AlgHT11Uppgift1 (PDF)
File information


Title: AlgHT11Uppgift1.nb

This PDF 1.4 document has been generated by Mathematica / Mathematica PDF Export, and has been sent on pdf-archive.com on 14/09/2011 at 18:13, from IP address 78.70.x.x. The current document download page has been viewed 1214 times.
File size: 286.64 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


Ÿ IX1303 HT 2011 Algebra och geometri

Inlämningsuppgift 1
Krav och regler
För att få redovisa vid ordinarie redovisning skall förberedelser och inlämningsuppgift vara inlämnade i tid.
Ÿ Inlämning av uppgiften

1. Inlämning sker via BILDA i aktiviteten IX 1303 Algebra och Geometri . Du kan ladda
upp din Mathematica-fil (endast .nb).
2. Inlämning skall ske senast 20110918 kl 23.59. Observera att BILDA stänger inlämningen
automatiskt. Efter detta klockslag kan ingen inlämning ske.
Ÿ Redovisning sker under vecka 38. Redovisning bokas i DAISY.
Till redovisningen skall du förbereda ett kort föredrag på max 5 minuter där du beskriver metod och resultat.
Ÿ Bedömning och betyg.
För godkänt krävs :
A. Deluppgift 1 är korrekt löst
B. Redovisningen tar högst 5 minuter
C. Redovisningen är tydlig och väl förberedd.
D. Du kan tydligt beskriva metod och tillvägagångssätt
E. Du skall kunna svara tillfredställande på frågor
Om du inte blir godkänd krävs komplettering!
För högre betyg krävs dessutom :
F. Deluppgift 2 är korrekt löst
G. Rapporten (Notebooken) är tydligt stukturerad samt metod och resultat tydligt beskrivna.
H. Lösning och redovisning komplett vid ordinarie redovisning.

Ditt födelsedatum ger parametrar till uppgifterna
De första sex siffrorna i personnummret anges med s1 ... s6 :
8s1 s2 s3 s4 s5 s6 - XXXX<

Deluppgift 1 Obligatorisk
I den första uppgiften ska vi studera ett föremål som färdas längs en rätlinjig bana, från en startpunkt till en slutpunkt.
Eftersom föremålet färdas längs en rät linje är det enkelt att beskriva färden med hjälp av vektorer.

Ÿ Startpunkt, slutpunkt, färdväg
Din startpunkt ligger i riktningen H s4 , s5 , s6 L från origo, på avståndet 20 l.e. från origo.
Din slutpunkt ligger i ett plan med normalen H s1 , s2 , s3 L. Det kortaste avståndet från origo till planet är 1 (en) l.e.
Ditt föremål färdas längs en rät linje, från startpunkten mot origo.

2

AlgHT11Uppgift1.nb

Din startpunkt ligger i riktningen H s4 , s5 , s6 L från origo, på avståndet 20 l.e. från origo.
Din slutpunkt ligger i ett plan med normalen H s1 , s2 , s3 L. Det kortaste avståndet från origo till planet är 1 (en) l.e.
Ditt föremål färdas längs en rät linje, från startpunkten mot origo.

Ÿ Din uppgift
Bestäm var föremålet träffar planet.
Hur lång sträcka har det då färdats?

Ÿ Din lösning skall innehålla
1. Tydlig beskrivning av metod, beräkningar och resultat.
2. Exekverbar kod som skall kunna köras av någon annan, utan manuella mellanled.
3. Figur(er) som tydligt visar planet, färdvägen, startpunkten och slutpunkten.

Deluppgift 2 Frivillig (För högre betyg)
I den andra deluppgiften ska vi studera skuggan av ett föremål. Föremålet befinner sig mellan en punktformig ljuskälla och
ett plan och du ska bestämma skuggan som faller på planet.

Ÿ Ljuskälla
Ljuskällan ligger i punkten Hs1 + s6 , 10, s4 L.

Ÿ Föremål
Föremålet är en kub med sidlängden 1. Ett hörn ligger i punkten Hs3 , s5 , s3 L.

Ÿ Plan
Planet går genom origo och har normalen Hs1 , s2 , s3 L.

Ÿ Skuggan
Skuggan faller på planet och kan bestämmas genom att undersöka var skuggan av kubens hörn hamnar. Skuggan av en
hörnpunkt kan bestämmas genom att beskriva ljusstrålen från ljuskällan till hörnet som en rät linje och sedan hitta skärningen
med planet.

Ÿ Din uppgift
Bestäm skuggan och redovisa metod samt resultat.

Ÿ Din lösning skall innehålla
1. Tydlig beskrivning av metod, beräkningar och resultat.
2. Exekverbar kod som skall kunna köras av någon annan utan manuella mellanled.
3. Figur(er) som tydligt visar ljuskällan, kuben, ljusstrålarna, planet och skuggan.


Download AlgHT11Uppgift1AlgHT11Uppgift1.pdf (PDF, 286.64 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file AlgHT11Uppgift1.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000033711.
Report illicit content