BPV Verslag (PDF)
File information


Title: BPV Verslag
Author: Matthias Groeneveld 97020713 1

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 05/02/2014 at 15:05, from IP address 213.125.x.x. The current document download page has been viewed 3371 times.
File size: 794.02 KB (28 pages).
Privacy: public file
File preview


BPV Verslag
Gemeente Hoogeveen

Matthias Groeneveld 97020713 1
STUDENTNUMMER: 97020713

Inhoudsopgave
Inleiding.................................................................................................................................................................................... 2
1. Kerntaak - Installeren van hard- en Software.......................................................................................................... 3
Werkproces 1.1 Assembleren van systemen.................................................................................................................. 3
Werkproces 1.2 Demonteren van systemen .................................................................................................................. 6
Werkproces 1.3 Installeren en configureren van systemen en (standaard)applicaties ............................................ 8
Werkproces 1.4 Realiseren van de bekabelinginfrastructuur ...................................................................................... 9
2.Kerntaak - Onderhouden en beheren van hard- en software ............................................................................ 10
Werkproces 2.1 Voorkomen van (ver)storingen ........................................................................................................ 10
Werkproces 2.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storing ...................................................................................... 11
3.Kerntaak -. Ondersteunen van systeemgebruik .................................................................................................... 14
Werkproces 3.1 Instrueren van gebruikers .................................................................................................................. 14
Werkproces 3.2 In behandeling nemen van incidentmeldingen .............................................................................. 16
Werkproces 3.3 Afhandelen van incidentmeldingen.................................................................................................. 19
4. Werkverantwoording/ E-mails ................................................................................................................................. 21
4.1 Werktijden................................................................................................................................................................... 21
4.2 Logboek....................................................................................................................................................................... 22
4.3 Emailopdrachten........................................................................................................................................................ 23
5. Bijlage ............................................................................................................................................................................... 27

Matthias Groeneveld 97020713

1

Inleiding
Ik loop mijn stage bij de Gemeente Hoogeveen.
De Gemeente Hoogeveen is een overheidsorganisatie/non-profit organistatie.
Het doel van deze organistatie is om de burgers die voornamelijk woonachtend zijn in Hoogeveen van
dienst te zijn.In deze organisatie werken zon 700 tot 800 werknemers waarvan de meesten parttimers
zijn.
Bij de gemeente zelf werken zo’n 500 mensen die verdeelt zijn over diverse locaties in Hoogeveen
zoals het raadhuis,het zwembad,buitenwerkers en onderhouds instellingen om er even een paar te
noemen.
De organisatie van de Gemeente Hoogeveen is opgedeelt in 4 clusters.
*BMO (Bestuurs Management Ondersteuning)
*Realisatie & Beheer
*SBP (Strategie,Beleid en Projecten)
*Dienstverlening & Handhaving
Elk van deze cluster heeft zijn eigen clustermanager.
En deze vier clustermanagers worden weer aangestuurd door de algemene directeur.
Onder elke cluster heb je verschillende afdelingen zitten.(zie tabel)
BMO (Bestuurs
Management
Ondersteuning)

Realisatie & Beheer

SBP (Strategie, Beleid en
Projecten

Dienstverlening en
Handhaving

Algemeen Juridische
Zaken
Financieel control
Marketing,Communicatie &
Bestuursondersteuning
Financiele- en
personeelsadministratie
Informatie
HRM

Bedrijfsbureau

Bedrijfsbureau

Bedrijfsbureau

Advies
Beheer

Smederijen
Veiligheid

Realisatie

Projecten

Advies & Ontwikkeling
Participatie Zorg &
Zorgcoordinatie
Participatie & Inkomen

Ontwerp
Vastgoed

Beleidsteams
Strategie &
Ondersteuning

Services

Sport
Economische Zaken

Werk & Reintergratie
Klant Contact Centerum
& Burgerzaken
Fysieke Leefomgeving

De automatisering is een deel van de afdeling BMO Services waar ik mijn stage loop.
Hier is hun doel om alle processen die in de loop der jaren geautomatiseerd zijn draaiend te houden
en die nodig is om zo als organisatie goed te kunnen functioneren en zo de burgers goed van dienst
te kunnen zijn.De automatisering heeft hier 15 fysieke servers met 150 tot 200 virtuele servers die
voornamelijk gedraaid worden op Windows 2003 servers die ze software-en hardwarematig up-to-date
houden.Daarnaast hebben ze ook een helpdesk voor de werknemers die bij hun kunnen komen voor
kleine problemen zoals een beeldscherm die het niet doet tot de grotere problemen.
Een voorbeeld van de grotere problemen is een storing in het netwerk.
Naast deze helpdesk hebben ze ook een kennissyteem opgezet waar diverse handleidingen te vinden
zijn.Deze handleidingen geeft stapsgewijs aan hoe verschillende soorten sofware werkt en gebruikt
moet worden.De automatisering verzorgt ook de telefoon functionaliteit binnen de Gemeente
Hoogeveen.Hiervoor gebruik ze het VOIP (Voice over IP) Netwerk.
Ook verzorgen ze voor een gedeelte de veiligheid van het gebouw.
Om het gebouw in te kunnen komen heb je een zogenaamde “druppel”nodig om je te kunnen
indentificeren.De automatisering zorgt ervoor dat deze druppels correct werken voor elke werknemer
van verschillende niveaus en hebben ze het recht om ze te deactiveren als het nodig acht.
Verder houden ze de websites bij van de organisatie en zijn ze elke dag bezig om een nieuwe en
beter manier te vinden om de organisatie efficienter te laten werk doormiddel van software.

Matthias Groeneveld 97020713

2

1. Kerntaak - Installeren van hard- en Software
Werkproces 1.1 Assembleren van systemen
Ik ben aan het werk bij de Automatisering van de Gemeente Hoogeveen.
Bij de Servicedesk van de Gemeente Hoogeveen krijgen ze alle meldingen incidenten binnen die daar
weer doorgestuurd naar de vele verschillende afdelingen die het afhandelen.
Alle hardware en software gerelateerde incidenten worden doorgestuurd naar de tweede en derdelijns
groep van de Automatisering
Ik ben nu aan het werk op de derdelijns waar ze zich ook met server gerelateerde incidenten en
complicaties bezig houden.
In de volgende hoofdstukken van dit werk proces is de assemblage van een server aan bod.
Taak
De taak van vandaag is het assembleren van
een HP Proliant DL380G6 Server.
Deze server (plus 4 anderen) worden gebruikt
als testserver voor de gemeente en het is mijn
taak hem correct te assembleren.
In het werkproces 1.2 Demonteren van
systemen.
Kunt u zien hoe ik deze server heb
gedemonteerd.
Ik moet de volgende producten installeren in
een HP Proliant DL380G6 Server waar het
moederboard,processor,
Led panel en raid panel al zijn gemonteerd.

1. 18x - DDR3 SDRAM 1333MHZ met een geheugen van 88gb in totaal ( 4x 2GB/8X 4GB/6x 8GB)
2. 6x - HP COOLING FAN 12V/2.45A
3. 1x - 512MB Memory Board + Hp Battery Raid Controller + Kabel
4. 2x - HP 460 WATT 12 VOLT Power Supply
5. 2x - 72GB 10k SAS harddisks
6. 2x - Mini SAS to Mini SAS 33IN Cable
7. 1x - SAS Backplane Power Cable
8. 1x - HP : DL380G6/7 3 SLOT PCI-E RISER
9. 1x - NC364T QUAD PORT GIGABIT SERVER ADAPTER PCI-E
Actie
1.Ik begin met de aansluiting van de sas backplane power cable.
Deze sluit ik aan de moederboard en de raid drives (geel omcirkeld)
omdat als de Memory cards en de fans erin zitten het lastig is om erbij te
komen.

2.vervolgens sluit ik de 2 Mini SAS kabels aan om dezelfde reden.en
zet ik de kabels vast met clipjes aan de zijkant van de server.
Deze verbinden het moederboard en de raid driver

Matthias Groeneveld 97020713

3

3.ik zet er nu 2x een voeding van 460 Watt in de server
Officieel kan 1 voeding de server makkelijk laten draaien, maar er
worden er twee geplaatst.
Mocht er 1 uitvallen dan hebben ze er 1 extra en als ze het
allebei doen word de stroom
verdeelt over de twee voedingen voor beste optimalizatie.
Ook kan je op deze manier de voeding vervangen zonder de
server uit te hoeven zetten
4.Het is nu tijd om de 6 COOLING FAN 12V/2.45A aan te sluiten.er zijn
al slots voor en kunnen makkelijk ingeklikt worden.Er is ruimte voor 6
fans maar 4 zijn minimaal nodig om de server te gebruiken.
de andere 2 kunnen als backup geplaatst worden mocht er 1 uitvallen.
Maar nu ze het alle 6 doen heb je de hoogste prestatie van de fans
alleen.

5.Nu zijn de memory cards aan de beurt.Ik heb 18 slots
waar 9 aan beide kant van de processoren zitten.
De memory cards moeten in een bepaalde volgorde
geplaatst worden voor best optimalizatie.
Officieel kunnen deze slots in totaal 192GB kwijt aan
geheugen maar ik gebruik 88GB
De volgende volgorde aan beide kanten is hier van
toepassing

Slot 1
8GB

Slot 2
4GB

Slot 3
4GB

Slot 4
8GB

Slot 5
2GB

Slot 6
4GB

Slot 7
8GB

Slot 8
2GB

Slot 9
4GB

6.Tijd om de 512MB Memory Board aan te sluiten.
de memory board is een backup mocht de server uitvallen dan
word daar opgeslagen

7. Vervolgens zet ik de kap over de processoren en de memory cards.
Bovenop de kap komt de Battery Raid Controller die aangesloten is
op het 512mb Memory board

8. de volgende stap is om de pci
express en de HSTNS-BN26 te
monteren aan de PCI Riser
Cage zodat hij
in de server geplaatst kan
worden.
Na het plaats van de risercage
kan je hem met 5 schroeven
vast draaien en is het klaar.

Matthias Groeneveld 97020713

4

9.Vervolgens kan de kap erop die de hele server afdekt en stofvrij houdt

Voor

Na

10. Het laatste dat moet gebeuren is het toevoegen van de
twee 72GB 10k SAS harddisk.
Dit doen we door de server om te draaien zodat we de
voorkant zien.
Daar zijn 8 slots aanwezig om de harddisks te plaatsen.wij
pakken slot 1 en 2 met elke 72GB per slot

Resultaat
Het resultaat is dat server nu klaar is om geinstalleerd en geconfigureerd te worden.
Reflectie

Matthias Groeneveld 97020713

5

Werkproces 1.2 Demonteren van systemen
Situatie:
Ik ben aan het werk bij de Automatisering van de Gemeente Hoogeveen.
Bij de Servicedesk van de Gemeente Hoogeveen krijgen ze alle meldingen incidenten binnen die daar
weer doorgestuurd naar de vele verschillende afdelingen die het afhandelen.
Alle hardware en software gerelateerde incidenten worden doorgestuurd naar de tweede en derdelijns
groep van de Automatisering
Ik ben nu aan het werk op de derdelijns waar ze zich ook met server gerelateerde incidenten en
complicaties bezig houden
In de volgende hoofdstukken is er een demontage van een server aan bod.
Taak
De taak van vandaag is het demonteren van een HP Proliant DL380G6 Server tot aan het
moederboard
Deze server is vroeger in gebruik geweest voor standaard server gebruik,
maar zal in de toekomst gebruikt worden als testserver.
Uiteindelijk moet hij weer geassembleerd worden dat u kon zien in mijn
vorige werkproces 1.1 Assembleren van systemen.
Actie
Ik heb het demontage proces in stappen omschreven.
1.Als eerste begin ik met de kap van de server te verwijderen wat
simpelweg te doen is door
een hendel bovenop de kap omhoog te halen waardoor de kap losgaat.

2.Vervolgens haal ik de tweede kap eraf (PCI Riser Cage) om
bij het geheugen te komen.
waar ook een PCI Expres kaart op aangesloten zit.
Door vijf schroeven los te draaien en met twee hendels
omhoog te klikken kan je de kap er zo af halen.

3.Nu haal ik de baffel (grote zwarte kap) eraf en verwijder ik de raid
controller battery en die er bovenop zit (geel omcirkeld ) van de baffel
en het mermory board die vastzit op het moederbord.
Na dit gedaan krijg ik mijn oog op de geheugenkaartjes.

4. Ik haal als nu de fans eruit die met een simple druk en klik
systeem uit elkaar te halen zijn.

Matthias Groeneveld 97020713

6

5. Er zitten ook nog 2 voedingen van 460W en die zijn met 1 schroef en een
simpele kliksysteem eruit te halen zijn

6.Nu word het tijd om de geheugenkaartjes te
verwijderen.ze zitten vast met twee klemmetjes per
geheugenkaartje die ik vervolgens openklik en ik haal de
geheugenkaartjes eruit.
7.Na dat geheugenkaartjes eruit zijn gehaald is het tijd om te bekabeling te
demonteren.
Met 1 druk haal ik de 2 kabels (HP 493228-006Mini SAS ) van het
moederboard en het raidpaneel

8.ook verwijder ik de SAS backplane cable die vast aan het
moederboard en raidpaneel zit.

9.Ik draai vervolgens de server om zodat ik de voorkant zie en
verwijder alle lege en gevulde slots
en met deze handeling heb ik alles verwijderd dat verwijderd moest
worden.
De processor blijft op het moederboard zitten omdat deze server al een tijdje is gebruikt en het
geleidingspasta al hard is geworden.mocht ik de processor eruit halen dan kan het gevolgen hebben
voor de pasta en minder goed geleiden en dat is de moeite niet waard.
Ook heb ik het raidpaneel en het ledpaneel + aansluiting op het moederbord laten zitten omdat het
niet nodig was om die te verwijderen.

Resultaat
Ik heb deze server gedemonteerd omdat ik de komende tijd veel met servers zal gaan werken en het
goed is om te weten hoe de server hardware matig eruit ziet en werkt
Het resultaat is dat de server op deze manier uitgekleed goed te zien is hoe het in elkaar steekt en ik
er veel van heb geleerd.In het werkproces 1.1 Assembleren van systemen heb ik een uitgebreide
versie van waarom welk onderdeel in de server gebruikt word.
Nu kan het straks weer geassembleerd word om te fungeren als testserver en
zal hij anders aangesloten moeten worden voor optimale prestatie.
Totale tijd besteed aan demontage: 15 minuten.
Reflectie
Wereldwijd word er gebruikt gemaakt van servers.
Van de lokale bloemist tot bijvoorbeeld serverparken ter grootte van voetbalvelden.
Veel mensen zie alleen het visuele gedeelte op hun pc verschijnen, maar hebben geen idee hoe het
hardwarematig in elkaar steekt.

Matthias Groeneveld 97020713

7

Werkproces 1.3 Installeren en configureren van systemen en (standaard)applicaties

Matthias Groeneveld 97020713

8


Download BPV VerslagBPV Verslag.pdf (PDF, 794.02 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file BPV Verslag.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000145385.
Report illicit content