artykul biznes ogrodniczy k kozlowski (PDF)
File information


Title: artykul biznes ogrodniczy k kozlowski
Author: Eee PC Asus

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.5 / GPL Ghostscript 8.61, and has been sent on pdf-archive.com on 12/11/2012 at 22:41, from IP address 188.33.x.x. The current document download page has been viewed 1564 times.
File size: 37.05 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


PYTANIA Z BIZNESU OGRODNICZEGO:
-Jak moŜna podsumować ostatni sezon sprzedaŜy asortymentu dekoracyjnego?
-Jaki potencjał ma kategoria dekoru? Dlaczego warto w nią inwestować?
-Jaka jest obecnie podaŜ w tym segmencie handlu? Co decyduje o przewadze
konkurencyjnej?
-Jakie czynniki wpływają na popyt? Jakie wyzwania stoją przed producentami i
dystrybutorami?
ODPOWIEDŹ:
Stare polskie przysłowie mówi „Jak cię widzą, tak cię piszą”.
W dzisiejszych czasach nie odnosi się ono jedynie do naszego wyglądu osobistego, ale porusza
równieŜ kwestię aranŜacji wnętrza i otoczenia, w którym Ŝyjemy na co dzień.
Dom, mieszkanie, biuro to często modne i stylowo udekorowane przestrzenie, których estetyka ma
wprowadzać nas w odpowiedni nastrój, ułatwiać pracę czy najzwyczajniej realizować nasze
inspiracje z pomysłów.
KaŜdy człowiek ma swój styl oraz własne poczucie estetyki. Im więcej pomysłów dekoratorskich,
tym większe pole do popisu dla producentów artykułów dekoracyjnych i dodatków.
Jeśli chodzi o ostatni sezon sprzedaŜy świec to, w porównaniu do lat poprzednich, dostrzegamy
znaczny wzrost poziomu sprzedaŜy tych artykułów dekoracyjnych.
Dzieje się tak z tego powodu, iŜ kanały dystrybucji i sprzedaŜy świec stale poszerzają się poprzez:
sklepy wielkopowierzchniowe oraz dyskonty, duŜe centra ogrodnicze, hurtownie art. chemicznoprzemysłowych, kwiaciarnie, butiki w pasaŜach handlowych czy nawet sklepy internetowe.
Kluczową sprawą jest zapoznanie klienta z ofertą dekoracji w kaŜdym miejscu, w którym dokonuje
on codziennych zakupów. Równie waŜne jest w ciągu roku nieustanne dopasowywanie i
poszerzanie oferty, np. świec, o zdobienia i nowinki, które są odpowiedzią na panujące trendy i
niekoniecznie przewidywane wcześniej hity sezonu.
Znaczenie dekoru w dzisiejszym czasie posiada o wiele większą rangę niŜ jeszcze kilka lat temu.
Zwracamy uwagę na to, gdzie i w jaki sposób Ŝyjemy. Liczy się jakość Ŝycia, której wyznacznikiem
jest między innymi poziom i jakość wykończenia wnętrz, w których funkcjonujemy.
Taka tendencja w zachowaniach konsumentów utwierdza w przekonaniu, Ŝe warto produkować i
oferować świece w róŜnorodnej kolorystyce, technice zdobienia i o róŜnych kształtach, dla
zaspokojenia gustu i stylu kaŜdego konsumenta.
Rosnąca świadomość konsumentów co do znaczenia jakości i pochodzenia towarów, napawają
optymizmem samych producentów, tym bardziej, iŜ obserwujemy, Ŝe klienci coraz częściej kładą
nacisk na posiadanie świecy bardziej ekskluzywnej, o nietuzinkowym zdobieniu, aniŜeli świecy
taniej.
Ile pomysłów rodzi się w głowach naszych klientów, tyle moŜliwości realizowania naszych
designerskich wizji w tworzeniu i ozdabianiu świec. O przewadze ofertowej decyduje przede
wszystkim jej róŜnorodność, adekwatność do panującej mody na dany sezon i oczywiście
atrakcyjność cenowa. Co nie znaczy, Ŝe im tańsze, tym lepsze. To stwierdzenie dawno wyszło z
uŜycia wśród naszych klientów. Poszukują oni świec, które: idealnie wkomponują się w kaŜdy stół
boŜonarodzeniowy; staną się perfekcyjnym uzupełnieniem wykwintnej kolacji; swoim blaskiem i
zapachem zrównowaŜą zachwiany nastrój i samopoczucie czy najzwyczajniej będą cieszyć oko
kaŜdego, kto wpatruje się w ich płomień. Jeśli na rynku pojawia się oferta, która odzwierciedla
oczekiwania naszych klientów, to niewaŜne Ŝe gdzieś na półce dominuje świeca produkowana
maszynowo na skalę przemysłową, klienci i tak sięgną po te produkty, które są tworzone ręcznie, z
pasją, których forma jest w 100% przemyślana i które są po prostu ładne.
Na samo zainteresowanie świecami, jako artykułami dekoracyjnymi, szczególny wpływ ma coraz
większe znaczenie wystroju wnętrz i aranŜacji przestrzeni. Chcemy nadawać swoim
pomieszczeniom charakteru poprzez komponowanie wszelakiego rodzaju dodatków. AranŜujemy

dla własnej satysfakcji ale równieŜ aby zaprezentować swoje pomysły wśród znajomych. Często
klienci są w stanie zapłacić duŜo więcej za towar, byleby odznaczał się modnym i oryginalnym
wzornictwem. Dlatego przewiduję jeszcze większy popyt na artykuły dekoracyjne, a zwłaszcza
świece.
W ciągu roku naleŜy wziąć pod uwagę szczególnie takie okresy jak BoŜe Narodzenie, Wielkanoc
oraz okres jesienno-zimowy, kiedy to ze względu na okazjonalność i sezonowość wzrasta popyt na
świece.
NaleŜy wtedy z wyprzedzeniem zaplanować rozszerzenie asortymentu zgodnie z trendami i modą,
która często przejawia się w seriach dodatków dekoracyjnych stylizowanych na pewien design.
Odpowiednia tematyczna ekspozycja świec w punkcie sprzedaŜowym musi zwracać uwagę
klientów.
Najchętniej kupowanymi pozycjami asortymentowymi w okresie jesienno-zimowym są świece
zapachowe o wyrazistym i rozgrzewającym aromacie jak wanilia, zielone jabłko, cynamon i cydr.
W miesiącach wiosenno-letnich natomiast konsumenci decydują się najczęściej na zakup świec o
kształtach i zapachach kwiatowych.
Prognozy sprzedaŜy artykułów dekoracyjnych (tj. m.in. świec) na kolejne lata są bardzo
optymistyczne.
W obliczu stale rosnącej liczby budowanych mieszkań oraz domów, jak równieŜ rosnącej
świadomości estetycznej konsumentów i dbałości o detale dodające wnętrzom smaku i
ekskluzywności, popyt na wszelkie artykuły home & decor zwyŜkuje.
Nie sposób nie wspomnieć o Centrach Ogrodniczych, w których wyselekcjonowane działy „Home
& Decor” pomyślnie prezentują konsumentom wizję współczesnej aranŜacji wnętrz i ogrodów.
Sukcesem jest wykorzystywanie takich kanałów dystrybucji dla prowadzenia sprzedaŜy w skali
całego kraju.


Download artykul biznes ogrodniczy k kozlowskiartykul biznes ogrodniczy k kozlowski.pdf (PDF, 37.05 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file artykul biznes ogrodniczy k kozlowski.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000062376.
Report illicit content