artykul biznes ogrodniczy k kozlowski .pdf

File information


Original filename: artykul biznes ogrodniczy k kozlowski.pdf
Title: artykul biznes ogrodniczy k kozlowski
Author: Eee PC Asus

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.5 / GPL Ghostscript 8.61, and has been sent on pdf-archive.com on 12/11/2012 at 22:41, from IP address 188.33.x.x. The current document download page has been viewed 1564 times.
File size: 36 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


artykul biznes ogrodniczy k kozlowski.pdf (PDF, 36 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


PYTANIA Z BIZNESU OGRODNICZEGO:
-Jak moŜna podsumować ostatni sezon sprzedaŜy asortymentu dekoracyjnego?
-Jaki potencjał ma kategoria dekoru? Dlaczego warto w nią inwestować?
-Jaka jest obecnie podaŜ w tym segmencie handlu? Co decyduje o przewadze
konkurencyjnej?
-Jakie czynniki wpływają na popyt? Jakie wyzwania stoją przed producentami i
dystrybutorami?
ODPOWIEDŹ:
Stare polskie przysłowie mówi „Jak cię widzą, tak cię piszą”.
W dzisiejszych czasach nie odnosi się ono jedynie do naszego wyglądu osobistego, ale porusza
równieŜ kwestię aranŜacji wnętrza i otoczenia, w którym Ŝyjemy na co dzień.
Dom, mieszkanie, biuro to często modne i stylowo udekorowane przestrzenie, których estetyka ma
wprowadzać nas w odpowiedni nastrój, ułatwiać pracę czy najzwyczajniej realizować nasze
inspiracje z pomysłów.
KaŜdy człowiek ma swój styl oraz własne poczucie estetyki. Im więcej pomysłów dekoratorskich,
tym większe pole do popisu dla producentów artykułów dekoracyjnych i dodatków.
Jeśli chodzi o ostatni sezon sprzedaŜy świec to, w porównaniu do lat poprzednich, dostrzegamy
znaczny wzrost poziomu sprzedaŜy tych artykułów dekoracyjnych.
Dzieje się tak z tego powodu, iŜ kanały dystrybucji i sprzedaŜy świec stale poszerzają się poprzez:
sklepy wielkopowierzchniowe oraz dyskonty, duŜe centra ogrodnicze, hurtownie art. chemicznoprzemysłowych, kwiaciarnie, butiki w pasaŜach handlowych czy nawet sklepy internetowe.
Kluczową sprawą jest zapoznanie klienta z ofertą dekoracji w kaŜdym miejscu, w którym dokonuje
on codziennych zakupów. Równie waŜne jest w ciągu roku nieustanne dopasowywanie i
poszerzanie oferty, np. świec, o zdobienia i nowinki, które są odpowiedzią na panujące trendy i
niekoniecznie przewidywane wcześniej hity sezonu.
Znaczenie dekoru w dzisiejszym czasie posiada o wiele większą rangę niŜ jeszcze kilka lat temu.
Zwracamy uwagę na to, gdzie i w jaki sposób Ŝyjemy. Liczy się jakość Ŝycia, której wyznacznikiem
jest między innymi poziom i jakość wykończenia wnętrz, w których funkcjonujemy.
Taka tendencja w zachowaniach konsumentów utwierdza w przekonaniu, Ŝe warto produkować i
oferować świece w róŜnorodnej kolorystyce, technice zdobienia i o róŜnych kształtach, dla
zaspokojenia gustu i stylu kaŜdego konsumenta.
Rosnąca świadomość konsumentów co do znaczenia jakości i pochodzenia towarów, napawają
optymizmem samych producentów, tym bardziej, iŜ obserwujemy, Ŝe klienci coraz częściej kładą
nacisk na posiadanie świecy bardziej ekskluzywnej, o nietuzinkowym zdobieniu, aniŜeli świecy
taniej.
Ile pomysłów rodzi się w głowach naszych klientów, tyle moŜliwości realizowania naszych
designerskich wizji w tworzeniu i ozdabianiu świec. O przewadze ofertowej decyduje przede
wszystkim jej róŜnorodność, adekwatność do panującej mody na dany sezon i oczywiście
atrakcyjność cenowa. Co nie znaczy, Ŝe im tańsze, tym lepsze. To stwierdzenie dawno wyszło z
uŜycia wśród naszych klientów. Poszukują oni świec, które: idealnie wkomponują się w kaŜdy stół
boŜonarodzeniowy; staną się perfekcyjnym uzupełnieniem wykwintnej kolacji; swoim blaskiem i
zapachem zrównowaŜą zachwiany nastrój i samopoczucie czy najzwyczajniej będą cieszyć oko
kaŜdego, kto wpatruje się w ich płomień. Jeśli na rynku pojawia się oferta, która odzwierciedla
oczekiwania naszych klientów, to niewaŜne Ŝe gdzieś na półce dominuje świeca produkowana
maszynowo na skalę przemysłową, klienci i tak sięgną po te produkty, które są tworzone ręcznie, z
pasją, których forma jest w 100% przemyślana i które są po prostu ładne.
Na samo zainteresowanie świecami, jako artykułami dekoracyjnymi, szczególny wpływ ma coraz
większe znaczenie wystroju wnętrz i aranŜacji przestrzeni. Chcemy nadawać swoim
pomieszczeniom charakteru poprzez komponowanie wszelakiego rodzaju dodatków. AranŜujemy

dla własnej satysfakcji ale równieŜ aby zaprezentować swoje pomysły wśród znajomych. Często
klienci są w stanie zapłacić duŜo więcej za towar, byleby odznaczał się modnym i oryginalnym
wzornictwem. Dlatego przewiduję jeszcze większy popyt na artykuły dekoracyjne, a zwłaszcza
świece.
W ciągu roku naleŜy wziąć pod uwagę szczególnie takie okresy jak BoŜe Narodzenie, Wielkanoc
oraz okres jesienno-zimowy, kiedy to ze względu na okazjonalność i sezonowość wzrasta popyt na
świece.
NaleŜy wtedy z wyprzedzeniem zaplanować rozszerzenie asortymentu zgodnie z trendami i modą,
która często przejawia się w seriach dodatków dekoracyjnych stylizowanych na pewien design.
Odpowiednia tematyczna ekspozycja świec w punkcie sprzedaŜowym musi zwracać uwagę
klientów.
Najchętniej kupowanymi pozycjami asortymentowymi w okresie jesienno-zimowym są świece
zapachowe o wyrazistym i rozgrzewającym aromacie jak wanilia, zielone jabłko, cynamon i cydr.
W miesiącach wiosenno-letnich natomiast konsumenci decydują się najczęściej na zakup świec o
kształtach i zapachach kwiatowych.
Prognozy sprzedaŜy artykułów dekoracyjnych (tj. m.in. świec) na kolejne lata są bardzo
optymistyczne.
W obliczu stale rosnącej liczby budowanych mieszkań oraz domów, jak równieŜ rosnącej
świadomości estetycznej konsumentów i dbałości o detale dodające wnętrzom smaku i
ekskluzywności, popyt na wszelkie artykuły home & decor zwyŜkuje.
Nie sposób nie wspomnieć o Centrach Ogrodniczych, w których wyselekcjonowane działy „Home
& Decor” pomyślnie prezentują konsumentom wizję współczesnej aranŜacji wnętrz i ogrodów.
Sukcesem jest wykorzystywanie takich kanałów dystrybucji dla prowadzenia sprzedaŜy w skali
całego kraju.


Document preview artykul biznes ogrodniczy k kozlowski.pdf - page 1/2

Document preview artykul biznes ogrodniczy k kozlowski.pdf - page 2/2

Related documents


artykul biznes ogrodniczy k kozlowski
regulamin pdf
usarz w
katalog lato18
turniej
faber   realizacje

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file artykul biznes ogrodniczy k kozlowski.pdf