.pdf (PDF, 144 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


ATRAKCJE DNIA

o
Optimus
Zmiana dzienna:

OPT
+2,3%

Wolumen dzienny:

500 tys szt

Cena zamknięcia (w zł)

6,90

Min (1 mies.) (w zł)

6,26

Max (1 mies.) (w zł)
Średni wol 3 m-ce

11 LIPCA 2011

Komentarz do sytuacji technicznej
Kurs spółki zbliżył się dzisiaj do opadającej linii trendu z szansą na jej przebicie.
Równocześnie papier utrzymuje się powyżej wzrostowej linii długoterminowego trendu.
Wzrost powyżej poziomu 7,24 będzie oznaczał wybicie ponad linię trendu i zwyżki,
które mogą sięgnąć pułapu 8,3. Po drodze papier może napotkać jeszcze opór na
poziomie 7,6. Negatywny scenariusz to przebicie w dół wzrostowej linii trendu, obecnie
na poziomie 6,65. Wówczas spadki mogą sięgnąć poziomu wsparcia 6,26, ale
prawdopodobnie będą pogłębione i sięgną strefy 5,26-5,56.

8,39
1100 tys. szt

OPT - Daily 2011-07-11 14:17:00 Open 6.93, Hi 7.24, Lo 6.92, Clos e 7.06 (2.3%)
10.0
9.0
8.3

8.0

7.06

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

Oct

Nov

Dec

2011

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

C reated with Am iBrok er - adv anc ed c harting and t echnic al analy sis s of t ware. ht t p: / /www. am ibrok er. com

PEPEES
Zmiana dzienna:

Komentarz do sytuacji technicznej

PPS

Papier nadal utrzymuje się nad poziomem 0,97, czyli luką hossy, którą zanotował
dwa tygodnie temu. To wskazuje, że popyt nadal przejawia inicjatywę i kontroluje
sytuację. W pozytywnym scenariuszu kurs powinien utrzymać się nad strefą
wsparcia 0,97. Dla wzrostów ważnym poziomem będzie 1,04. Po pokonaniu tego
poziomu możliwy jest test 1,10, a potem 1,18. Negatywny scenariusz to spadek
poniżej 0,97, co otwierałoby drogę do dalszej przeceny do 0,85. Strefą popytową,
która ma duże znaczenie jest również 0,78-0,80.

+1,0%

Cena zamknięcia (w zł)

1,00

Min (1 mies.) (w zł)

0,83

Max (1 mies.) (w zł)

1,10

Średni wol 3 m-ce

530 tys. szt.

PPS - Daily 2011-07-11 13:47:00 Open 1, Hi 1.03, Lo 0.99, Clos e 1.01 (1.0%)
1.400
1.300
1.200

1.100

1.011.000
0.97
0.900

0.800

0.700

0.600

0.500

Oct

Nov

Dec

2011

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

C reated with Am iBrok er - adv anc ed c harting and t echnic al analy sis s of t ware. ht t p: / /www. am ibrok er. com

www.dmbzwbk.pl, e-mail: dm.inwestor@bzwbk.pl, tel.: (061) 856 48 80, (061) 856 44 45
www.dmbzwbk.pl, e-mail: dm.inwestor@bzwbk.pl, tel.: (61) 856 48 80, (61) 856 44 45 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 15, 60 - 967 Poznań, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000006408, nr NIP 778-13-59-968, kapitał zakładowy 45 073 400 zł w całości wpłacony. Dom Maklerski BZ WBK S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru
Finansowego.
Spółki zamieszczone w analizie zostały wyselekcjonowane na podstawie subiektywnej oceny autora, bazując na następujących kryteriach: zmiana dzienna kursu, wolumen obrotu,
nadaktywność obrotu względem średniego obrotu z kilku poprzednich sesji.
Zastrzeżenia prawne dotyczące charakteru opracowania znajdują się na stronie: http://dmbzwbk.pl/regulacje/zastrzezenia-i-ryzyko/zastrzezenia-i-ryzyko.html - Materiały analityczne - zastrzeżenia
prawne

Opracowanie:
Rafał Bogusławski
Analityk DM BZ WBK
rafal.boguslawski@bzwbk.pl

Spółki zamieszczone w analizie zostały wyselekcjonowane na podstawie subiektywnej oceny autora, bazując na następujących kryteriach: zmiana dzienna
kursu, wolumen obrotu, nadaktywność obrotu względem średniego obrotu z kilu poprzednich sesji.
Wykres przygotowano za pomocą programu Metastock, AmiBroker lub Fibotrader. Dane do wykresów dostarcza GPW, Akcje.net i DM BZ WBK S.A.
Źródłem pozostałych danych są GPW, PAP, Reuters, GUS, NBP, DM BZ WBK S.A., prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne.
Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ
WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności.
Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski
BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym
opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE
RAPORT MIESIĘCZNY

2
www.dmbzwbk.pl, e-mail: dm.inwestor@bzwbk.pl, tel.: (061) 856 48 80, (061) 856 44 45
Dom Maklerski BZ WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, Pl. Wolności 15, 60-967 Poznań, wpisany do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000006408, o kapitale zakładowy w wysokości 45 029 000 zł w pełni
wpłaconym, NIP 778-13-59-968, będący spółką zależną Banku Zachodniego WBK S.A., działający pod nadzorem Komisji
Nadzoru Finansowego. Niniejszy dokument stanowi publikację handlową


Document preview 110711_biul_ad.pdf - page 1/2

Document preview 110711_biul_ad.pdf - page 2/2

Related documents


110711 biul ad
radykalizacja pdf
radykalizacja rynkow
zasady gry 28 10 2014
wymarzony start wakacje
rossmann zbiorowy 8 17

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 110711_biul_ad.pdf