plakat zima w kuchni p4f .pdf

File information


Original filename: plakat zima w kuchni - p4f.pdf
Title: plakat zima w kuchni - p4f
Author: Tomasz Lapa

This PDF 1.3 document has been generated by Pages / Mac OS X 10.8.2 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 16/01/2013 at 21:29, from IP address 213.156.x.x. The current document download page has been viewed 961 times.
File size: 2.8 MB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


plakat zima w kuchni - p4f.pdf (PDF, 2.8 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


27

STYCZNIA

2013

Wa r s z t a t y k ulin a r n e u b o k u pr o f es j o n a ln eg o
t r en er a k ulin a r n eg o
Miejsce: Biedrusko, Dom Osiedlowy
ul. Zjednoczenia 4
Razem odkrywamy sztukę
gotowania

uchni
K
w
a
Zim

W

arsztaty dla osób, chcących rozwijać swoje umiejętności
kulinarne, poznawać techniki gotowania, w sposób ciekawy
Cena: 79 zł /os.
dobierać przyprawy i smaki, jednocześnie spędzając miło
czas
Grupa I: godz. 10.00

m en u z im a w k u
chni

Grupa II: godz. 15.00

- le ek & po ta to
so up w g pr ze pi su
H es to na
Blumenthala
- mule– małże /oczyszc
zanie, przygotowanie,
gotowanie
i serwowanie/
- sałatka waldorf
- tempora vegetables
- filetowanie ryb /m.in
. sos z czerwonego wi
na, wanilli
or az cy na m on u,
zi o ł ow y oc et ba
ls am ic zn y,
pomarańczowy dressin
g/
Z AP IS Y : A n n a N id z iels k a , t el.

Trener:

Andrzej Truchlewski
doradca kulinarny
sędzia kulinarnego
Pucharu Polski,
Trendy Chef

michellinowe
606 474 471, b iuro @pa s s io n4fo o d.pl , doświadczenie


Document preview plakat zima w kuchni - p4f.pdf - page 1/1


Related documents


plakat zima w kuchni p4f
petit paris menu lato 2017
campusrestaurantmenu spring2017
p atnosci
regulamin
jak zbudowa efektywny zesp projektowy

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file plakat zima w kuchni - p4f.pdf