PRISTOPNA IZJAVA MINI KLUB 2014 .pdf

File information


Original filename: PRISTOPNA_IZJAVA_MINI_KLUB_2014.pdf
Title: PRISTOPNA IZJAVA MINI KLUB 2012
Author: wolf

This PDF 1.4 document has been generated by RAD PDF / RAD PDF 2.20.2.0 - http://www.radpdf.com, and has been sent on pdf-archive.com on 10/03/2014 at 19:31, from IP address 212.17.x.x. The current document download page has been viewed 799 times.
File size: 32 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


PRISTOPNA_IZJAVA_MINI_KLUB_2014.pdf (PDF, 32 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


PRISTOPNA IZJAVA
Avto klub New MINI Drivers
Podatki o lastniku(-ici):
Ime in priimek:___________________________________________________________
Ulica:___________________________________________________________________
Kraj in poštna številka:______________________________________________________
GSM:__________________________

E-mail:___________________@_____________

Rojen (-a):_____________________
Podatki o vozilu:
Znamka in model:_________________________________________________________
Leto izdelave:___________________
S podpisom te pristopne izjave potrjujem včlanitev v Avto klub New MINI Drivers (sedež:
Novakova 1, 1000 Ljubljana) in hkrati sprejemam statut Avto kluba New MINI Drivers.
Letno članarino, ki znaša 35,00 EUR, nakažite na poslovni račun kluba, odprt pri Banki
Celje, št. 06000-0987135737. Za sklic navedite datum plačila, namen plačila pa naj bo:
članarina 2012
4 ter vaše ime in priimek. Članstvo v društvu velja od dneva plačane
članarine za obdobje enega leta.
Izpolnjeno izjavo pošljite na naslov:
Avto klub New MINI Drivers
Novakova 1, 1000 Ljubljana
Kraj in datum:________________________

Podpis:___________________

Obvezujemo se, da bomo posredovane podatke skrbno varovali v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov in jih brez izrecnega dovoljenja pošiljatelja ne bomo posredovali nikomur.
Avto klub New MINI Drivers je vpisan v register društev Upravne enote v Ljubljani z odločbo št. 215-704/2008-7 (21007).
Davčna številka: 46252525; matična številka: 4000153; šifra dejavnosti: 93.120.
Transakcijski račun št. 06000-0987135737 odprt pri Banki Celje d.d.


Document preview PRISTOPNA_IZJAVA_MINI_KLUB_2014.pdf - page 1/1


Related documents


pristopna izjava mini klub 2014
prijavnica
zgibanka igrala 25 9 2013
pravila javne dra be 1
obrazec
zapisnik vlada rs mo lj 230713 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file PRISTOPNA_IZJAVA_MINI_KLUB_2014.pdf