KATALOG 2013 .pdf

File information


Original filename: KATALOG 2013.pdf
Title: KATALOG 2013 1-27.cdr
Author: Saso

This PDF 1.4 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Distiller 10.0.1 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 02/09/2013 at 17:42, from IP address 79.125.x.x. The current document download page has been viewed 1290 times.
File size: 22.5 MB (52 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


KATALOG 2013.pdf (PDF, 22.5 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


KATALOG

2013

Sodr`ina
Makedonija
Nakit
Ikona Bogorodica
Stefan Haxi Nikolov
Crkvi
Ikoni
Staro Skopje
Pejsa`i od Makedonija
Cve}e
Ikoni
Crkvi
Pejsa`i
Deca
Transport
Avtomobili
Erotika
Divi `ivotni
Peciva
Xamii
Stolni - gradovi
Stolni - pejsa`i
Stolni - nakit
Trodelen sin
Trodelen crven
Trodelen `olt
Rokovnik B5
Rokovnik A5
Delovni ~estitki
Razni penkala,
zapalki, saati i dr.

.............................. 1
.............................. 2
.............................. 3
.............................. 4
.............................. 5
.............................. 6
.............................. 7
.............................. 8
.............................. 9
.............................. 10
.............................. 11
.............................. 12
.............................. 13
.............................. 14
.............................. 15
.............................. 16
.............................. 17
.............................. 18
.............................. 19
.............................. 20
.............................. 21
.............................. 22
.............................. 23
.............................. 24
.............................. 25
.............................. 26
.............................. 27
......................... 28-41

Makedonija

Format: 48 h 78 sm
Sodr`ina: preden list, 6 sliki
Povrzano so podlo`en karton
Materijal: preden list 170 gr.
Vnatre{en del: 170 gr.
kunzdruk povrzan so
metalna spirala
Praznici: Makedonski
Jazik: makedonski, angliski
Reklamen prostor: 8,5 h 48 sm

1

Nakit
Format: 48 h 50 sm
Sodr`ina: Preden list, 6 sliki
Povrzano so podlo`en karton
Meterijal: preden list 200 gr.
Pe~ateno 4+1 (srebrena)
Vnatre{en del: 200 gr.
kunzdruk povrzan so
metalna spirala
Jazik: makedonski, angliski
Reklamen prostor: 8,5 h 50 sm

2

Ikona

3

Format: 48 h 91 sm
Sodr`ina: Kunzdruk 200 gr. ka{iran
dvostrano na lepenka
Kalendarium 170 gr. kunzdruk
povrzan so metalna spirala
Pe~ateno: 4 boi + zlatna
Praznici: Makedonski verski
Jazik: makedonski
Reklamen prostor: 8,5 h 48 sm

Stefan
Haxi-Nikolov
Format: 48 h 50 sm
Sodr`ina: Preden list, 6 sliki
Povrzano so podlo`en karton
Meterijal: preden list 200 gr.
Pe~ateno: 4 boi
Vnatre{en del: 200 gr.
kunzdruk povrzan so
metalna lajsna (spirala)
Jazik: makedonski, angliski
Reklamen prostor: 8,5 h 50 sm

4

Crkvi
Format: 40 h 48 sm
Sodr`ina: preden list, 6 sliki
Povrzano so podlo`en karton
Materijal: preden list 160 gr.
Pe~ateno vo 5 boi + zlatna
Vnatre{en del: 160 gr.
kunzdruk povrzan so metalna
spirala ili lajsna
Praznici: Makedonski verski
Jazik: makedonski
Reklamen prostor: 8 h 48 sm

5

Ikoni

6

Format: 33 h 59sm
Sodr`ina: preden list, 6 sliki
Povrzano so podlo`en karton
Materijal: preden list 160 gr.
Pe~ateno vo 5 boi + zlatna
Vnatre{en del: 160 gr. kunzdruk povrzan so metalna lajsna ili spirala
Praznici: Makedonski verski
Jazik: makedonski
Reklamen prostor: 8,5 h 33 sm

Staro Skopje
Format: 40 h 48 sm
Sodr`ina: preden list, 6 sliki
Povrzano so podlo`en karton
Materijal: preden list 160 gr.
Vnatre{en del: 160 gr.
kunzdruk povrzan so metalna
spirala ili lajsna
Praznici: Makedonski
Jazik: makedonski
Reklamen prostor: 8 h 48 sm

7

Pejsa`i

Format: 33 h 59sm
Sodr`ina: preden list, 6 sliki
Povrzano so podlo`en karton
Materijal: preden list 90 gr.
Vnatre{en del: 90 gr. kunzdruk
povrzan so metalna lajsna
Praznici: Makedonski
Jazik: makedonski, angliski
Reklamen prostor: 8,5 h 33 sm

8

Cve}e

Format: 33 h 59sm
Sodr`ina: preden list, 6 sliki
Povrzano so podlo`en karton
Materijal: preden list 90 gr.
Vnatre{en del: 90 gr. kunzdruk
povrzan so metalna lajsna
Praznici: Makedonski
Jazik: makedonski, angliski
Reklamen prostor: 8,5 h 33 sm

9

Ikoni

10

Format: 15 h 51sm
Sodr`ina: 6 sliki
Povrzano so podlo`en karton
Pe~ateno 5 + 1 (zlatna)
Vnatre{en del: 115 gr.
kunzdruk povrzan so
metalna lajsna
Praznici: Makedonski verski
Jazik: makedonski
Reklamen prostor: 9 h 15 sm

Crkvi

11

Format: 15 h 51sm
Sodr`ina: 6 sliki
Povrzano so podlo`en karton
Pe~ateno 5 + 1 (zlatna)
Vnatre{en del: 115 gr.
kunzdruk povrzan so
metalna lajsna
Praznici: Makedonski verski
Jazik: makedonski
Reklamen prostor: 9 h 15 sm

Pejsa`i

12

Format: 30 h 51sm
Sodr`ina: preden list, 4 sliki
Povrzano so podlo`en karton
Materijal:
preden list kunzdruk 90 gr.
Vnatre{en del: 90 gr.
kunzdruk povrzan so
metalna lajsna
Praznici: Makedonski
Jazik: makedonski, angliski
Reklamen prostor: 8,5 h 30 sm

Deca

13

Format: 30 h 51sm
Sodr`ina: preden list, 4 sliki
Povrzano so podlo`en karton
Materijal:
preden list kunzdruk 90 gr.
Vnatre{en del: 90 gr.
kunzdruk povrzan so
metalna lajsna
Praznici: Makedonski
Jazik: makedonski, angliski
Reklamen prostor: 8,5 h 30 sm

Transport

14

Format: 30 h 51sm
Sodr`ina: preden list, 4 sliki
Povrzano so podlo`en karton
Materijal:
preden list kunzdruk 90 gr.
Vnatre{en del: 90 gr.
kunzdruk povrzan so
metalna lajsna
Praznici: Makedonski
Jazik: makedonski, angliski
Reklamen prostor: 8,5 h 30 sm

Avtomobili

15

Format: 30 h 51sm
Sodr`ina: preden list, 4 sliki
Povrzano so podlo`en karton
Materijal:
preden list kunzdruk 90 gr.
Vnatre{en del: 90 gr.
kunzdruk povrzan so
metalna lajsna
Praznici: Makedonski
Jazik: makedonski, angliski
Reklamen prostor: 8,5 h 30 sm

Erotika

16

Format: 30 h 51sm
Sodr`ina: preden list, 4 sliki
Povrzano so podlo`en karton
Materijal:
preden list kunzdruk 90 gr.
Vnatre{en del: 90 gr.
kunzdruk povrzan so
metalna lajsna
Praznici: Makedonski
Jazik: makedonski, angliski
Reklamen prostor: 8,5 h 30 sm

Divi
`ivotni

17

Format: 30 h 51sm
Sodr`ina: preden list, 4 sliki
Povrzano so podlo`en karton
Materijal:
preden list kunzdruk 90 gr.
Vnatre{en del: 90 gr.
kunzdruk povrzan so
metalna lajsna
Praznici: Makedonski
Jazik: makedonski, angliski
Reklamen prostor: 8,5 h 30 sm

Peciva

18

Format: 30 h 51sm
Sodr`ina: preden list, 4 sliki
Povrzano so podlo`en karton
Materijal:
preden list kunzdruk 90 gr.
Vnatre{en del: 90 gr.
kunzdruk povrzan so
metalna lajsna
Praznici: Makedonski
Jazik: makedonski, angliski
Reklamen prostor: 8,5 h 30 sm

Xamii

19

Format: 30 h 51sm
Sodr`ina: preden list, 4 sliki
Povrzano so podlo`en karton
Materijal:
preden list kunzdruk 90 gr.
Vnatre{en del: 90 gr.
kunzdruk povrzan so
metalna lajsna
Jazik: albanski, makedonski
Reklamen prostor: 8,5 h 30 sm

20

Stolni - gradovi
Sodr`ina: 12 sliki

Materijal: vnatre{en del 130 gr.
kunzdruk povrzan so spirala
Jazik: Makedonski

Povrzano so podlo`en karton 350 gr

Reklamen prostor: 21 h 3 sm

Format: 21 h 15,5 sm

21

Stolni - pejsa`i
Sodr`ina: 12 sliki

Materijal: vnatre{en del 130 gr.
kunzdruk povrzan so spirala
Jazik: Makedonski

Povrzano so podlo`en karton 350 gr

Reklamen prostor: 21 h 3 sm

Format: 21 h 15,5 sm

22

Stolni - nakit
Sodr`ina: 12 sliki

Materijal: vnatre{en del 130 gr.
kunzdruk povrzan so spirala
Jazik: Makedonski

Povrzano so podlo`en karton 350 gr

Reklamen prostor: 21 h 3 sm

Format: 21 h 15,5 sm

Trodelen
kalendar
(sin)
Format: 33 h 72,5 sm
Sodr`ina: 12 lista
Povrzani so metalna spirala
Materijal: ofsetna 80 gr.
Praznici: Makedonski
Jazik: makedonski, angliski
Reklamen prostor: 16 h 33 sm

23

Trodelen
kalendar
(crven)
Format: 33 h 72,5 sm
Sodr`ina: 12 lista
Povrzani so metalna spirala
Materijal: ofsetna 80 gr.
Praznici: Makedonski
Jazik: makedonski, angliski
Reklamen prostor: 16 h 33 sm

24

Trodelen
kalendar
(portokalov)
Format: 33 h 72,5 sm
Sodr`ina: 12 lista
Povrzani so metalna spirala
Materijal: ofsetna 80 gr.
Praznici: Makedonski
Jazik: makedonski, angliski
Reklamen prostor: 16 h 33 sm

25

Rokovnik B5

Format: B5 vo ~etiri razli~ni boi
(kafejava, plava, crvena, crna)
Sodr`ina:112 lista
Materijal: ofsetna `olta 80 gr

26

Rokovnik A5

Format: A5 vo tri razli~ni boi (kafejava, plava, zelena)
Sodr`ina:112 lista
Materijal:ofsetna `olta 80 gr

27

Delovni ~estitki

Format: 42 h 10,5 sm
Materijal: kunsdruk 300 gr. (so plik)

28

29

30

31

32

33

Delovni ~estitki

Format: 24 h 17 sm
Materijal: kunsdruk 300 gr. (so plik)

34

35

36

37

38

39

40

41

Stolni i yidni saati

B-12-1
B-12-4

B-12-2

B-12-7

B-12-5

B-12-3

B-14-2

B-12-6

B-14-6

Stolni i yidni saati

6603

3886

PA 2288

5710

52210

8081

2147

51389

69W32

B-13-1

2147

5715

3896
51502

LH-1020

Set penkala
B-16-2

B-16-1

B-16-3

B-16-7
B-16-6
B-16-5

B-16-4

1600

GS-455

BD-700 P

GK-510 B

BD-700 K

Set penkala

GK-510 P
GK-510 C

004

008

5 GR
1115

1115

FBK-802 F

Ta{ni

2-001

2002

3A
130

3A
3009

Kesi za poklon

B4-3

B4-2

B4-4

B4-6

B4-1

Alki

Set za masa

S

C

PVC 1
S
C

A 11
A 10

A 14
A 13
A 12

A 17
A 15

A 16

Set za vino
V9

V 10

P-1

Brisa~i za sneg

P-2

P-3

P-4
P-5

1

Pepelnik 1 Dr`a~
za
zname

2

Kalendari

K1
K4

K3

K2
K6

K5

V-10-1

V 10-4

V 10-3

Zapalki
2034 T

2011 T

Z-22
Z-21

60817b T

LG-988

LG-918

V-51

Privezoci
ME-14
ME-12
ME-10

ME-11
ME-13

V-18-1

V-18-2

808

V-19-1

V-18-3

Privezoci
V-18-9

V-18-10

V-18-13

V-18-14

V-18-8

V-18-17

V-18-16

V-11-5

V-18-18

V-18-19

V-11-1

V-16-5

V-16-10

V-18-20

V-11-2

V-16-12

V-11-4

V-21-2

V-18-21

V-11-6

V-21-3

PVC Penkala
B-11-3

K-15 T

107 A

B-16-3

B-16-13

2008 T

1Z

8924 T

1087c T

2Z

147 T

8015 T

4Z

1T

9Z

10Z

11Z

B-21-2

1129 T

101A

2T

B-8-14

PVC Penkala

7830
7Z

14T 15Z

20A 15L

15L

01A

16Z

7830 20B

8Z

17Z 18Z

15L

7830 15L
6Z

1277 T

114 T 695 T

PVC Penkala
19 Z

Metalni Penkala

20 Z 21 Z

22 Z

B-21-7

819

131

B-21-4

317A

B-21-6

B-22-4
23 Z

^ADORI

V-23-1

USB - Stikovi

Stalaci i albumi za vizit karti

Albumi za vizit karti


Related documents


katalog 2013
raskazi humor
pravilnik pitbike slo 2014
unior tehna avgust 2013
basta katalog finalni
gift serwis kalendarze 2018

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file KATALOG 2013.pdf