NUK II.pdf


Preview of PDF document nuk-ii.pdf

Page 1...173 174 175176

Text preview


Narodna in univerzitetna knjižnica NUK II
/javni arhitekturni natečaj/
National and University Library NUK II
/Public Architectural Design Competition/
Izdala / Published by
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija
ISBN 978-961-92885-2-8
Vse pravice pridržane. / All rights reserved.
Katalog / Catalog © 2012 ZAPS
Teksti / Texts © dr. Žiga Turk, prof. dr. Aleš Vodopivec,
prof. Janez Koželj, Mateja Komel Snoj, Darja Matjašec
Prevodi / Translations Laura Cuder Turk, Marija
Blatnik, agencija PSD
Lektoriranje / Proofreading Majda Tome, Philip Burt
Fotografije in drugi slikovni material so delo in last
arhitektov, če ni drugače navedeno. Dela so zaščitena z
Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah ter so objavljena z dovoljenjem avtorjev. / Photographs and other
material are work and property of architects if it is
not listed otherwise. Works are protecded with Act on
Copyright and Related Rights and are published with
permission of authors.
Urednici / Editors Darja Matjašec, Špela Kryžanowski
Oblikovanje / Design Kabinet 01
Tiskarna / Printing Littera Picta d.o.o.
Naklada / Print run 300 izvodov / copies
Katalog je izšel ob natečajni razstavi za Narodno in univerzitetno knjižnico NUK II. / The catalog is published
at the public architectural competition’s exhibition of
National and University Library NUK II.