innowacje po barczewsku NIK .pdf

File information


Original filename: innowacje po barczewsku NIK.pdf
Author: x

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 17/12/2013 at 09:55, from IP address 83.20.x.x. The current document download page has been viewed 747 times.
File size: 12.7 MB (8 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


innowacje po barczewsku NIK.pdf (PDF, 12.7 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


INNOWACJE TO PODSTAWA
Jak donoszą nasze media, Polska, spośród wszystkich krajów UE najlepiej
wykorzystuje środki unijne, co bezpośrednio przekłada się na wzrost PKB,
poprawę jakości życia i nowe miejsca pracy.
“To jest to, co robimy chyba najlepiej w Europie i dobrze by było, abyśmy sobie o
tym przypomnieli, ile sukcesów odnieśliśmy na tym polu” - słowa posłanki klubu
parlamentarnego PO.
Staliśmy się więc uzależnieni od dotacji unijnych. A co w przypadku kiedy środków
zabraknie? Pozostaje tylko pomysłowość polskiego urzędnika
Z expose Premiera :
„………chcemy wykorzystać wiedzę i doświadczenie menedżerów, którzy będą potrafili ( )
Oceniamy, że główną przyczyną wolnego tempa budowy dróg i autostrad w Polsce przez ostatnich kilkanaście lat
były bariery prawne i proceduralne, brak decyzyjności poszczególnych urzędników odpowiedzialnych za te
inwestycje i brak ciągłości prowadzonych działań, niewydolne, złe zarządzanie, często o stricte biurokratycznym
charakterze, i z reguły zbyt skromny budżet na budowę i remonty. Wyeliminujemy bariery proceduralne i prawne
hamujące szybkie inwestycje infrastrukturalne. Chcemy zdecydowanie sprawniej kontynuować realizację
zaplanowanych inwestycji i bardzo ambitnie będziemy stawiać kolejne cele infrastrukturalne (……) a więc
wszystko zależy od nas, od klasy i fachowości ludzi, którzy za to zarządzanie wezmą się z większą energią i z
większą kompetencją niż dotychczas.”

zmobilizowały .
Dzięki wiedzy i doświadczeniu lokalnych menedżerów (urzędników Gminy
Barczewo), w miejscowości Wójtowo, zbudowano zapewne pierwszą na terenach
wiejskich dwupasmówkę.

I nie jest ważne czy jedna z pierwszych wiejskich dwupasmówek powstała
przypadkiem, wskutek nieudolności lokalnych „menedżerów”, którzy nie potrafili
scalić dwóch nieruchomości drogowych w jedną, czy też było to zamierzone.
Ważne , że jest.
Brak dotacji unijnych czy też wdrażana lokalna innowacyjność , wymusiła na
„urzędnikach- menedżerach” zastosowanie zupełnie nowych rozwiązań. Zapewne

zgodnie z zaleceniami ekologicznymi, aby nie tworzyć gigantycznych składowisk
śmieci, postanowiono wykorzystać je jako budulec. Usunięto poprzednią, utwardzoną
domieszką cementu warstwę a na jej miejsce usypano nową.

Zawarty w tej (nowej) „substancji” metal doskonale wzmacnia strukturę nawierzchni
(fot).

Nie tak dawno, w mediach, pojawiła się informacja o gigantycznym wysypisku śmieci
w Morlinach pod Ostródą. Kilkaset ton różnego rodzaju odpadów zgromadzonych
( oczywiście za uprzednią zgodą lokalnych władz) niecałe 300 metrów od jeziora i od
zakładów mięsnych. (fot)

wywołało oburzenie ekologów i mieszkańców, których domostwa zaczęły atakować
zamieszkałe w stercie śmieci insekty i gryzonie. Problem narasta. Brak funduszy - w
tym dotacji unijnych (?) – uniemożliwia likwidację zagrożenia.

Czy w tym i podobnych przypadkach nie warto wykorzystać „wiedzy i doświadczenia
menedżerów” np. barczewskich ( i im podobnych)?. Uniknęlibyśmy w ten sposób
wielu problemów ekologicznych i finansowych(!), a środki z dotacji unijnych mogłyby
być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Być może wtedy wypowiedź
wiceprzewodniczącej klubu PO : „To jest to, co robimy chyba najlepiej w Europie i
dobrze by było, abyśmy sobie o tym przypomnieli, ile sukcesów odnieśliśmy na tym
polu” - nabrałaby sensu.
Warto o tym pomyśleć.
Needle


Related documents


innowacje po barczewsku nik
tygodnik united nr 10 5 12 maja
deklaracja samorzadowca pis krotka
akcja bilans 09 12 1014
hotele
01 01 pa dziernik 2014

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file innowacje po barczewsku NIK.pdf