wykaz podrencznikow 2012 (PDF)
File information


Title: Podreczniki na strone kl. 0-6
Author: Piotr

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.8 / GPL Ghostscript 8.64, and has been sent on pdf-archive.com on 31/07/2012 at 11:58, from IP address 178.37.x.x. The current document download page has been viewed 947 times.
File size: 51.35 KB (7 pages).
Privacy: public file
File preview


Wykaz ksiąŜek pomocniczych do wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2012/2013

grupa O

Lp.

Przedmiot

1.

Wychowanie
przedszkolne

2.

Religia

Tytuł podręcznika,
ćwiczenia
„Zanim zostaniesz
pierwszakiem”
karty pracy część 1,2,3,4
„Jesteśmy dziećmi Boga”
podręcznik
z ćwiczeniami
(w jednym)

Autor
Anna ŁadaGrodzicka,
BoŜena Godzimirska
Władysław Kubik SJ
(red.)

Wydawnictwo

WAM

Wykaz podręczników do klas 1-3
w roku szkolnym 2012/2013

klasa I

Lp.
1.

2.

3.
4.

5.

Tytuł podręcznika,
ćwiczenia
Edukacja
„Nasze razem w szkole”
wczesnoszkolna Podręcznik z
ćwiczeniami
Język
ABC DEUTSCH
niemiecki
2 części
Przedmiot

Zajęcia
komputerowe
Język
angielski
Religia

„Zajęcia komputerowe”
Podręcznik
BUGS WORLD 1
Ćwiczenia BUGS
WORLD 1B
„Jesteśmy w rodzinie
Pana Jezusa” Podręcznik
do religii dla klasy I
szkoły podstawowej +
Zeszyt ucznia

Autor

Wydawnictwo

Jolanta Brzózka,
Katarzyna
Harmak i inni
Marta Kozubska
Lucyna Zastąpiło
Ewa Krawczyk
Praca zbiorowa

WSiP

C.Read
A.Soberon
Władysław Kubik
SJ (red.)

Wydawnictwo
Szkolne PWN
WSiP
Macmillan

WAM

Wykaz podręczników do klas 1-3
w roku szkolnym 2012/2013

klasa II

Lp.
1.

2.

3.

Tytuł podręcznika,
ćwiczenia
Edukacja
„Razem w szkole”
wczesnoszkolna Podręcznik
z ćwiczeniami,
część 1-4
Edukacja
„Razem w szkole”
wczesnoszkolna Podręcznik
z ćwiczeniami
część 5-10
Zajęcia
„Razem w szkole”
komputerowe
Przedmiot

4.

Język
angielski

5.

Język
niemiecki
Religia

6.

BUGS WORLD 2
ćwiczenia BUGS
WORLD 2A
“Hallo Anna”
+ zeszyt ćwiczeń
„Bliscy sercu Jezusa”
Podręcznik do religii
dla klasy II szkoły
podstawowej + Zeszyt
ucznia

Autor
Jolanta Brzózka
Katarzyna Glinka
Kamila Izbińska
i in.
Jolanta Brzózka
Katarzyna Glinka
Kamila Izbińska
i in.
B.Lewandowska
D.Kręcisz
M.Walczak-Sarno
C.Read
A.Soberon
M.Kondro
Olga Swerlowa
Władysław Kubik
SJ (red.)

Wydawnictwo
WSiP

WSiP

WSiP

Macmillan

Lektor Klett
WAM

Wykaz podręczników do klas 1-3
w roku szkolnym 2012/2013

klasa III

Lp.

Przedmiot

1.

Edukacja
wczesnoszkolna

2.

Edukacja
wczesnoszkolna

3.

Edukacja
wczesnoszkolna

4.

Edukacja
wczesnoszkolna

5.

Język
angielski

6.

Język
niemiecki
Zajęcia
komputerowe

7.

8.

Religia

Tytuł podręcznika,
ćwiczenia
„Odkrywam siebie.
Ja i moja szkoła” –
(podręcznik
z ćwiczeniami))
„Odkrywam siebie.
Ja i moja szkoła” –
(domowniczki)
„Odkrywam siebie.
Ja i moja szkoła” –
(lekturnik)
„Odkrywam siebie.
Ja i moja szkoła” –
(wycinanka)
BUGS WORLD 3

„Ich und du”
„Razem w szkole” –
zajęcia komputerowe
(podręcznik z
ćwiczeniami)
„Jezusowa
wspólnota serc”
Podręcznik + Zeszyt
ucznia

Autor

Wydawnictwo

J.Faliszewska

MAC Edukacja

J.Faliszewska

MAC Edukacja

J.Faliszewska

MAC Edukacja

J.Faliszewska

MAC Edukacja

E.Papiol
M.Toth
M.Kondro
M.Lazubska
E.Krawczyk
B.Lewandowska
D.Kręcisz

Macmillan

Władysław
Kubik SJ
(red.)

PWN
WSiP

WAM

Wykaz podręczników do klas 4-6 w roku szkolnym 2012/2013
KLASA 4
Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika,
(ćwiczenia, ksiąŜki
pomocnicze)
„Jutro pójdę w świat” –
podręcznik
„Jutro pójdę w świat” –
zeszyt ćwiczeń
„Ich und du” dla kl. 4
+ zeszyt ćwiczeń

1.

Język polski

2.

Język
niemiecki

3.

Język angielski

„STEPS 1 in English”
podręcznik i zeszyt
ćwiczeń

4

Historia i
społeczeństwo

„Wczoraj i dziś”

5.

Matematyka

6.

Przyroda

7.

Muzyka

8.

Plastyka

9.

Zajęcia
techniczne

10.

Zajęcia
informatyczne
Religia

„Matematyka z kluczem”
kl.4 – podręcznik,
Zeszyt ćwiczeń
cz. 1 i 2 „Matematyka z
kluczem”
„Przyrodo, witaj!”
Wydanie I (2012)
Zeszyt ćwiczeń do szkoły
podstawowej: „Przyrodo,
witaj!”
Atlas do przyrody
„Muzyczny świat” – kl. 4
(podręcznik i zeszyt
ćwiczeń)
„Do dzieła” podręcznik
do plastyki – kl. 4
„Jak to działa?” –
podręcznik z ćwiczeniami
– kl. 4
Zajęcia komputerowe dla
Szkoły Podst. – kl. 4-6
„Zaproszeni przez Boga”
Podręcznik do religii dla
klasy IV szkoły
podstawowej
+ zeszyt ucznia

11.

Autorzy

Wydawnictwo

Hanna Dobrowolska,
Urszula Dobrowolska

WSiP

Marta Kozubska,
Lucyna Zastąpiło,
Ewa Krawczyk
Tim Falla
Paul A. Davies
Sylvia Wheeldon
Paul Shipton
Ewa Palczak
Magdalena Szpotowicz
Grzegorz Wojciechowski
Nazwa serii: „Wczoraj i
dziś” – nowa podstawa
programowa

PWN

Oxford

Nowa Era

Marcin Braun,
Agnieszka Mańkowska,
Małgorzata Paszyńska

Nowa Era

Ewa Gromek,
Ewa Kłos, Wawrzyniec
Kofta, Ewa Laskowska,
Andrzej Melson

WSiP

Teresa Wójcik

MAC

Jadwiga Lukas, Krystyna
Onak
Lech Łabecki,
Marta Łabecka
GraŜyna Koba
Zbigniew Marek SJ (red.)

Nowa Era
Nowa Era

MIGRA
WAM

KLASA 5
Lp.
1.

Przedmiot
Język polski

Tytuł podręcznika,
(ćwiczenia, ksiąŜki
pomocnicze)
„Daję słowo”
– podręcznik część 1 i
część 2
„Daję słowo” zeszyt
ćwiczeń
„Und so weiter”
i zeszyt ćwiczeń

2.

Język niemiecki

3.

Język angielski

„STEPS 2 in English”
i zeszyt ćwiczeń

4.
5.

Historia i
społeczeństwo
Matematyka

6.

Przyroda

„Historia i
społeczeństwo 5”
„Matematyka wokół
nas” podręcznik
i zeszyt ćw. cz. 1 i 2
Podręcznik
„Przyroda 5”

Zeszyt ćwiczeń
część I i II
7.

Muzyka

8.

Plastyka

9.

Technika

10.

Informatyka

11.

Religia

„Muzyczny świat” część
II – kl. 5 i 6 (podręcznik
i zeszyt ćwiczeń)
„Lubię tworzyć”
kl. 5 i 6
Część techniczna
Część komunikacyjna
- kl. 5 i 6
Informatyka dla szkoły
podst. – kl. 4-6
„Obdarowani przez
Boga” Podręcznik do
religii dla klasy V szkoły
podstawowej
+ zeszyt ucznia

Autorzy
E.Klawe, H.Marszałek,
A.Ciesielska

Wydawnictwo
Nowa Era

D.Chwastek
E.Bańkowska
Marta Kozubska,
Lucyna Zastąpiło,
Ewa Krawczyk
Tim Falla
Paul A. Davies
Sylvia Wheeldon
Paul Shipton
Ewa Palczak
Magdalena Szpotowicz
Renata Antosik

PWN

Oxford

OPERON

Helena Lewicka, Marianna
Kowalczyk

WSiP

Jadwiga Fojt-Jasińska,
Krystyna Szarowska, Iwona
Tarnawa-Januszek, Piotr
Januszek, Waldemar
Chmielewski

ABC

Bernard Czerwiński,
Agnieszka Kuźmińska,
ElŜbieta Niewęgłowska,
Halina Zagórska
Teresa Wójcik

Agnieszka Misior-Waś,
Wojciech Sygut
Urszula Białka
Urszula Białka
Jerzy Chrabąszcz
GraŜyna Koba
Zbigniew Marek SJ (red.)

MAC

MAC
OPERON

MIGRA
WAM

KLASA 6
Lp.
1.

Przedmiot
Język polski

Tytuł podręcznika,
(ćwiczenia, ksiąŜki
pomocnicze)
„Daję słowo”
– podręcznik część 1 i
część 2
„Daję słowo” zeszyt
ćwiczeń

2.

Język
niemiecki

3.

Język
angielski

4.

Przyroda

„Und so weiter”
i zeszyt ćwiczeń
„New English
Zone 3“ podręcznik
i zeszyt ćwiczeń
Podręcznik
„Przyroda 6”

Zeszyt ćwiczeń
część I i II.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Historia i
„Historia i społeczeństwo
społeczeństwo 6”
Matematyka
„Matematyka wokół nas”
podręcznik i zeszyt ćw. cz.
1i2
Muzyka
„Muzyczny świat” część II
– kl. 5 i 6 (podręcznik i
zeszyt ćwiczeń)
Plastyka
„Lubię tworzyć”
kl. 5 i 6
Informatyka
Informatyka dla szkoły
podst. – kl. 4-6
Religia
„Przemienieni przez Boga”
Podręcznik do religii dla
klasy VI szkoły
podstawowej
+ zeszyt ucznia

Autorzy
E.Klawe, H.Marszałek,
A.Ciesielska

Wydawnictwo
Nowa Era

E.Chwastek
E.Bańkowska
Marta Kozubska,
Lucyna Zastąpiło,
Ewa Krawczyk
Rob Nolasco with David
Newboald
Jadwiga Fojt-Jasińska,
Krystyna Szarowska, Iwona
Tarnawa-Januszek, Piotr
Januszek, Waldemar
Chmielewski

PWN

Oxford

ABC

Bernard Czerwiński,
Agnieszka Kuźmińska,
ElŜbieta Niewęgłowska,
Halina Zagórska
Renata Antosik

OPERON

Helena Lewicka, Marianna
Kowalczyk

WSiP

Teresa Wójcik

MAC

Agnieszka Misior-Waś,
Wojciech Sygut
GraŜyna Koba

MAC

Zbigniew Marek SJ (red.)

MIGRA
WAM


Download wykaz podrencznikow 2012wykaz_podrencznikow_2012.pdf (PDF, 51.35 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file wykaz_podrencznikow_2012.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000042505.
Report illicit content