PREZENTACIJA 2012 (PDF)
File information


Title: PREYENTACIJA 2
Author: peca

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.2.0 / GPL Ghostscript 9.0, and has been sent on pdf-archive.com on 09/02/2014 at 18:16, from IP address 46.240.x.x. The current document download page has been viewed 871 times.
File size: 6.74 MB (8 pages).
Privacy: public file
File preview


Udruženje građana Pravo Gore je nestranačko, nevladino i neprofitno
udruženje čiji su ciljevi:
- Ostvarivanje, podsticanje i unapređivenje obrazovne, kulturne, naučne i tehničke
saradnje među pojedincima, grupama, institucijama, organizacijama, regionima i
državama; kao i saradnja u svim oblastima od značaja za afirmisanje tekovina i
vrednosti civilnog društva i unapređenje kvaliteta života stanovništva, sa naglaskom
na osobe sa posebnom društvenom podrškom

Svoje ciljeve UG Pravo gore ostvaruje kroz sledeće oblasti delovanja:
1. Uspostavljanjem interaktivne mreže kontakata sa pojedincima i
institucijama u zemlji i svetu u svim oblastima od značaja za
UNAPREĐENJE KBALITETA ŽIVOTA STANOVNIŠTVA SA
NAROČITIM OSVRTOM NA DECU, MLADE I OSOBE SA POSEBNIM
POTREBAMA; prikupljanjem, obrađivanjem, plasiranjem i razmenom
informacija , korišćenjem svih
raspoloživih sredstava javnog
komuniciranja, o postojećim i potencijalnim projektima i inicijativama od
značaja.
2. Iniciranjem i podsticanjem kreativnog i istraživačkog rada i
koncipiranjem projekata, stručnih, obrazovnih i kulturnih aktivnosti kao
što su: Seminari, Savetovanja, Obrazovni ciklusi, Festivali, Kreativne
radionice i drugo;kao i organizovanjem i učestvovanjem u njihovoj izradi,
samostalno ili u saradnji sa drugim srodnim organozacijama iz zemlje i
inostranstva;
3. Organizovanjem,prikupljanjem i usmeravanjem humanitarne podrške za
ugrožene populacione grupe i sprovođenje Integrativnih aktivnosti

Ciljna grupa:
Mešovita grupom dece i mladih iz marginalizovanih grupa, uzrasta od 7 do 22 godine:
- Deca i mladi ometeni u razvoju,
- Deca i mladi iz socijalno ugroženih porodica,
- D eca i mladi izbeglice i raseljena lica ,
- Deca i mladi bez roditeljskog staranja (u porodičnom smeštaju)

Misija organizacije:
AFIRMACIJU TEKOVINA CIVILNOG DRUŠTVA I UNAPREĐENJE KBALITETA
ŽIVOTA STANOVNIŠTVA SA NAROČITIM OSVRTOM NA DECU, MLADE I
OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA kroz definisane oblasti delovanja
Obaveštavamo Vas da je Udruženje PRAVO GORE od oktobra 2010. godine započelo
samostalni rad u prostorijama udruženja - pripremu edukativnih i kreativnih
radionica sa mešovitom grupom dece i mladih iz marginalizovanih grupa, uzrasta od 7
do 22 godine:
- Deca i mladi ometeni u razvoju,
- Deca i mladi iz socijalno ugroženih porodica,
- D eca i mladi izbeglice i raseljena lica ,
- Deca i mladi bez roditeljskog staranja (u porodičnom smeštaju)
U pripremnoj fazi 45 dece i mladih učestvovalo je u 9 projektnih aktivnosti koje su
realizovane u toku 2010, 2011 i 2012 godine:
- Kreativne i Edukativne radionice
- Izlet
- Vožnja brodom
- Teatar na Savi
- Zoo vrt
- Lutkarska radionica
- Vožnja tranvajem Čičica
- Bioskop Tuckwood

1.Kreativne radionice
za decu i mlade sa posebnim potrebama

2.Izlet i druženje
dece i mladih sa posebnim potrebama

3.Vožnja brodom po Savi i Dunavu

4. Teatar na Savi
U julu, 2009 godine , Teatar na Savi je obradovao decu i mlade pruživši im mogućnost
da prisustvuju pozorišnim predstavama i maskembalu . Program je bio izuzetno
zanimljiv i zabavan a publici, posebno najmlađima, pružena je prilika i da učestvuju u
predstavi „ Jazavičar Bobo“. Predivan doživljaj su upotpunili i naši priljatelji , mladi
iz Društva za pomoć nedovoljno mentalno razvijenima, Novi Beograd

Veče je završeno podelom poklon paketa od strane Socio humanitarne organizacije
„Svojoj deci“, što je decu posebno obradovalo pa su najmlađi ali i oni stariji rešili da
samostalno naprave zahvalnice Dragani Ratanac, organizacija Svojoj deci i Slobodanu
Marinkoviću- Teatar na Savi .

Roditelji su sa velikom pažnjom pratili program...

... i aktivno učešće svojih mališana

5. Beo Zoo vrt

6. Lutkarska radionica

8.Bioskop Tuckwood

9.Edukativne radionice za decu i mlade

huiuhiuhz

U narednom periodu očekujemo rezultate konkursa i u zavisnosti od toga
realizovaćemo planirane projekte i aktivnosti.

U Beogradu,
28. 11.2012 .godine

Koordinator
dipl. Defektolog Nataša Šević


Download PREZENTACIJA 2012PREZENTACIJA 2012.pdf (PDF, 6.74 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file PREZENTACIJA 2012.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000145980.
Report illicit content