PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactFrar2014 .pdf


Original filename: Frar2014.pdf
Author: Guido

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Publisher 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 03/02/2014 at 12:23, from IP address 92.251.x.x. The current document download page has been viewed 817 times.
File size: 386 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb
Frar 2014

Merħba! Il-Papa jistieden lil kulħadd, ikun xi jkun it-twemmin tiegħu, sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu:

Biex il-Knisja u s-soċjetà jirrispettaw l-għerf u l-esperjenza tal-anzjani.

Ninġabar:
Insib post għall-kwiet u nagħżel pożizzjoni komda. Nikkonċentra fuq in-nifs… inħoss il-pulmun
jimtela bl-arja u mbagħad jitbattal ftit ftit. Nagħraf il-preżenza tal-Mulej f’dan il-ħin u nitolbu biex
ikun il-qofol ta’ dawn il-mumenti.
Fatt ċkejken:
Minkejja l-età ta’ 91 sena, Ċikku kien għadu jqatta’ ġranet sħaħ fl-għalqa. Minkejja li kien indipendenti f’kollox, bintu Agnes kienet iġġagħlu jħossu qisu tifel ta’ għaxar snin. Ma kienet tafdah
f’xejn … la biex isajjar, la biex jaħsel ħwejġu, la biex imur sal-bank. Kienet tgħid li moħħu m’għadux
li kien għax xjaħ. Ta’ spiss kien jipprova jagħmel xi ħaġa minn wara daharha, iżda dlonk kienet tinduna bil-pjan.
Stephen, bin Agnes, kien l-għaxqa ta’ Ċikku. Kienu jqattgħu ħafna ħin
flimkien, bin-nannu jirrakkonta u jfiehem is-sengħa tar-raba’ lil
neputih. Darba minnhom, Ċikku xtaq jurih oġġett li ħadd ma kien jaf
bih. Hekk kif daħlu fil-kamra tas-sodda, in-nannu mar dritt għal fuq issenduq u xħin fetħu, ħareġ pitazz antik.
Stephen għelbitu l-kurżità u ħatafhulu minn idejh. Mal-ewwel titwila seta’ jinduna li kien fih ħafna
riċetti… U malajr skopra li l-moħħ warajhom kien nannuh! Ċikku kien kok prim, li f’żgħożitu kien
isajjar għal sinjur Spanjol u li waqt l-istess żmien kien tgħallem l-Ispanjol. Kelma ġġib lil oħra u
Stephen skopra wkoll li n-nannu kien ukoll investa xi flus, u daqt kien se jeħodhom lura flimkien
mal-interessi li nġabru.

Malli Stephen tarraf dan kollu lil ommu, ma riditx temmen. Marret għand missierha u għajtet
tnejn miegħu għax qatt ma qalilha xejn. Missierha, kalm bħal dejjem, qallha: “Pruvajt nurik kemm
naf insajjar imma inti bżajt li ninħaraq. Xtaqt neħodkom sa Spanja u nara fejn investejt flusi, imma għidtli li żmieni għadda biex insiefer. Pruvajt nurik li moħħi għadu tajjeb u kapaċi nfendi għal
rasi imma inti m’emmintnix.”

Naħseb ftit:
Taf b’xi anzjan/a li għaddej/ja minn sitwazzjoni simili bħal Ċikku?
Int kif tħares lejn l-anzjani, speċjalment il-familjari tiegħek?
Kif tista’ turi aktar rispett lill-anzjani fil-familja tiegħek?

Nitlob:
Mulej Ġesù, nitolbuk biex nagħrfu aktar x’teżor sabiħ għandna fl-anzjani. Dawwalna b’ideat ta’
kif nistgħu nuruhom aktar rispett u nħeġġuhom ikomplu jikbru fl-għerf u l-esperjenza.

Talba oħra spontanja jew fi grupp.

Kliem ta’ dawl:
L-età ma tikbirx waħedha. Magħha jikbru wkoll l-għerf tal-ħajja u l-esperjenza.

X’nista’ nagħmel:
Agħżel lil xi ħadd anzjan li għallmek xi ħaġa siewja f’ħajtek. Agħmel kartolina ta’ ringrazzjament u
għatihielu.

Qatta’ ftit ħin ma’ xi ħadd anzjan, forsi anke toħorġu xi mkien għal xi passiġġata.


Frar2014.pdf - page 1/2
Frar2014.pdf - page 2/2

Related documents


frar2014
mahfra for granted
february
eva victor
uk cluster
oferta site


Related keywords