mereni 2 (PDF)
File information


Title: Mìøení parametrù elektrodynamického reproduktoru
Author: Jiøí Tušil

This PDF 1.2 document has been generated by Microsoft Word 8.0 / Acrobat Distiller 4.0 for Windows, and has been sent on pdf-archive.com on 10/09/2014 at 20:35, from IP address 92.52.x.x. The current document download page has been viewed 477 times.
File size: 150.85 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


Jiří Tušil 3/17
Laboratorní cvičení EAA

Měření parametrů elektrodynamického reproduktoru
Úkol:
Změřte:
a) modul elektrické impedance, rezonanční kmitočet
b) hmotnost a poddajnost membrány
c) činitel jakosti a mechanický odpor
d) konstantu Bl

Náhradní obvod reproduktoru v ozvučnici
i

L

R

m

u

r

cm

p

F

Zvyz

S
K=Bl
cak

V
=
κ .p0

cak
-S

Určení modulu elektrické impedance a rezonančního kmitočtu
K měření rezonančního kmitočtu a modulu elektrické
impedance použijeme zapojení podle obrázku. Reproduktor
budeme postupně budit z generátoru různými frekvencemi.
U 2 .R
Pro modul el. impedance platí: Z =
.
U1 − U 2
Při rezonančním kmitočtu dosáhne jeho hodnota maxima.
Naměřené a vypočtené hodnoty:
U1 = 10 V,
U2 = 1,6 V,
R = 470Ω,
Rezonanční kmitočet: fr1 = 62 Hz

R
G

V2

V1

Modul elektrické impedance: Z =

1,6.470
U 2 .R
=
= 89,52Ω
U1 − U 2 10 − 1,6

Určení hmotnosti a poddajnosti membrány
Při tomto měření vyjdeme ze základního vztahu pro rezonanční kmitočet f r1 =

1
2.π . m1.c1

, kde m1 značí

hmotnost a c1 sériovou kombinaci poddajnosti membrány cm a poddajnosti ozvučnice cak (viz náhradní obvod
reproduktoru v ozvučnici). V případě, že změníme hmotnost membrány o ∆m změní se i jeho rezonanční
1
. Při našem měření změníme hmotnost membrány přilepením kousku
kmitočet na f r 2 =
2.π . (m1 + ∆m ).c2
plastelíny známé hmotnosti na membránu reproduktoru. Pokud budeme znát ∆m a obě rezonanční frekvence fr1 a
fr2 můžeme určit hmotnost membrány m1 a poddajnost c1. Řešením soustavy dvou rovnic pro dvě neznámé
f2− f2
1
1
1
∆m. f 2
=
+
,
získáme vztahy m1 = 2 r 22 a c1 = r1 2 r 22 . Z poddajnosti c1 určíme následně cm. Platí
∆m. f r1. f r 2
c1 cm cak
f f 1 − fr 2
kde cak =

c1 .V
V
, takže za předpokladu transformace –S pro cm platí c m =
.
2
κ . p0 .S
V + c1 .κ . p 0 .S 2

Naměřené a vypočtené hodnoty:
Změna hmotnosti:
∆m = 23,39 g,
rozměry ozvučnice:
29 x 31 x 41,5 cm

V = 0,29.0,31.0,415 = 3,73085.10-2 m3
2

průměr membrány:

d = 12 cm

rezonanční frekvence:
atmosférický tlak:

fr1 = 62 Hz
p0 = 1,01325.105 N.m-2

m1 =
c1 =
cm =

∆m. f r22
f f21 − f r22
f r21 − f r22
∆m. f r21 . f r22

=

d
S = π   = 1,1310.10 − 2 m 2
2
fr2 = 39,5 Hz
κ = 1,4

23,39.10 −3.39,5 2
= 1,5980.10 − 2 kg
2
2
62 − 39,5

=

62 2 − 39,5 2
= 1,6279.10 − 2 m 5 N −1
23,39.10 − 3.62 2 .39,5 2

c1 .V
V + c1 .κ . p 0 .S 2

=

3,73085.10 − 2

1,6279.10 −2 .3,73085.10 −2
= 1,8256.10 −3 m 5 N −1
5
−2
−2
+ 1,6279.10 .1,4.1,01325.10 .1,1310.10

Určení činitele jakosti a mechanického odporu
Činitel jakosti je definován jako poměr rezonančního kmitočtu fr a intervalu
3 dB

poklesu modulu el. impedance o 3 dB oproti hodnotě při rezonanci ∆f: Q =
Mechanický odpor membrány určíme ze vztahu: rm =

1
2π . f1.c1.Q

Naměřené a vypočtené hodnoty:
fr = 62 Hz
f1 = 58 Hz
f2 = 67,5 Hz
f
62
Q= r =
= 6,5263
∆f
67,5 − 58

fr
∆f

rm =

1
1
=
= 2,4161.10 − 2 Ω
2π . f 1 .c1 .Q 2π .62.1,6279.10 − 2 .6,5263

Určení konstanty Bl
Konstantu Bl určíme tak, že měřený reproduktor položíme na stůl a jeho
membránu zatížíme známou hmotností. Připojíme zdroj stejnosměrného
napětí a jeho napětí nastavíme na takovou hodnotu, aby se membrána
dostala zpět do původní polohy.
m.g
Potom platí Fg = Fel tj. B.I.l = m.g ⇒ Bl =
I
Naměřené a vypočtené hodnoty:
mz = 200g
mpodl = 86,1g
I = 0,45 A
−3
−3
m.g
200.10 + 86,1.10 .9,81
=
= 6,2370 Tm
Bl =
I
0,45

(

)

Závěr:
Určili jsme následující parametry elektrodymamického reproduktoru:
- modul elektrické impedance
Z = 89,52 Ω
- rezonanční kmitočet
fr1 = 62 Hz
- hmotnost membrány
m1 = 1,598.10-2 kg
- poddajnost membrány
cm = 1,83.10-3 m5.N-1
- činitel jakosti
Q = 6,5263
- mechanický odpor
rm = 2,4161.10-2 Ω
- konstantu Bl
Bl = 6,2370 T.m

A
U

fr
∆f


Download mereni 2mereni_2.pdf (PDF, 150.85 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file mereni_2.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000183367.
Report illicit content