110711 biul ad (PDF)
File information


Title: ATrakje dnia - 20110711
Author: BoguslawskiR

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.1.0 / GPL Ghostscript 9.0, and has been sent on pdf-archive.com on 12/07/2011 at 06:27, from IP address 195.116.x.x. The current document download page has been viewed 1136 times.
File size: 147.23 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


ATRAKCJE DNIA

o
Optimus
Zmiana dzienna:

OPT
+2,3%

Wolumen dzienny:

500 tys szt

Cena zamknięcia (w zł)

6,90

Min (1 mies.) (w zł)

6,26

Max (1 mies.) (w zł)
Średni wol 3 m-ce

11 LIPCA 2011

Komentarz do sytuacji technicznej
Kurs spółki zbliżył się dzisiaj do opadającej linii trendu z szansą na jej przebicie.
Równocześnie papier utrzymuje się powyżej wzrostowej linii długoterminowego trendu.
Wzrost powyżej poziomu 7,24 będzie oznaczał wybicie ponad linię trendu i zwyżki,
które mogą sięgnąć pułapu 8,3. Po drodze papier może napotkać jeszcze opór na
poziomie 7,6. Negatywny scenariusz to przebicie w dół wzrostowej linii trendu, obecnie
na poziomie 6,65. Wówczas spadki mogą sięgnąć poziomu wsparcia 6,26, ale
prawdopodobnie będą pogłębione i sięgną strefy 5,26-5,56.

8,39
1100 tys. szt

OPT - Daily 2011-07-11 14:17:00 Open 6.93, Hi 7.24, Lo 6.92, Clos e 7.06 (2.3%)
10.0
9.0
8.3

8.0

7.06

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

Oct

Nov

Dec

2011

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

C reated with Am iBrok er - adv anc ed c harting and t echnic al analy sis s of t ware. ht t p: / /www. am ibrok er. com

PEPEES
Zmiana dzienna:

Komentarz do sytuacji technicznej

PPS

Papier nadal utrzymuje się nad poziomem 0,97, czyli luką hossy, którą zanotował
dwa tygodnie temu. To wskazuje, że popyt nadal przejawia inicjatywę i kontroluje
sytuację. W pozytywnym scenariuszu kurs powinien utrzymać się nad strefą
wsparcia 0,97. Dla wzrostów ważnym poziomem będzie 1,04. Po pokonaniu tego
poziomu możliwy jest test 1,10, a potem 1,18. Negatywny scenariusz to spadek
poniżej 0,97, co otwierałoby drogę do dalszej przeceny do 0,85. Strefą popytową,
która ma duże znaczenie jest również 0,78-0,80.

+1,0%

Cena zamknięcia (w zł)

1,00

Min (1 mies.) (w zł)

0,83

Max (1 mies.) (w zł)

1,10

Średni wol 3 m-ce

530 tys. szt.

PPS - Daily 2011-07-11 13:47:00 Open 1, Hi 1.03, Lo 0.99, Clos e 1.01 (1.0%)
1.400
1.300
1.200

1.100

1.011.000
0.97
0.900

0.800

0.700

0.600

0.500

Oct

Nov

Dec

2011

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

C reated with Am iBrok er - adv anc ed c harting and t echnic al analy sis s of t ware. ht t p: / /www. am ibrok er. com

www.dmbzwbk.pl, e-mail: dm.inwestor@bzwbk.pl, tel.: (061) 856 48 80, (061) 856 44 45
www.dmbzwbk.pl, e-mail: dm.inwestor@bzwbk.pl, tel.: (61) 856 48 80, (61) 856 44 45 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 15, 60 - 967 Poznań, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000006408, nr NIP 778-13-59-968, kapitał zakładowy 45 073 400 zł w całości wpłacony. Dom Maklerski BZ WBK S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru
Finansowego.
Spółki zamieszczone w analizie zostały wyselekcjonowane na podstawie subiektywnej oceny autora, bazując na następujących kryteriach: zmiana dzienna kursu, wolumen obrotu,
nadaktywność obrotu względem średniego obrotu z kilku poprzednich sesji.
Zastrzeżenia prawne dotyczące charakteru opracowania znajdują się na stronie: http://dmbzwbk.pl/regulacje/zastrzezenia-i-ryzyko/zastrzezenia-i-ryzyko.html - Materiały analityczne - zastrzeżenia
prawne

Opracowanie:
Rafał Bogusławski
Analityk DM BZ WBK
rafal.boguslawski@bzwbk.pl

Spółki zamieszczone w analizie zostały wyselekcjonowane na podstawie subiektywnej oceny autora, bazując na następujących kryteriach: zmiana dzienna
kursu, wolumen obrotu, nadaktywność obrotu względem średniego obrotu z kilu poprzednich sesji.
Wykres przygotowano za pomocą programu Metastock, AmiBroker lub Fibotrader. Dane do wykresów dostarcza GPW, Akcje.net i DM BZ WBK S.A.
Źródłem pozostałych danych są GPW, PAP, Reuters, GUS, NBP, DM BZ WBK S.A., prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne.
Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ
WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności.
Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski
BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym
opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE
RAPORT MIESIĘCZNY

2
www.dmbzwbk.pl, e-mail: dm.inwestor@bzwbk.pl, tel.: (061) 856 48 80, (061) 856 44 45
Dom Maklerski BZ WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, Pl. Wolności 15, 60-967 Poznań, wpisany do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000006408, o kapitale zakładowy w wysokości 45 029 000 zł w pełni
wpłaconym, NIP 778-13-59-968, będący spółką zależną Banku Zachodniego WBK S.A., działający pod nadzorem Komisji
Nadzoru Finansowego. Niniejszy dokument stanowi publikację handlową


Download 110711 biul ad110711_biul_ad.pdf (PDF, 147.23 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file 110711_biul_ad.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000032012.
Report illicit content