Inicijacija Zabavno Stimulativnog programa Copy (2) .pdf

File information


Original filename: Inicijacija Zabavno Stimulativnog programa - Copy (2).pdf
Title: izvestaj naj - Copy
Author: nata

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.2.0 / GPL Ghostscript 9.0, and has been sent on pdf-archive.com on 09/02/2014 at 18:22, from IP address 46.240.x.x. The current document download page has been viewed 593 times.
File size: 439 KB (5 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Inicijacija Zabavno Stimulativnog programa - Copy (2).pdf (PDF, 439 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Udruženje „Pravo Gore“
11070 NBgd, Pere Segedinca 11
tel. 011 157 363, mob. 060/586 36 36
pravo_gore@yahoo.com
pravo_gore@beogrid.net

Izveštaj sa Inicijacije
Zabavno Stimulativnog Programa za decu i mlade sa hendikepom

Inicijacija Programa namenjenog deci i mladima sa različitim oblicima
ometenosti u razvoju psihomotornih
funkcija, održana je u Subotu, 22.
Oktobra 2011 u prostorijama
Sportsko-Rekreativnog Kluba, Arena
no.1.
Učesnici su se međusobno
upoznavali kroz igru, muziku i šalu,
na način koji je prikladan njihovom
uzrastu

Stariji su se zabavljali kroz
razgovor i uživali u muziciuzici

Udruženje „Pravo Gore“
11070 NBgd, Pere Segedinca 11
tel. 011 157 363, mob. 060/586 36 36
pravo_gore@yahoo.com
pravo_gore@beogrid.net

Primarni cilj bio je međusobno upoznavanje učesnika kroz Zabavnorekreativne aktivnosti kao i predstavljanje osnovnih ciljeva i zadataka programa
roditeljima, stručnim saradnicima i potencijalnim sponzorima .

Program je usmeren ka pružanju podrške članovima cilne grupe i njihovim
porodicama.
Porodice sa hendikepiranim članom/članovima, bez obzira na to da li
usvajaju ili ne usvajaju inovativne pristupe u radu sa njima, ipak nemaju
dovoljno “informacija” o tome sta njihovi članovi mogu ili znaju.

Odnos prema njima je, obično, zaštitnički a takvim odnosom ih u stvari
rešavaju prilike da aktiviraju svoje baziče potencijale I eventualno, da na njih
nadograde nova iskustva/znanja I navike.

Udruženje „Pravo Gore“
11070 NBgd, Pere Segedinca 11
tel. 011 157 363, mob. 060/586 36 36
pravo_gore@yahoo.com
pravo_gore@beogrid.net

Ovim projektom pruža im se mogućnost da, tako reći, osveste činjenicu I
pretvore je u znanje da članovi njihovih porodica znaju I mogu, samo im treba
pruziti adekvatnu priliku/način da to I pokažu/ individualizovan pristup
kombinovan sa aktivnostima u grupi i socijalizacija u najaširem obliku
(Interaktivne aktivnosti- Predstava, zajednički odlasci u pozorište, bioskop i sl)
Realizatori programa/ stručni saradnici:
dipl. Defektolog Somatoped Nataša Šević
dipl. Defektolog Oligofrenolog Slađana Bjelogrlić
dečiji animator Peca Jašarević
konsultant prof. dr.Snežana Nikolić

Udruženje „Pravo Gore“
110
70 NBgd, Pere Segedinca 11
07
tel. 011 157 363, mob. 060/586 36 36
pravo_gore@yahoo.com
pravo_gore@beogrid.net

Program su podržali:

Udruženje „Pravo Gore“
11070 NBgd, Pere Segedinca 11
tel. 011 157 363, mob. 060/586 36 36
pravo_gore@yahoo.com
pravo_gore@beogrid.net


Document preview Inicijacija Zabavno Stimulativnog programa - Copy (2).pdf - page 1/5

Document preview Inicijacija Zabavno Stimulativnog programa - Copy (2).pdf - page 2/5
Document preview Inicijacija Zabavno Stimulativnog programa - Copy (2).pdf - page 3/5
Document preview Inicijacija Zabavno Stimulativnog programa - Copy (2).pdf - page 4/5
Document preview Inicijacija Zabavno Stimulativnog programa - Copy (2).pdf - page 5/5

Related documents


inicijacija zabavno stimulativnog programa copy 2
nova 2014 udru enje pravo gore
carolija ii
izvestaj o uskrsnjoj akciji
nova godina pravo gore
izvestaj aktivnosti udruzenja

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Inicijacija Zabavno Stimulativnog programa - Copy (2).pdf