Lista10ABC .pdf

File information


Original filename: Lista10ABC.pdf
Author: Marcin Maleszka

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 12/12/2011 at 14:29, from IP address 156.17.x.x. The current document download page has been viewed 881 times.
File size: 163 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Lista10ABC.pdf (PDF, 163 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Paradygmaty Programowania – lista 10 (13/14 grudnia 2011)
[Oz na max punktów / można wykonać w Javie za połowę punktów]
1. Zaimplementować wątek producenta generującego strumień kolejnych znaków zawartych w podanym atomie.
Np. po podaniu atomu 'grudzien', producent powinien wygenerować kolejno atomy g,r,u,d,z,i,e,n. Zaimplementować
wątek konsumenta pokazujący te elementy w Browse. Zademonstrować działanie.
[3 punkty]
2. Napisać wątek przetwornika, który przetwarza strumień dowolnych obiektów na strumień zawierający liczby
naturalne, będące długościami powtórzeń elementów w ciągu wejściowym. Np. strumień zawierający atomy [a b b b
a a c d e e] powinien zostać przekształcony w strumień [1 3 2 1 1 2] ponieważ strumień wejściowy składał się z 1
elementu a, 3 elementów b, potem 2 elementów a itd. Zadbać o to, by zakończenie strumienia było obsłużone
prawidłowo (tj. by uwzględnione były ostatnie elementy). Zademonstrować działanie przetwornika na producencie z
poprzedniego zadania.
[3 punkty]
3. Napisać wątek przetwornika, który realizuje cyfrowy filtr dolnoprzepustowy w następujący sposób: strumień
wejściowy zawiera ciąg liczb zmiennoprzecinkowych, natomiast strumień wyjściowy w chwili t zawiera średnią
wartość z wartości strumienia wejściowego w chwili t-2, t-1. Np. [1.0 2.0 3.0 2.0] zostałoby zamienione w [1.5 2.5
2.5], ponieważ wartość średnia z 1 i 2 to 1,5, natomiast z 2 i 3 to 2,5. Napisać wątek producenta generujący
wybrany przez siebie ciąg liczb zmiennoprzecinkowych i zademonstrować działanie przetwornika.
[4 punkty]


Document preview Lista10ABC.pdf - page 1/1


Related documents


lista10abc
turniej
spraw1 2015 1 1
wyk rrc3 5 6
newsletter spoko kreatywne
metody prob 2

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Lista10ABC.pdf