Lista podpisów PSL .pdf

File information


Original filename: Lista podpisów PSL.pdf

This PDF 1.3 document has been generated by easyPDF SDK 7.0 / BCL easyPDF 7.00 (0353), and has been sent on pdf-archive.com on 14/03/2014 at 11:04, from IP address 46.171.x.x. The current document download page has been viewed 1140 times.
File size: 37 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Lista podpisów PSL.pdf (PDF, 37 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

OKRĘG WYBORCZY NR ……..

WYKAZ PODPISÓW
UDZIELAM POPARCIA LIŚCIE KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZGŁASZANEJ PRZEZ KOMITET WYBORCZY POLSKIE
STRONNICTWO LUDOWE W OKRĘGU WYBORCZYM NR …..… W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 MAJA 2014 R.
Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Numer ewidencyjny PESEL

Własnoręczny podpis


Document preview Lista podpisów PSL.pdf - page 1/1


Related documents


lista podpis w psl
wykaz podpis w poparcia psl senat
wykaz podpis w poparcia psl sejm
rejestracja mariana kowalskiego z ruchu narodowego
karta zg oszeniowa 1
lista poparcia inicjatywa ustawodawcza 40 lat pracy

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Lista podpisów PSL.pdf