burse dosar .pdf

File information


Original filename: burse_dosar.pdf
Title: Microsoft Word - Acte necesare la dosarul de burse.doc
Author: eugen

This PDF 1.4 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2.2 / GPL Ghostscript 8.15, and has been sent on pdf-archive.com on 13/05/2014 at 18:19, from IP address 89.43.x.x. The current document download page has been viewed 412 times.
File size: 38 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


burse_dosar.pdf (PDF, 38 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


ACTE NECESARE LA DOSARUL DE BURSĂ
ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI ŞCOLAR 2013-2014
I. BURSELE DE PERFORMANŢĂ
Condiţie: elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare intr-un semestru este
mai mica de 10.
ACTE NECESARE:
1) Cererea elevului
2) Copie xerox după diploma obţinută
3) Dosar cu şină
4) Copie xerox certificat de nastere elev

II. BURSELE DE MERIT
(pentru elevii claselor VI, VII,VIII, X, XI ŞI XII);
ACTE NECESARE:
1) Cererea elevului
2) Copie xerox după diploma obţinută
3) Dosar cu şină
4) Copie xerox certificat de nastere elev
III. BURSELE DE STUDIU
(pentru elevii claselor VI, VII,VIII, X, XI ŞI XII);

Modalitatea de acordare
1. Ordine crescătoare a veniturilor;
2. Media generală la sfârşitul anului şcolar precedent (2012-2013).
ACTE NECESARE:
Bursele de studiu se acordă la cerere, iar dosarul trebuie să conţină:
- cerere
- copia actului de identitate al elevului
- copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi
membri ai familiei;
- acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale
membrilor familiei pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului ( IUNIE,
IULIE şi AUGUST 2013) inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii;

Notă:
Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările
intervenite in veniturile familiei şi situaţia şcolară a elevilor.
IV. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL
ACTE NECESARE PENTRU:
1. orfani de ambii părinţi:
- cerere
- copia certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului
- copii ale certificatelor de deces
- dosar
2. bolnavi
- cerere
- copia actului de identitate al elevului;
- certificatul medical eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie
sau de medicul de la cabinetul scolar – pentru elevii care suferă de una din bolile
specificate in lege;
- acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare
depunerii dosarului, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii (veniturile din
perioada septembrie 2012 – august 2013);
- copii ale certificatelor de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi
membriai familiei;
- dosar cu şină
ACTE NECESARE PENTRU BURSE SOCIALE DE LA PCT.
b) şi c): situație materială grea
- cerere
- copia actului de identitate al elevului;
- copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi
membri ai familiei;
- acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare
depunerii dosarului, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii (veniturile din
perioada septembrie 2012 – august 2013)
- act doveditor în original cu terenurile agricole deţinute şi venitul agricol
impozabil.
Condiţii pentru toate bursele sociale:
- promovabilitate 100 %
- nota 10 la purtare
NOTĂ: Termen de depunere a dosarelor de burse - 01 octombrie 2013


Document preview burse_dosar.pdf - page 1/2

Document preview burse_dosar.pdf - page 2/2

Related documents


burse dosar
declaratia230
omfp 74 2012
barometru de craciun2018
barometrul international de craciun2019
cvinstructions

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file burse_dosar.pdf