Jak zbudować efektywny zespóÅ‚ projektowy (PDF)
File information


Title: inspiring_new_v4

This PDF 1.5 document has been generated by Adobe Illustrator CC 2014 (Windows) / Adobe PDF library 11.00, and has been sent on pdf-archive.com on 28/08/2014 at 13:07, from IP address 185.18.x.x. The current document download page has been viewed 810 times.
File size: 1.01 MB (6 pages).
Privacy: public file
File preview


Inspiring
People

JAK ZBUDOWAĆ EFEKTYWNY
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
OFERTA SZKOLENIOWA

Wielka Rafa Koralowa – widoczna z kosmosu mekka płetwonurków, o powierzchni 346
tys. km2, jest domem dla 60 000 różnorodnych gatunków ryb, mięczaków, wodorostów
oraz innych istnień, a budują ją koralowce o wielkości od 3 mm. Inspirujące?
Nas zainspirowało to do poszukiwania analogii pomiędzy rafą koralową,
a efektywnym zespołem złożonym z unikatowych i różnorodnych pracowników.

Inspiring
People

JAK ZBUDOWAĆ EFEKTYWNY ZESPÓŁ PROJEKTOWY

EFEKTYWNY ZESPÓŁ TO EKOSYSTEM
Rafy Koralowe - największe na świecie naturalne struktury, stanowiące środowisko dla blisko 60 000 gatunków
organizmów, a obok lasów tropikalnych przykład najbardziej produktywnego ekosystemu na świecie.
ODKRYJ PRAWA RZĄDZĄCE W PRZYRODZIE, WYKORZYSTAJ JE I POZNAJ SEKRET
FUNKCJONOWANIA EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW
Każdy zespół niczym ekosystem żyje i rozwija się w naturalny sposób. Znając prawa rządzące zespołami
możemy ten rozwój przyspieszać, tak aby pracownicy stali się bardziej produktywni, a firma działała prężniej.
Wyróżniamy cykl powtarzających się 5 faz funkcjonowania zespołu:

FORMOWANIE

ZMIANA

Na każdym etapie pojawiają się inne wyzwania,
inne potrzeby oraz inne zachowania.
ŚCIERANIE

5 FAZ

Jak rozpoznawać, na jakim etapie znajduje się
zespół w danym momencie?
Jak pobudzić zespół do działania?

EFEKTYWNOŚĆ

NORMOWANIE

Jak wspierać będąc liderem, żeby akcelerować
rozwój firmy?

MOTYWACJA
Każdej firmie zależy na jak najszybszym osiąganięciu celów i skutecznym realizowaniu swojej strategii.
Aby tego dokonać, potrzebujesz zmotywowanych pracowników, którzy działają efektywnie i poczuwają się
do odpowiedzialności za losy firmy. Jednak jako menedżer często stajesz przed problemami:
brak zaangażowania

niewystarczające kompetencje

OBUDŹ W SOBIE DUCHA ODKRYWCY I DOWIEDZ SIĘ:
Jakimi sposobami wydobyć indywidualny potencjał pracownika
Jakie strategie zwiększą efektywność Twojego zespołu
Co jest sekretem wykorzystywania różnorodności
Jak zarządzać konfliktami w zespole
Jak skutecznie motywować
Jak dostosować style zarządzania do sytuacji

niska motywacja

Inspiring
People

JAK ZBUDOWAĆ EFEKTYWNY ZESPÓŁ PROJEKTOWY

STWÓRZ EFEKTYWNY ZESPÓŁ JUŻ TERAZ! - SZKOLENIE MENEDŻERSKIE
Jak pokazuje doświadczenie, stworzenie zgranego
i produktywnego zespołu wymaga umiejętności
wypracowania wspólnego poczucia celu i wartości, rozwijania zdolności współpracy i efektywnej

Dla menedżerów, liderów i kierowników projektów
stworzyliśmy dwudniowy program, który umożliwia
rozwój kluczowych kompetencji menedżerskich w 6
obszarach:

komunikacji. Niektóre firmy dochodzą do tego
etapu latami. Dzięki naszemu szkoleniu znacząco
skrócisz ten czas.

AUTORYTET
KOMUNIKACJA

Podczas szkolenia nauczysz się, jak z grupy osób

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

o różnorodnych kompetencjach, cechach i sposo-

STYL ZARZĄDZANIA

bach funkcjonowania stworzyć skuteczny zespół,
który może wspólnie przenosić góry.

DELEGOWANIE
MOTYWACJA

Niezależnie od Twojego doświadczenia w zarządzaniu oraz obecnego poziomu kompetencji, Twój warsztat menedżerski może być jeszcze lepszy, a działanie Twojego zespołu jeszcze bardziej satysfakcjonujące.

ROZWINIESZ SWOJE
KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE
NAUCZYSZ SIĘ ZARZĄDZAĆ
PRZEZ RÓŻNORODNOŚĆ
WYMIENISZ DOŚWIADCZENIA
Z INNYMI MENEDŻERAMI
ZROZUMIESZ PROCESY
ZACHODZĄCE W ZESPOLE

16 h warsztatów


800
netto

Catering
Materiały szkoleniowe

ZAPISZ SIĘ!

Certyfikat

Więcej informacji o terminach znajdziesz na www.inspiringpeople.pl

www.efektywny-zespol.inspiringpeople.pl

JAK ZBUDOWAĆ EFEKTYWNY ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Dzień I
8 godzin szkoleniowych
9.00 - 10.30

MODUŁ I - WPROWADZENIE
INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRAKTYCE
WPŁYW BUDOWANIA RELACJI NA EFEKTYWNE DZIAŁANIE ZESPOŁU

10.30 - 10.45
10.45 - 12.30

PRZERWA KAWOWA

MODUŁ II - BUDOWANIE WIZERUNKU I AUTORYTETU MANAGERA
ASERTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU

MOJE MOCNE STRONY JAKO MENEDŻERA (AUTODIAGNOZA)

12.30 - 13.30
13.30 - 15.00

PRZERWA OBIADOWA

MODUŁ III - ROLA MENEDŻERA PODCZAS FORMOWANIA ZESPOŁU
GRUPA A ZESPÓŁ, MISJA, WSPÓLNY CEL I WARTOŚCI ZESPOŁU ORAZ FIRMY

BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EFEKTY PRACY ZESPOŁU I FIRM

PRZERWA KAWOWA

15.00 - 15.15
15.15 - 16.45

MODUŁ IV - EFEKTYWNE STYLE ZARZĄDZANIA I RELACJI Z PODWŁADNYMI
ROZPOZNAWANIE FAZ ROZWOJU ZESPOŁU

DOSTOSOWANIE STYLU ZARZĄDZANIA DO TYPU PRACOWNIKA, SYTUACJI I ETAPU ROZWOJU ZESPOŁU

PODSUMOWANIE DNIA

16.45 - 17.00

Dzień II
8 godzin szkoleniowych

9.00 - 10.30

MODUŁ V - KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE (SZEF-PODWŁADNI)
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA SZEFA Z PODWŁADNYMI
NARZĘDZIA BUDOWANIA RELACJI Z PRACOWNIKIEM, DIALOG W ZESPOLE

10.30 - 10.45
10.45 - 12.30

PRZERWA KAWOWA

MODUŁ VI - UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNYCH I ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE
INFORMACJA ZWROTNA JAKO MOTYWATOR
TRUDNE SYTUACJE ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM INFORMACJI ZWROTNYCH
PLANOWANIE PRACY I KONTRAKTOWANIE ZADAŃ Z PODWŁADNYMI

12.30 - 13.30
13.30 - 14.15

PRZERWA OBIADOWA

MODUŁ VII - MOTYWOWANIE POZA FINANSOWE PRACOWNIKÓW
ROZPOZNAWANIE POZAFINANSOWYCH POTRZEB PRACOWNIKÓW
SPADEK/KRYZYS MOTYWACJI PRACOWNIKÓW

14.15 - 15.00

MODUŁ VIII - DELEGOWANIE ZADAŃ JAKO MOTYWATOR
ROLA ODPOWIEDZIALNOŚCI W DELEGOWANIU UPRAWNIEŃ
ZASADY DELEGOWANIA

15.00 - 15.15
15.15 - 16.45

PRZERWA KAWOWA

MODUŁ IX - KLUCZOWE OBSZARY ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH
CZARNA PERŁA - SESJA FEEDBACKOWA Z TRENEREM (OPCJONALNIE)
WYZNACZENIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI ROZWOJU

16.45 - 17.00

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Inspiring
People

Inspiring
People

JAK ZBUDOWAĆ EFEKTYWNY ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SZKOLENIE POPROWADZI

Jelena Kucharczyk
PSYCHOLOG, CERTYFIKOWANY TRENER BIZNESU,
COACH,MENTOR, DORADCA, MENADŻER

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Opracowanie i wprowadzenie kompleksowego programu
rozwojowego w firmach z branżach finansowej i tłumaczeniowej,
mające na celu maksymalizacje efektywności i rentowności firm

ZE SZKOLEŃ SKORZYSTALI

Trener dla kadry kierowniczej oraz zarządzającej

Deutsche Telekom

Obecnie współpracuje jako coach i mentor, z firmą Inspiring People

VSoft SA

Relizacja projektów szkoleniowych i edukacyjno-społecznych
dla Ministerstwa Kultury

Pracownia psychologiczna
Elżbieta Sołtys,
Jan Robert Sołtys

Doświadczenie w prowadzeniu własnego biznesu w branży
doradczo–finansowej

Moskiewskie centrum
rozwoju osobistego

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami
Trener przy realizacji kilkuletnich projektów szkoleniowych PARP

Biuro Tłumaczeń Vivalang

Bogate doświadczenie pedagogiczne

Stowarzyszenie
Teatr Nowy wKrakowie

WYKSZTAŁCENIE

Uniwersytet Jagielloński
Aegon S.A.

Coach / Sztuka i nauka coachingu / Art. And science
of coaching (120 h) Wszechnica UJ/ Erickson College
International

Inspired by Astia
Szkoła języków obcych
British School

Trener Biznesu – Pracownia Psychologiczna Elżbieta Sołtys,
Jan Robert Sołtys

Finamo S.A.

Moskiewski Instytut Terapii Gestalt w Mińsku – szkoła
psychoterapeutów

Inspiring People

Białoruski Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. M. Tanka
w Mińsku (RB); kierunek: psychologia
Przynależność do Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu

SPECJALIZACJA

OPINIE

WARSZTATY Z PRZYWÓDZTWA, INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ,
WYSTĄPIEŃ MOTYWACYJNYCH, KOMUNIKACJI, ASERTYWNOŚCI,
KREATYWNEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I KONFLIKTÓW,
NEGOCJACJI, RADZENIA SOBIE ZE STRESEM, OBSŁUGI KLIENTA.

“SZKOLENIE Z JELENĄ BYŁO DLA MNIE ZUPEŁNIE NOWYM
DOŚWIADCZENIEM, NIE SPODZIEWAŁEM SIĘ, ŻE MOŻNA
WYPRACOWAĆ TAK WIELE W TAK KRÓTKIM CZASIE.”

SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ I ZESPOŁEM.

“WYCZULIŁAM SIĘ BARDZIEJ NA RÓŻNICE MIĘDZY
PRACOWNIKAMI I WIEM, JAK JE WYKORZYSTYWAĆ
BY WZMACNIAĆ ZESPÓŁ, A NIE GO OSŁABIAĆ.”

COACHING INDYWIDUALNY, GRUPOWY I WIZERUNKOWY.
PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INNOWACYJNYCH PROGRAMÓW
ROZWOJOWYCH DLA BIZNESU.
MENTORING I DORADZTWO BIZNESOWO-PSYCHOLOGICZNE.

ADAM

MARTA

Inspiring
People

JAK ZBUDOWAĆ EFEKTYWNY ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Inspiring
People
TO SZKOLENIE JEST CZĘŚCIĄ PROGRAMU
AKADEMIA EFEKTYWNYCH PROJEKTÓW
Inspiring People to firma doradczo-szkoleniowa specjalizująca się
w rozwoju osób pracujących w branży nowych technologii.
Znamy Wasze środowisko, rozumiemy je i dzięki naszej wiedzy
dotyczącej psychologii i biznesu możemy usprawnić Wasz
rozwój kariery, zespołu i biznesu.
Współpracujemy z najlepszymi trenerami, coachami oraz mentorami

ZOBACZ
CO JESZCZE MAMY
W OFERCIE

KONTAKT
kontakt@inspiringpeople.pl

+48 884 956 884

AKADEMIA MENEDŻERA
AKADEMIA ZARZĄDZANIA
AKADEMIA SPRZEDAŻY
AKADEMIA TRENERA,
COACHA I MENTORA

NIE ZNALAZŁEŚ INTERESUJĄCEGO CIĘ TEMATU?
ZGŁOŚ GO DO NAS, A MOŻE URUCHOMIMY
TAKI WARSZTAT DLA CIEBIE!
www.inspiringpeople.pl

ul. Przemysłowa 12
30-701 Kraków


Download Jak zbudować efektywny zespóÅ‚ projektowyJak zbudować efektywny zespóÅ‚ projektowy.pdf (PDF, 1.01 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Jak zbudować efektywny zespóÅ‚ projektowy.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000181197.
Report illicit content