40 National Local Generic Newsletter A4 (PDF)
File information


Author: kkulaitis

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 01/03/2013 at 16:49, from IP address 81.198.x.x. The current document download page has been viewed 1144 times.
File size: 1.45 MB (5 pages).
Privacy: public fileFile preview


JCI Latvia ziņu lapa
Janvāris – februāris, 2013

„Katrs no mums ir maza daļiņa no lielā JCI kopuma, un, kopā
strādājot, mums paveras ļoti daudz iespēju, gan kontaktu, gan
izaugsmes ziņā. Ja katrs no mums katru dienu veltītu vismaz 5 minūtes
sava laika JCI, tas būtu laiks, ko viens cilvēks strādātu pilnvērtīgu 8 h
darba dienu un mēs jau varētu lepoties ar organizāciju, kura gada laikā
strādā bez apstājas un bez brīvdienām, lai sasniegtu augstus mērķus un
ieguldījumu sabiedrībā.”
Gvido Smiltiņš (JCI Latvia nacionālais prezidents 2013)

Saturs
JCI Latvia prezidenta Gvido Smiltiņa uzruna
JCI Latvia valdes apmācības Liepājā
Biznesa simulāciju spēle Kolonija
JCI Latvia prezidenta inaugurācija
Nīcas jauniešu dienas
Jauniešu biznesa klubs
Uzņēmumu vizītes Jelgavā

JCI Latvia valdes apmācības Liepājā
12.janvārī Liepājā, Kurzemes biznesa inkubatora telpās, notika JCI Latvia
valdes apmācības, kuras šogad vadīja viceprezidenta apmācību jautājumos
vietas izpildītājs Aldis Alliks un iepriekšējā gada prezidente Silva Dolmane.
Apmācību mērķis bija papildināt JCI Latvia valdes locekļu zināšanas par
organizāciju, kā arī iepazīties ar katras nodaļas gada plānu, kurš visiem biedriem
šobrīd ir pieejams mājas lapā, sadaļā Notikumi. Kā šī gada darbības princips tika
izvirzīta maksimāla biedru iesaistīšana un organizācijas gan kvantitatīva, gan
kvalitatīva stiprināšana.
Pateicamies mūsu jaunākajai nodaļai - Liepājas nodaļai - par uzņemšanu!

Biznesa simulāciju spēle Kolonija
Biznesa stratēģijas simulācijas spēle “Kolonija” pirmo reizi norisinājās Rīgā,
19. janvārī. Šoreiz tika vadīta vienas dienas saīsinātā programma.
JCI Latvia MB Rīga biedra Kalvja Kalniņa izstrādātā “Kolonija” ir apmācību
programma, kuras galvenā sastāvdaļa ir simulācijas spēle. Šādā veidā aktīvi iesaistot
dalībniekus praktiskā darbībā, lekcijās pasniegtās zināšanas par mārketingu, cilvēku
vadību un stratēģisko plānošanu var uzreiz pielietot un nostiprināt, gūstot lielu
pievienoto vērtību. Apmācības apmeklēja 19 biedri un interesenti.

“Ne jebkura simulācijas spēle dod iespēju praktiski izmēģināt biznesa stratēģijas un
iespēju darboties valsts organizācijā! Iespēja saprast, kā es cīnos stresa situācijās, cik

Biedru apmeklētie
starptautiskie pasākumi
MB Rīgas nodaļas biedres Elza Stirna
un Kristiāna Pavlova devās uz PR &
Media Master Class Turcijā no
28.janvāra līdz 1.februārim kopā ar
kolēģiem no Igaunijas, Moldovas,
Serbijas,
Rumānijas,
Portugāles,
Monako un Turcijas.

godīga es esmu, vai spēju rīkoties visu interesēs, vai tikai savās,” tā viena no spēles
dalībniecēm Undīne Bušmeistere.
Paldies „Kolonijas” atbalstītājiem: Latvijas Nacionālajam teātrim, Lietišķās
informācijas dienestam un Hipotēku bankai.

JCI Latvia prezidenta inaugurācija
26. janvārī restorānā Cheese norisinājās ik gadu MB Rīga nodaļas organizētā
JCI Latvia nacionālā prezidenta inaugurācija. Šogad noteikti esam pacēluši
pasākuma latiņu un tas tagad ir ne tikai pazīstams Latvijas džeišu vidū, bet arī
kaimiņu valstīs.

JCI Latvia nacionālais prezidents
Gvido Smiltiņš un MB Rīgas biedres
Kaija Silarāja un Ieva Stumpe 9.
februārī apmeklēja JCI Lithuania
President’s Day Viļņā, lai apsveiktu
JCI Lietuva nacionālo prezidentu
2013.

Šī gada inaugurācijas ballītes tēma bija „Supervaroņi”, kas tika visnotaļ krāšņi
apspēlēta dalībnieku tērpos. Par jautrību rūpējās vakara vadītāji Rīgas nodaļas biedrs
Mārtiņš Lielbārdis un MB Rīgas biedre Inita Kindzule, kā arī deju grupa
„Hoopdance” lokānās un krāšņās meitenes un grupa „Diode”.
Par vakara zīmīgāko notikumu viennozīmīgi tika atzīta JCI Latvia nacionālā
prezidenta Gvido Smiltiņa inaugurācija, kurā ar iepriekšējo gadu nacionālo
prezidentu vēlējumiem tika nodota prezidenta ķēde. Jo zīmīgāku šo pasākumu
padarīja lielais apmeklētāju skaits. Kopumā pasākumu apmeklēja 101 viesis: 75 viesi
no Latvijas, 14 – no Krievijas, pa 3 no Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas, 2 viesi no
Norvēģijas un 1 viesis no Baltkrievijas.
Paldies sākām pasākuma atbalstītājiem – Hotel Jūrmala SPA un Siguldas bobsleja un
kamaniņu trasei!

Pasākuma bildes (Studio 8 :
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.535738893126690.124788.1109566156
04922&type=3

22. un 23. Februārī Luksemburgā
norisinājās
Eiropas
prezidentu
tikšanās (EPM 2013), kurā Latviju
pārstāvēja JCI Latvia nacionālais
prezidents Gvido Smiltiņš.

Nīcas jauniešu dienas
26.janvārī Nīcas kultūras namā notika Nīcas jauniešu dienas, kurās piedalījāss
arī JCI Latvia Liepājas nodaļas biedri.
Nīcas jauniešu dienās bija sapulcējušies jaunieši ne tikai no Nīcas, bet arī no
Aizputes, Liepājas un citām pilsētām un mazpilsētām. 50 dalībnieku vidū bija jauni
cilvēki, kas aktīvi darbojas kādā organizācijā. Nīcas jauniešu dienas tika veidotas, lai
informētu jaunos un aktīvos, kā var dzīvot vēl interesantāku dzīvesveidu, iestājoties
kādā no biedrībām, piemēram, JCI Latvia.
Ar savām prezentācijām uzstājās arī organizācija ”Sarkanais Krusts”, Aizputes
aktivitātes namiņš un Eiropas brīvprātīgo darbu strādnieks no Vācijas, kas stāstīja
par savu pieredzi Eiropas brīvprātīgo projektu realizēšanā un dzīvesveidu gan mājās,
gan šeit –Latvijā, kā Kurzemes Biznesa inkubatora direktors Vilis Brūveris, kurš
jauniešiem stāstīja par Kurzemes jaunajiem biznesiem, uzņēmēju dzīves stāstiem un
sniedza ieteikumus jauna biznesa veidošanai.

Tuvākie pasākumi
1.marts. Liepājas nodaļas prezidentes Lauras
Siksnas inaugurācija
5.marts. Jelgavas nodaļas organizētais seminārs
„Par deju – Rumba”
8. marts. JCI Latvia prezidija sēde

Jauniešu biznesa klubs
Šī gada 12.februārī „Karjeras nedēļa 2013 Jelgavā” ietvaros norisinājās pirmā
„Jauniešu Biznesa Kluba” tikšanās, kura sadarbojoties JCI Latvia un Jelgavas
pilsētas pašvaldībai tiks organizēta arī turpmāk.

14.marts – 17.marts. Rīgas Jaunās nodaļas
sadraudzības projekts „Ports & Bridges”
22.marts. Jelgavas nodaļas organizētā
uzņēmuma vizīte
13.aprīlis – 14.aprīlis. JCI Baltijas konference
„Prosperous Life around the Baltic Sea”
19.aprīlis. JCI Latvia prezidija sēde
23.aprīlis - 28.aprīlis. COC Academy 2013
Igaunijā
25.aprīlis – 28.aprīlis. European Capitals
Meeting
26.aprīlis. Jelgavas nodaļas organizētā
uzņēmuma vizīte

Jauniešus ar savu pieredzi uzņēmējdarbībā iepazīstināja JCI Latvia nacionālais
prezidents 2013 Gvido Smiltiņš. Par Hipotēkas bankas piedāvāto Starta programmu
jauniešus informēja Hipotēku bankas Starta programmas konsultants Māris Eliņš,
savukārt ISM (University of Management and Economics (LT)) students Gedvydas
Petrauskas stāstīja, kā noteikt ražotās preces vai pakalpojuma pircēju.
„Jauniešu biznesa kluba ideja radās Jelgavas Jauniešu forumā darbojoties Jauniešu
uzņēmējdarbības darba grupā, kur jaunieši izteica vēlmi smelties idejas un zināšanas
par uzņēmējdarbību, par atbalsta iespējām. Diemžēl skolā tiek likti pamati
teorētiskajām zināšanām, bet jaunieši vēlētos tikties ar cilvēkiem, kuriem tā ir
ikdiena, uzzināt viņu viedokli par jauniešu biznesa idejām,” stāsta JCI Jelgava
nodaļas prezidents Valdis Dirnēns.
Pasākumu apmeklēja 8 studenti un skolēni no Jelgavas skolām un Latvijas
Lauksaimniecības universitātes, kuri vēlas savu dzīvi saistīt ar uzņēmējdarbību un
kļūt par darba devēju, nevis ņēmēju.

Detalizēts pasākumu kalendārs:
www.jci.lv/notikumi

Uzņēmumu vizītes Jelgavā
18.janvārī uzņēmēji un topošie uzņēmēji no Jelgavas, Rīgas un Dobeles tikās
Jelgavā, SIA Floras vizītē JCI Latvia Jelgavas nodaļas projekta „Iepazīsti
uzņēmumu” ietvaros, savukārt 15.februārī tika apmeklēts SIA Keramika LV.
Lai iepazītu uzņēmējdarbības praktisko pusi, iepazītos ar veiksmīgiem,
pieredzējušiem un arī jauniem uzņēmējiem, kā arī dalītos pieredzē JCI Latvia
Jelgavas nodaļa reizi mēnesī organizē vizītes uzņēmumos gan Jelgavā, gan Rīgā.

SIA Flora vizīte
SIA Flora vizītes laikā dalībniekiem tika piedāvāta iespēja apskatīt visu ražošanas
procesu „no A līdz Z” - no baļķa līdz pat logiem un durvīm, kā arī pie kafijas tases
uzzināt par uzņēmuma attīstību no dibināšanas līdz mūsdienām un diskutēt par
sadarbības īpatnībām ar Eiropas valstīm un Krieviju.
„Man patīk vizītes tāpēc, ka vienmēr var iegūt ko jaunu un tas vienkārši ir
interesanti. Floras izrādīšana principā ir bezmaksas reklāma, un mēs nekad arī
nevienam klientam neatsakām ražotnes parādīšanu,” stāsta SIA Flora direktors,
Jelgavas nodaļas biedrs Juris Bušs.
SIA Flora logus pazīst daudzās Eiropas valstīs, ar tiem lepojas krāšņi arhitektūras
pieminekļi un modernās arhitektūras celtnes, ar šiem logiem jaunu elpu ieguvušas
gadu gaitā „nogurušas" dzīvojamo un sabiedrisko ēku fasādes. Uzņēmuma tirgus ir
Krievijā, Lietuvā, Igaunijā, Ungārijā, Čehijā, Vācijā, Norvēģijā, Lielbritānijā,
Īslandē, Zviedrijā un Šveicē.

SIA Keramika LV
SIA Keramika LV vizītes laikā dalībnieki apskatīja uzņēmuma ražošanas procesu,
kā arī pie kafijas izzināja uzņēmuma attīstību no dibināšanas līdz mūsdienām un
diskutēt par kvalitātes prasību īpatnībām Eiropā, Šveicē un Krievijā.

Nākamajā ziņu lapā
Dibināta JCI Latvia nodaļa Daugavpilī
JCI Latvia biedri apmeklē Baltijas Konferenci
JCI Latvia projekti 2013. gada lielākie projekti
JCI Rīgas Jaunās nodaļas sadraudzības projekts
"Ports & Bridges"
JCI Latvia biedri pievienojas mentoru komandai
jauniešu attīstības projektā “Go Beyond”

„Vienmēr prieks iepazīties ar uzņēmumiem, kuri veiksmīgi strādā tepat Latvijā,
nodrošinot darbavietas reģionos. Biju pārsteigta par uzņēmuma plašo produkcijas
klāstu. Viesošanās laikā bēniņu stāva telpās bija patīkami redzēt produkciju, kas
ražota pirms daudziem gadiem - gluži kā pārskatīt vecvecāku trauku un podu
krājumu,” stāsta Rīgas Jaunās nodaļas biedre Baiba Kociņa.
SIA “Keramika LV" - lielākais keramikas izstrādājumu ražotājs Baltijas
valstīs.Uzņēmums piedāvā vairāk nekā 2000 izstrādājumu 30 spīdīgas un 16 matētas
glazūrās. Laboratorijā tiek izstrādāti jauni glazūru veidi modernos toņos.
TKeramikas izstrādājumiem ir LR higiēnas sertifikāts un Krievijā - atbilstības
sertifikāts. Produkcija atbilst ISO standartiem un Eiropas Savienības
prasībām.Uzņēmums savu produkciju eksportē uz Lietuvu, Igauniju, Poliju,
Krieviju, Ukrainu, Skandināvijas valstīm, Lielbritāniju, Vāciju, Šveici, Gruziju.

JCI Latvia
Pulkveža Brieža 8 – 1, Rīga
www.jci.lv


Download 40-National Local Generic Newsletter A440-National_Local_Generic_Newsletter_A4.pdf (PDF, 1.45 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file 40-National_Local_Generic_Newsletter_A4.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000091557.
Report illicit content