Nolikums RTU Scavengers 2014 .pdf

File information


Original filename: Nolikums_RTU-Scavengers_2014.pdf
Author: Rita

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 13/04/2014 at 10:32, from IP address 46.109.x.x. The current document download page has been viewed 603 times.
File size: 110 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Nolikums_RTU-Scavengers_2014.pdf (PDF, 110 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


„SCAVENGERS v.2”
NOLIKUMS
Organizē:

Rīga, 2014

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. „SCAVENGERS V.2” ir projekts RTU fakultātēm viņu saliedēšanai
un radošo spēju attīstīšanai.
2. KONKURSA ORGANIATORS
2.1. Organizators: „SCAVENGERS V.2” rīko RTU Inženierekonomikas un
vadības fakultātes Studentu pašpārvalde (turpmāk tekstā RTU
IEVF SP).
3. KONKURSA MĒRĶIS, UZDEVUMI UN MĒRĶAUDITORIJA
3.1.Projekta mērķis ir veicināt RTU studentu vienotību un dot iespēju
dalībniekiem pierādīt savas erudīcijas, atraktivitātes, kreativitātes un
sadarbības spējas.
3.2. Projekta mērķis tiek realizēts RTU IEVF pašpārvaldes rīkotajā
pasākumā, kur vienas dienas laikā RTU studentiem tiek dota iespēja
pierādīt sevi, savu erudīciju un atraktivitāti.
3.3. Konkursa uzdevumi:
3.3.1. sekmēt komunikāciju starp RTU fakultāšu studentiem;
3.3.2. veicināt studentu sadarbības un komunikācijas prasmes;
3.4. Mērķauditorija:
RTU studenti, kuri projekta ietvaros vēlas pierādīt sevi un pārbaudīt
savas komunikācijas un saskarsmes spējas.
4. PROJEKTA NORISES LAIKS UN VIETA
4.1. 2014.gada 21. aprīlis plkst.12:00 – pieteikumu iesūtīšanas termiņa
beigas
4.2. 2014.gada 24. aprīlis plkst. 18:00 sākums
4.4. 2014.gada 24. aprīlis plkst. 21:00 rezultātu paziņošana un
apbalvošana
4.5.Pasākums notiek Rīgas pilsētas ielās.
4.6.Pasākuma norises laiki un vieta tiks publicētas Konkursa mājas lapā
www.ievfsp.lv

5. DALĪBA KONKURSĀ
5.1. Dalībnieki
5.1.1. Piedalās komandas (komandā 2-4 cilvēki) no RTU fakultātēm,
kas izteikuši vēlmi piedalīties projektā, aizpildot pieteikuma
anketu ar informāciju par dalībnieku ( vārds, uzvārds, telefona
numurs, e-pasts, fakultāte un atbildes uz organizatoru
jautājumiem).
5.2. Dalībnieku tiesības
5.2.1. Reģistrēties, aizpildot pieteikumu par dalību konkursā organizatoru

mājās lapā www.ievfsp.lv.
5.2.2. Vērsties pie organizatoriem, lai tie izskaidrotu projekta nolikumu.
5.2.3. Izmantot konkursa „SCAVENGERS V.2” reklāmas plakātu, lai
ievietotu to savā mājas lapā, sociālajos tīklos un/vai izmantotu
reklāmas kampaņās.
5.2.4. Apmeklēt konkursa noslēguma pasākumu un saņemt balvas
atbilstoši sasniegtajiem rezultātiem.
5.3. Dalībnieku pienākumi:
5.3.1. Noteiktajā termiņā iesniegt pieteikumu
5.3.2. Iepazīties ar konkursa nolikumu un ievērot to.
5.4. Dalībnieku atbildība
Konkursa dalībnieki ir atbildīgi par:
5.4.1. Pieteikumā iesniegtās informācijas patiesumu
5.4.2. Konkursa nolikuma nosacījumu un procedūru ievērošanu.
6. PROJEKTA SNIEGUMS
6.1.Studenti varēs uzlabot savas komunikācijas un sadarbības spējas.
6.2.Studentiem tiks dota iespēja iepazīt vienam otru, gūt jaunus
kontaktus.
7. GROZĪJUMU VEIKŠANA
7.1. Saskaņā ar konkursa „SCAVENGERS V.2” lēmumu, šajā Nolikumā
var tikt veikti grozījumi. Visi veiktie grozījumi tiks publicēti konkursa
oficiālajā mājas lapā www.ievfsp.lv


Document preview Nolikums_RTU-Scavengers_2014.pdf - page 1/3

Document preview Nolikums_RTU-Scavengers_2014.pdf - page 2/3
Document preview Nolikums_RTU-Scavengers_2014.pdf - page 3/3

Related documents


nolikums rtu scavengers 2014
nolikums 2016
nolikums
vorkurs skript
2016 4 zaklju en
inform cija par world food day konkursu

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Nolikums_RTU-Scavengers_2014.pdf