aa11 .pdf

File information


Original filename: aa11.pdf

This PDF 1.6 document has been generated by , and has been sent on pdf-archive.com on 30/11/2013 at 20:56, from IP address 195.234.x.x. The current document download page has been viewed 1330 times.
File size: 149 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


aa11.pdf (PDF, 149 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Uzņēmuma valdes un padomes un citu vadošo darbinieku atalgojuma struktūras analīze.

Uzņēmuma valdes un padomes locekļu un citu vadošo darbinieku atalgojums
Amats

Persona

Padomes priekšsēdētājs
Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Padomes loceklis
Padomes loceklis
Padomes loceklis
Padomes loceklis
Kopā - padome
Valdes priekšsēdētājs
Valdes loceklis
Valdes loceklis - izpilddirektors
Kopā - valde
Ražošanas daļas vadītājs
Ražošanas daļas vadītājs
Valdes priekšsēdētāja padomnieks
Galvena ekonomiste
Galvenais inženieris
Finansu dienesta vadītāja
Kopā - vadošie darbinieki
KOPĀ

S.Zaharjins
A.Zaharjins
K.Lipmanis
A.Deniņš
G.Vilnītis
M.Pomerancis
V.Terentjevs
I.Segals
L Ptičkins
J.Jansons
L Panfilovs
A.Koļesins
B.Imbovica
E.Kupšs
I.Zaharjina

FG10F
Amatalga,
LVL
116 100
87 960
5 400
5 400
6 600
6 600
228 060
28 224
116 100
54 859
199 183
25 053
8 124
28 800
29 398
6 194
97 569
524 812

Pārējās
piemaksas,
LVL
56 087
71 789
127 876
43 415
55 727
19 855
118 996
53 124
42 584
90 855
50 050
23 722
260 336
507 209

FG11F

Kopā, LVL
172 187
159 749
5 400
5 400
6 600
6 600
355 936
71 639
171 827
74 714
318 179
78 177
50 708
119 655
79 448
29 916
357 905
1 032 021

Vidēji
mēnesī, LVL
14 349
13 312
450
450
550
550
5 970
14 319
6 226
6 515
4 226
9 971
6 621
2 493
-

Amatalga,
LVL
74 304
46 164
5 400
5 400
6 600
6 600
144 468
28 224
74 304
37 644
140 172
26 850
8 244
9 828
28 903
6 122
79 947
364 587

Pārējās
piemaksas,
LVL
40 794
63 480
68 904
173 177
10 577
29 188
20 835
60 600
23 328
56 396
56 004
39 565
22 939
198 233
432 010

FG12F

Kopā, LVL
115 098
109 644
74 304
5 400
6 600
6 600
317 645
38 801
103 492
58 479
200 772
50 178
64 639
65 832
68 468
29 062
278 180
796 597

Vidēji
mēnesī, LVL
9 591
9 137
6 192
450
550
550
3 233
8 624
4 873
4 182
5 387
5 486
5 706
2 422
-

Amatalga,
LVL
74 304
46 164
5 400
5 400
6 600
6 600
144 468
28 196
74 304
37 577
140 077
12 887
9 136
7 793
9 828
28 415
6 046
74 104
358 649

Pārējās
piemaksas,
LVL
788
28 668
84 737
114 192
7 908
428
17 849
26 184
11 000
5 531
57 133
54 143
34 384
23 103
185 293
325 669

FG13F

Kopā, LVL
75 092
74 832
90 137
5 400
6 600
6 600
258 660
36 103
74 732
55 426
166 261
23 887
14 666
64 926
63 971
62 799
29 149
259 397
684 318

Vidēji
mēnesī, LVL Janvāris, LVL
6 258
6 259
6 236
6 229
7 511
450
450
450
550
550
550
550
14 489
3 009
3 009
6 228
6 229
4 619
4 609
13 848
2 986
5 327
2 933
5 410
5 414
5 331
4 718
5 233
5 205
2 429
2 438
23 103
51 440

Avots: Uzņēmuma personāldaļas iesniegtā informācija

193

2013. gada 15. martā
Padziļinātās izpētes ziņojums_15 03 2013.docx

Pārējā darba uzdevumā noteiktā analīze : Uzņēmuma valdes un padomes locekļu un citu vadošo darbinieku atalgojuma struktūras
analīze


Document preview aa11.pdf - page 1/1


Related documents


aa11
40 national local generic newsletter a4
redesindustriais20182noite
teza pt
angelasportfolio
e book pembiayaan perniagaan mara

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file aa11.pdf